မင္းတုန္းၿမိဳ႕နယ္ ရပ္ကြက္လမ္းမ်ား ကတၱရာထပ္ပုိးလႊာခင္းေပး

မင္းတုန္း ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး မင္းတုန္းၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔မွ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရး ႏွစ္ စတုတၱ(၃)လပတ္တြင္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးရန္ပုံေငြ (၂၈၉၅၀၀၀ိ/-)က်ပ္ အကုန္အက်ခံ၍ လမ္းအက်ယ္ (၁၂)ေပ၊ အရွည္ (၃၄၀)ေပ ရွိ အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္၊ ရုံးလမ္းအား ကတၱရာ ထပ္ပုိးလႊာ ခင္းျခင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈကုိ ယမန္ေန႔က တုိင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔ လ/ထညႊန္ၾကားေရးမွဴး မွ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးရာ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔ အမႈေဆာင္အရာရွိ ႏွင့္ တာ၀န္ခံ အင္ဂ်င္ နီယာတုိ႔မွ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈအေျခအေနကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ႔သည္။ အဆုိပါ အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္ ရုံးလမ္းသည္ ယခင္က ျပည္သူမ်ားအသုံးျပဳမႈမ်ားလာျခင္းႏွင့္ ေရတုိက္စားမႈမ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီးေနသျဖင့္ ယခုႏွစ္အတြင္း ကတၱရာ ထပ္ပုိးလႊာခင္းေပးသျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား သြားလာရလြယ္ကူ အဆင္ေျပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ သူရထြန္း (မေကြး) သတင္းေပးပုိ႔သူ ဦးတင္ထြန္းဦး

Penulis : shwelannwelanwinkyi ~ Sebuah blog yang menyediakan berbagai macam informasi

Artikel မင္းတုန္းၿမိဳ႕နယ္ ရပ္ကြက္လမ္းမ်ား ကတၱရာထပ္ပုိးလႊာခင္းေပး ini dipublish oleh shwelannwelanwinkyi pada hari Wednesday, February 19, 2014. Semoga artikel ini dapat bermanfaat.Terimakasih atas kunjungan Anda silahkan tinggalkan komentar.sudah ada 0 komentar: di postingan မင္းတုန္းၿမိဳ႕နယ္ ရပ္ကြက္လမ္းမ်ား ကတၱရာထပ္ပုိးလႊာခင္းေပး
 

0 comments: