``မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးႏွင့္ အဖြဲ႕မွ မေကြးၿမိဳ႕တြင္း မီးေဘးႀကိဳတင္တားဆီး ကာကြယ္ေရးအတြက္ လွည့္လည္စစ္ေဆး´´

ေဖေဖာ္၀ါရီ(၁၉)ရက္၊ ေန႔(၃)နာရီမွ ညေန(၄း၃၀)နာအခ်ိန္အထိ မေကြးၿမိဳ႕တြင္းရိွ(၁၅)ရပ္ကြက္မွ မီးသတ္ ေရေလွာင္ကန္မ်ားႏွင့္ စည္ပင္သာယာဌာနပိုင္ ေရစက္မ်ားသို႔ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေဇာ္လင္းေအာင္ႏွင့္ အဖြဲ႕တို႔က မေကြးၿမိဳ႕တြင္းမီးေဘးႀကိဳတင္တားဆီးေရး အတြက္ လွည့္လည္စစ္ေဆးေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ ၎မီးေဘးႀကိဳတင္တားဆီးေရး အတြက္ လွည့္လည္စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕တြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အဖြဲ႕ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေဇာ္လင္းေအာင္ႏွင့္အတူ တိုင္းေဒသႀကီး မီးသတ္ဦးစီးမွဴး ဦးေအာင္၀င္းစိန္ႏွင့္အဖြဲ႕၊ မေကြးၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးဉာဏ္မ်ဳိး၊ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔ ဦးစီး အရာရိွ ႏွင့္အဖြဲ႕တို႔ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။ မေကြးၿမိဳ႕တြင္ ၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္ဦးစီးဌာန၌ မီးသတ္ကား(၇)စီး၊ အမွတ္(၂)မီးသတ္စခန္းခြဲ၌ မီးသတ္ကား (၁)စီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕မွလွဴဒါန္းထားေသာ(GBS) ေထာ္လာဂ်ီမီးသတ္ကား(၃)စီးရိွေၾကာင္း၊ မေကြးၿမိဳ႕ေပၚမွ မီးသတ္ရန္ အကူေရသယ္ယာဥ္ေပါင္း(၄၁)စီး၊ သေႏၶမီးသတ္တပ္ဖြဲ႔၀င္ေပါင္း(၃၉)ဦး၊ ၿမိဳ႕ေပၚရိွ အရံမီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ ၀င္မ်ား(၅၂၅)ဦးရိွေၾကာင္း၊ မေကြးၿမဳိ႕ေပၚ(၁၅)ရပ္ကြက္အတြင္း၌ေရဂါလံ(၂၀၀၀ မွ ၂၀၀၀၀) ဂါလံဆန္႔ မီးသတ္ေရေလွာင္ကန္ေပါင္း (၄၇)ကန္ ႏွင့္ မီးသတ္ကားေရထည့္ႏိုင္ရန္ စည္ပင္သာယာေရစက္ ေရတိုင္(၄)ခုရိွေၾကာင္း မေကြးၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္ဦးစီးမွဴး ဦးေက်ာ္သိန္း ကေျပာသည္။ ``မေကြးၿမိဳ႕မွာ မီးသတ္ေရတိုင္(၄)ခုထဲဆိုေတာ့ ေတာ္ေတာ္နည္းေနပါတယ္၊ သုခိတာလမ္းက စည္ပင္သာယာ ဌာန ေရစက္မွာ မီးသတ္ေရတိုင္ တစ္ခုထားေပးဖို႔လိုတယ္၊ မေကြးၿမိဳ႕ ရန္ပယ္ေစ်းမွာလည္း မီးသတ္ေရကန္မ်ား ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ၿပီး ျပဳလုပ္ထားဖို႔လိုေန ေသးတယ္..။´´ဟု မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အဖြဲ႕ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ ေရးရာ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေဇာ္လင္းေအာင္ က မွာၾကားခဲ့ေၾကာင္း မေကြးၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္ဦးစီးမွဴး ဦးေက်ာ္သိန္း က ေျပာသည္။
 

0 comments: