``မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး စဥ့္ကူူးၿမိဳ႕နယ္ ကန္ေတာင္ရြာ(ေရႊလုပ္သားမ်ား)က ကန္ေတာင္ေရႊလုပ္သားကုမၼဏီ အမည္ျဖင့္ ေရႊလုပ္ကြက္ရရိွေရး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ´´

ေဖေဖာ္၀ါရီ(၁၄) ေန႔(၁၂)နာရီအခ်ိန္မွ ေန႔(၁း၃၀)နာရီအခ်ိန္ခန္႔အထိ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး စဥ့္ကူူးၿမိဳ႕ နယ္ ကန္ေတာင္ရြာလယ္ဘုရားဓမၼာရုံ၌ ကန္ေတာင္ေက်းရြာ(ေရႊလုပ္သား)မ်ား(၂၇၃)ဦးတို႔ လက္မွတ္ ေရးထိုး၍ ကန္ေတာင္ေရႊလုပ္သားကုမၼဏီ အမည္ျဖင့္ တရား၀င္ေရႊလုပ္ကြက္ကုိ အမွတ္(၂)သတၱဳတြင္း ၀န္ႀကီးဌာနမွ အျမန္ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရိွေရးအတြက္ သတင္းစာ ရွင္းလင္း ပြဲက်င္းပေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ အဆိုပါကန္ေတာင္ေက်းရြာေဒသတြင္ ၁၉၉၁/၉၆ ခုႏွစ္မွစ၍ ေရႊလုပ္ကြက္(၀.၅၀)ဧက တႏိုင္း လုပ္ကြက္ တစ္ခုလွ်င္ ႏွစ္ေသာင္းက်ပ္ျဖင့္ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္ဘဏ္သို႔ ေငြေပးေဆာင္ၿပီး ႏွစ္စဥ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ရ ေၾကာင္း၊ ၁၉၉၉ မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္းအခ်ိန္ကာလတြင္ ေရႊလုပ္ကြက္ ကုမၼဏီမ်ား၀င္ေရာက္လာေၾကာင္း၊ ၎ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေရႊလုပ္ကြက္ကုမၼဏီေပါင္း(၄၇)ခု အားခ်ထားေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ကန္ေတာင္ေက်းရြာသို႔ ထက္ရီလင္းကုမၼဏီ(SGU-2)ႏွင့္ ေျမာက္ကၽြန္းသူမမ ကုမၼဏီတို႔က ေရႊလုပ္ကြက္မ်ားကို၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေရႊလုပ္ကြက္တစ္ ကြက္လွ်င္(၂၀)ဧကႏႈန္းျဖင့္ လုပ္ကြက္(၃၀၀) ဧကေပါင္း(၆၀၀)ေက်ာ္ခန္႔ခ်ထားေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ လုပ္ကြက္တခု လွ်င္ ေရႊ(၂၄)က်ပ္သား ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ေပးသြင္းၿပီး ကုမၼဏီလိုင္စင္ရရိွရန္ အမွတ္(၂) သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာန တြင္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရေၾကာင္း၊ ယခင္ကတစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ခ်ထားစဥ္အခါက ကန္ေတာင္ ေက်းရြာမွ ျပည္သူမ်ားက လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း အင္အားႀကီး ကုမၼဏီႀကီးမ်ား ၀င္ေရာက္လာ ေသာအခါ ရြာသူရြာသားမ်ား လုပ္ကြက္ေနရာမယူႏိုင္၍ လက္ရိွလုပ္ကိုင္ေနေသာ ထက္ရီလင္း ကုမၼဏီ(SGU-2)ထံမွ ရြာသူ ရြာသားအခ်ဳိ႕အား ေန႔စားလက္မွတ္ျဖင့္ ေရႊထုတ္ယူႏိုင္ရန္ ေျမစာၿဗဳန္းမ်ားခြင့္ျပဳ၍ တူးေဖာ္ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံ ဦးအုန္းသန္း မွ ေျပာသည္။ ကန္္ေတာင္ေက်းရြာသူ ေက်းရြာသားမ်ားသည္ ၎တို႔ေဒသ၌ ေရႊတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းသာ လုပ္ကိုင္စား ေသာက္ႏိုင္ေသာ သဘာ၀ေက်ာက္ေတာင္ေျမမ်ားေပၚတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ အျခား သီးႏွံမ်ား စုိက္ပ်ဳိး စားေသာက္လုပ္ကိုင္ေသာ ေျမမ်ားလုံး၀မရိွေၾကာင္း၊ ၎ေက်းရြာသည္ အိမ္ေျခေပါင္း(၁၀၀၀) ေက်ာ္ခန္႔၊ လူဦးေရ (၅၀၀၀)ေက်ာ္ခန္႔ေနထိုင္၍ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္စာသင္ေက်ာင္း၊ေက်းလက္က်န္းမာေရး ေဆးခန္းႏွင့္အစိုးရ အလယ္တန္းေက်ာင္း၊ ေက်ာင္းသားဦးေရ တစ္ေထာင္ခန္႔ရိွေၾကာင္း၊ လွ်ပ္စစ္မီးႏွင့္ ေရလည္းျပည့္စုံစြာရရိွေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း ျပည္ထဲေရးဌာနသို႔ ေက်းရြာအမည္ဂရန္အမည္ေလွ်ာက္ထားေသာ္လည္း ရြာဂရန္မေပါက္ေသး ေၾကာင္း၊ ဂရန္အမည္မေပါက္ရန္ ေရႊတူးေနေသာ ခရိုနီမ်ားက ကုမၼဏီမွ သက္ဆိုင္ရာသို႔ တားဆီးပိတ္ပင့္ထား သည္ဟု ထင္ေၾကာင္း၊ ယခု မခိုင္မွ ဦးေဆာင္ေငြစိုက္ထုတ္၍ အမ်ားပိုင္ကုမၼဏီေလွ်ာက္ထားေပးျခင္းသည္ ကန္ေတာင္ ေက်းရြာသူ ေက်းရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ တိုက္ေဆာက္ကားစီးဖို႔မရြယ္ပါေၾကာင္း၊ ေန႔စဥ္ထမင္း၀လ်င္ ေအာင္စားေသာက္ ႏိုင္ရန္ ရြာသားမ်ားရဲ႕လုပ္အားအခြင့္အေရးမ်ားကိုသာ ေမွ်ာ္လင့္ပါေၾကာင္း၊ ေရႊရတနာ ေအာင္ေျမ ေက်ာင္း ဆရာေတာ္ ဦးအစၥရိယ ကေျပာသည္။ ``ဦးဇင္းတို႔ကေတာ့ ဒီကန္ေတာင္ေက်းရြာသူ ရြာသားမ်ားစား၀တ္ေနေရးအဆင္ေျပလို႔ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ပေျပာက္ေရးအတြက္ ဒကာမ မခိုင္ေလွ်ာက္ထားေပးတဲ့ ကန္ေတာင္ေရႊလုပ္သားကုမၼဏီ လိုင္စင္ကို အျမန္ခ်ေပး ေစခ်င္ပါတယ္။ ကုမၼဏီေလွ်ာက္ထားဖို႔ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က ေတာင္းခံတဲ့ ေထာက္ခံစာ ေတြလည္း အျပည့္အစုံေပးၿပီးပါၿပီ၊ ဒါေၾကာင့္သက္ဆိုင္ရာ သတၱဳ၀န္ႀကီးဌာနမွ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ကုမၼဏီလိုင္စင္ အျမန္ခ်ေပးပါလို႔ ေမတၱာရပ္ခံခ်င္ပါတယ္´´။ဟု ဆရာေတာ္ ဦးေဇာ တိက မွေျပာသည္။ `` ကၽြန္မတို႔ ကန္ေတာင္ရြာသူ ရြာသားေတြနဲ႕ ယခုကၽြန္မလက္ရိွ(၄)တြင္းေဖာက္ၿပီး လုပ္ေနတဲ့ ေျမပုံအမွတ္ 93/B2 ေရႊလုပ္ကြက္(၇)ဧကခန္႔ကို ထက္ရီလင္းကုမၼဏီ (SGU_2)ဆီကေန၂၀၁၃၊ဇြန္လ(၆)ရက္ေန႔မွစ၍ ႏွစ္စင္ေၾကး အခြန္ေငြ ေဆာင္ၿပီးလုပ္လာခဲ့တာပါ။ ဒီေရႊလုပ္ကြက္ေဖာက္ခဲ့တာ ကလည္း ကန္ေတာင္ရြာသူ ရြာသားမ်ားရဲ႕ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ ဦးေဆာင္ၿပီးလုပ္လာခဲ့တာပါ။ အဲဒီတြင္း ေဖာက္ခဲ့ရတာ အခြန္အခမ်ား ႏွစ္စဥ္ေၾကးအျပင္ ကၽြန္မတို႔ပိုင္စက္ႀကီးေတြနဲ႔ တြင္းေဖာက္ခဲ့တာ ေငြက်ပ္သိန္းေပါင္း သုံးေလး ေထာင္ခန္႔ကုန္က်ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလုပ္ကြက္ေရႊက်င္းေတြက ေရႊေၾကာလည္းေတြ႕ေရာ ဒီေျမလုပ္ကြက္က ထက္ရီလင္းကုမၼဏီပိုင္ေျမဧရိယာမွာ မပါဘူး၊ ပလပ္ေျမျဖစ္ေနတယ္ဆိုၿပီး ညစ္ပတ္ၿပီး ေၾကျငာပါတယ္။ ထက္ရီလင္းကုမၼဏီ(SGU_2)က ႏွစ္စဥ္အခြန္နဲ႔ ဆက္ေၾကးယူၿပီး၂၀၁၄၊ ခိုင္းလို႔လုပ္ခဲ့တဲ့ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ဒီေရႊေၾကာလည္း ေအာင္ျမင္ေနေရာ အထက္ကိုစာတင္ အေၾကာင္းၾကားၿပီး ဇန္န၀ါရီ(၁၅)ရက္ေန႔မွာ ေရႊတြင္းေလးတြင္းလုံးကုိ အပိတ္ခိုင္းပါတယ္။ ဒီေျမလုပ္ကြက္ကို ဆက္မလုပ္ဖို႔ ေဖေဖာ္၀ါရီ(၃)ရက္ေန႔က အမွတ္(၂) သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းၿမိဳ႕နယ္တာ၀န္ခံႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး ကစာထြက္ၿပီး တားဆီးခဲ့ပါတယ္၊ မေအာင္ျမင္ခင္ ကေတာ့ ထက္ရီလင္းကုမၼဏီ က ႏွစ္စဥ္လိုင္စင္ေၾကး ဆက္ေၾကးေတြယူၿပီး ေအာင္ျမင္လာမွ တားဆီးတာကို လုံး၀လက္မခံႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မက ေငြစိုက္ ထုတ္ၿပီး ဒီေျမ 93/B2 ဧက (၇)ဧကထဲက ေရႊတြင္းေလးတြင္းလုံးနဲ႔ လုပ္ကြက္ေျမေတြကို ျပန္ရရိွေရးအတြက္ ကန္ေတာင္ေရႊလုပ္ငန္းကုမၼဏီအမည္နဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ထံသို႔ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ပါၿပီ၊ ဒီလုပ္ငန္းကရတဲ့ အက်ဳိးအျမတ္ရဲ႕ သုံးပုံတစ္ပုံကို ကန္ေတာင္ေက်းရြာအတြက္ ခြဲေ၀ေပးပါ့မယ္။ အလုပ္သမားမ်ားကိုလည္း ကန္ေတာင္ရြားသားေတြကိုသာ အလုပ္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္၊ ရြာသားေတြထဲက အင္းေဖာက္ႏိုင္သူေပၚလာရင္လည္း လုပ္ကြက္ေနရာမ်ားကို အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေပးပါ့မယ္၊ ဒီအမ်ားပိုင္ ကန္ေတာင္လုပ္သားမ်ားေရႊ ကုမၼဏီကို ကၽြန္မက ဘယ္ေသာအခါမွ လက္၀ါးႀကီးအုပ္မည္မဟုတ္ပါေၾကာင္း ဒီဇာနယ္ဇင္းရွင္းလင္းပြဲမွာ ကတိက၀တ္ျပဳပါတယ္ရွင္.. ´´။ဟု မခုိင္ ကေျပာသည္။ ၎ကုမၼဏီအမည္ျဖင့္ (၁၀-၂-၂၀၁၄)ေန႔က မွတ္ပုံတင္ေလွ်ာက္ထားရန္ သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာနသို႔ တင္ထားရာ (၁၃-၂-၂၀၁၄)ေန႔တြင္ ကန္ေတာင္လုပ္သားမ်ားကုမၼဏီအမည္ျဖင့္ မွတ္ပုံတင္အမည္ရခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၄၊ ဇန္န၀ါရီ(၁၅)ရက္ေန႔က တြင္းပိတ္ခံထားရေသာ လုပ္ကြက္(၇)ဧက (ပလပ္ေျမ) ကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳမိန္႔ခ်၍ မေပးေသးေၾကာင္း၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားနဲ႔အညီ အမ်ားပိုင္ကုမၼဏီကို ခ်ေပးမည္ဟု သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕တို႔က အေၾကာင္းျပန္ၾကားေၾကာင္း ကုမၼဏီမန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာ ဦးေအးမင္းစိုးက ေျပာသည္။ အမွတ္(၂)သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမွ ယခုေလွ်ာက္ထားေသာ 93/B2ေျမကြက္ (၇)ဧက လုပ္ကြက္ေျမႏွင့္ ေရႊတြင္း(၄)တြင္းတို႔ အား ပိတ္သိမ္း၍တားဆီးရျခင္းအေၾကာင္းအား ေဒသခံ ဦးေအာင္ေဇယ်(သပိတ္က်င္း) မွ သတင္း မီဒီယာမ်ားကုိယ္စား ထက္ရီလင္းကုမၼဏီ တာ၀န္ခံမန္ေနဂ်ာ ဦးမ်ဳိးသန္႔ကို ေမးျမန္းခဲ့သည္။ `` ဒီလုပ္ကြက္ကိုဘာေၾကာင့္ပိတ္ရသလဲဆိုတာကို ေျပာလို႔မရတဲ့ကိစၥျဖစ္ေနလို႔ မေျပာပါရေစနဲ႔..´´ ဟု ဦးမ်ိဳးသန္႔က ေျဖဆိုသည္။ ထို႔ေနာက္ အမွတ္(၂)သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမွ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာလည္း ၎လုပ္ကြက္ေျမ (၇)ဧကသည္ လက္ရိွ မည္သည့္ကုမၼဏီ၏ အမည္ေပါက္ေျမမဟုတ္ေၾကာင္း၊ (ပလပ္ေျမ)အျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္း(၁၅) ႏွစ္ခန္႔ ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အမွတ္(၂)သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းက ျပန္လည္ေျဖဆိုခဲ့သည္ဟု ေအာင္ေဇယ် (သပိတ္က်င္း) က မီဒီယာမ်ားအား ျပန္လည္ေျပာျပသည္။ ေရႊကန္ေတာင္လုပ္သားကုမၼဏီအား ေကာ္မတီ(၉)ဦးျဖင့္ဖြဲ႔စည္း၍ လက္မွတ္ထိုးေလွ်ာက္ထားသူ (၂၇၃)ဦးျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္မ်ားအား တက္ေရာက္လာေသာ ကန္ေတာင္ေက်းရြာ လုပ္သားျပည္သူမ်ားႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ား က မရွင္းလင္းေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ေမးျမန္းျခင္း၊ ျပန္လည္ေျဖဆိုရွင္းလင္းၿပီး ေန႔ (၁.၃၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ စာနယ္ဇင္းရွင္းလင္းပြဲၿပီးေၾကာင္း၊ ၎တို႔ အမ်ားပိုင္ ကုမၼဏီအျဖစ္ေလွ်ာက္ထားေသာ လုပ္ကြက္ေျမ 93/B2 (၇)ဧက သို႔ သတင္းမီဒီယာမ်ားမွ လိုက္လံၾကည့္ရႈ၍ သိလိုသည္မ်ားကို ထပ္မံေမးျမန္းၿပီး မွတ္တမ္းဓာတ္ပုံမ်ား ရိုက္ယူခဲ့ၾကသည္။
 

0 comments: