``အမ်ဳိးသား သတင္းစာပညာေရး ျမန္မာသတင္းစာပညာေက်ာင္း ၂၀၁၄ ဇူလိုင္လတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ရန္စီစဥ္´´

မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ ၈၃ လမ္း၊ ၃၃လမ္းႏွင့္၃၂လမ္းၾကားရိွ ေငြငန္းျဖဴဟိုတယ္၌ ေဖေဖာ္၀ါရီ (၂၆)ရက္ ညေန(၅း၃၀)နာရီမွ (၆)နာရီထိအခ်ိန္ခန္႔တြင္ အမ်ဳိးသားသတင္းစာပညာေရး ျမန္မာ သတင္းစာပညာေက်ာင္း ၂၀၁၄ ဇူလိုင္လတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ရန္စီစဥ္ရန္ ေက်ာင္းျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ ေဒသခံ သတင္းမီဒီ ယာမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲကို ျမန္မာသတင္းကြန္ရက္ MJN ႏွင့္ ျမန္မာသတင္းစာဆရာမ်ားအသင္း MJA တို႔ႏွင့္ကူညီပူးေပါင္း၍ Fojo Media Institute /International Media Support (IMS) မွ ဖြင့္လွစ္ေပးေသာ အေျခခံသတင္းစာပညာ သင္တန္းသားမ်ား(၂၀)ဦး ႏွင့္ မႏၱေလးေဒသခံ သတင္းမီဒီယာမ်ား စုစုေပါင္း(၃၀)ဦးခန္႔ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးေၾကာင္း သိရသည္။ အမ်ဳိးသား သတင္းစာပညာေရး ျမန္မာ သတင္းစာပညာေက်ာင္းကုိရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၄၊ ဇူလိုင္လမွာ စတင္ဖြင့္လွစ္ရန္စီစဥ္ထားေၾကာင္း၊ သင္တန္းကာလမွာ တစ္ႏွစ္ပုိ႔ခ်၍ ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ ဒီမလိုမာဘြဲ႕ ခ်ီးျမွင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပံ႔ပိုးကူးညီမည့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားမွာ Canal France International (CFI) . Deutsche Welle Academy (DWA). Fojo Media Institute /International Media Support (IMS). Forever Group. UNESCO ျပည္ပအဖြဲ႔ငါးဖြဲ႔က ပံ႔ပိုးကူးညီမည္၊ ျပည္တြင္းအဖြဲ႕မွလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံစာနယ္ဇင္း ေကာင္စီ(ယာယီ) ႏွင့္ အမ်ဳိးသားစီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာလိပ္ National Management (College) ပူးေပါင္းကူညီဖြင့္လွစ္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤေက်ာင္းဖြင့္ လွစ္ျခင္းျဖင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေနေသာ လူထုအသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ အရည္ အခ်င္းျပည့္ ကၽြမ္းက်င္ေသာ သတင္းစာ ဆရာမ်ားလိုအပ္မႈ၊ အခြင့္အေရးတန္းတူရိွသည့္ လြတ္လပ္သည့္ သတင္းစာပညာ/ေက်ာင္းလိုအပ္မႈ၊ ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းညီ သတင္းစာဌာနတစ္ခုျဖစ္လာရန္၊ အစပ်ဳိးႏွစ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာပံ႔ပိုးမႈမ်ားလိုအပ္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ မီဒီယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းမီဒီယာအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၏ ပူးေပါင္းမႈအင္အားမ်ားလိုအပ္ေၾကာင္း ဤေက်ာင္းကို မီဒီယာအဖြဲ႕ေပါင္းစုံမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဘုတ္အဖြဲ႔ ဖြဲ႕စည္းၿပီး ဒါရိုက္တာတစ္ဦးအား ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္သူအျဖစ္ခန္႔ထား၍ လြတ္လပ္ေသာ အမ်ဳိးသား သတင္းစာပညာေရး ျမန္မာ သတင္းစာပညာေက်ာင္း ျဖစ္ေပၚလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ``ကၽြန္္ေတာ္တို႔ ဒီေက်ာင္းကုိ ဘယ္ၿမိဳ႕မွာဖြင့္မယ္၊ သင္တန္းေက်းကိစၥနဲ႔ အျခားကိစၥမ်ား စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း၊ အရည္အခ်င္း၀င္ခြင့္မ်ားကိုေတာ့ မသတ္မွတ္ရေသးပါဘူး။ ဒီကိစၥေတြကုိ ေက်ာင္းျဖစ္ေျမာက္ေရး ဘုတ္အဖြဲ႕နဲ႔ ဆုံးျဖတ္ၾကမွာပါ..။ ေက်ာင္းကိုေတာ့ ဒီႏွစ္ဇူလိုင္လထဲမွာ ဖြင့္ျဖစ္ၾကမွာပါ။´´ ဟု ဦးျမင့္ေက်ာ္ (အတြင္းေရးမွဴး MJN) က ေျပာၾကားသည္။
 

0 comments: