ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားအား ထင္းမ်ားအခမဲ့ေ၀ငွ

ပြင့္ျဖဴ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ အပူပုိင္းေဒသစိမ္းလန္းစုိျပည္ေရးဦးစီးဌာနမွ (၂၀၁၃-၂၀၁၄) ဘ႑ာႏွစ္ သဘာ၀ေတာထိန္း ဧရိယာ (၂၀၀၀)ဧကအတြင္း ဓမၼတာမ်ိဳးဆက္ျခင္း (၂၀၀)ဧက မွ ထြက္ရွိေသာ ထင္း (၅.၇၀၂၄)တန္အား နီးစပ္ရာ ေက်းရြာျဖစ္ေသာ ကၽြဲတံခါးေက်းရြာအတြင္းရွိ အိမ္ေထာင္စုမ်ားထံ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၁၅)ရက္ နံနက္ပုိင္းက ထင္းမ်ား အခမဲ့ ခြဲေ၀ေပးခဲ့သည္။(ပုံ) ယခုကဲ့သုိ႔ ထင္းမ်ားအခမဲ့ျဖန္႔ေ၀ေပးျခင္းျဖင့္ ေဒသခံေက်းရြာလူထု၏ ေန႔စဥ္ထင္းေလာင္စာ လုိအပ္ခ်က္ကုိ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ အေထာက္အကူျပဳ ျဖစ္ေစၿပီး အပူပုိင္းေဒသစိမ္းလန္းစုိျပည္ေရး ဦးစီးဌာန လုပ္ငန္းမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေဒသခံမ်ား ပူးေပါင္း ပါ၀င္လာေစေရး စည္းရုံး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ တင္ထြန္းဦး (IPRD) သတင္းေပးပုိ႔သူ ဦးတင္ထြန္းဦး

Penulis : shwelannwelanwinkyi ~ Sebuah blog yang menyediakan berbagai macam informasi

Artikel ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားအား ထင္းမ်ားအခမဲ့ေ၀ငွ ini dipublish oleh shwelannwelanwinkyi pada hari Sunday, February 16, 2014. Semoga artikel ini dapat bermanfaat.Terimakasih atas kunjungan Anda silahkan tinggalkan komentar.sudah ada 0 komentar: di postingan ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားအား ထင္းမ်ားအခမဲ့ေ၀ငွ
 

0 comments: