``ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျမန္မာ့သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပုိက္လိုင္းယိုစိမ့္၍ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြား´´

ေဖေဖာ္၀ါရီ(၉)ရက္ ေန႔(၁၂)နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ ကံသာႀကီးအုပ္စု၊ ေဗာဓိကုန္းေက်းရြာ အေရွ႕ေတာင္ဘက္(၁)မိုင္ခန္႔အကြာ၌ ျမန္မာ့သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပုိက္လိုင္းယိုစိမ့္၍ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ ျဖစ္စဥ္မွာ ေဖေဖာ္၀ါရီ(၉)ရက္ ေန႔(၁၂)နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ ကံသာႀကီးအုပ္စု၊ ေဗာဓိကုန္း ေက်းရြာ အေရွ႕ေတာင္ဘက္(၁)မိုင္ခန္႔အကြာ၌ ေဗာဓိကုန္းရြားသား ဦးေမာင္ေမာင္လြင္(၄၂)၏ လယ္ကြက္ထဲရိွ ကမ္းနီ-လမ္းရြာသုိ႔ပို႔လႊတ္ေပးေသာ ေျမေအာက္ရိွ (၁၀)လက္မပိုက္ ျမန္မာ့သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းမွ ဓာတ္ေငြယိုစိမ့္မႈျဖစ္ေၾကာင္း၊ထိုစဥ္ ၎လယ္ကြက္အတြင္းရိွ စပါးရိုးျပတ္မ်ားမီးေလာင္ရာမွ တဆင့္ ဓာတ္ေငြ႕ ယိုစိမ့္မႈေနရာသို႔ကူးစက္၍ အျမင့္တစ္ေပခန္႔ မီးေတာက္ေလာင္ေနေၾကာင္း၊ ထိုကိစၥအား သတင္းရရိွ၍ မင္းဘူးၿမိဳ႕ မန္းေရနံေျမမွ ဓာတ္ေငြ႕ပို႔လႊတ္မႈကိုပိတ္ေပးရေၾကာင္း၊ ထိုု႔ေနာက္ မန္းေရနံအေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးျမင့္ေဆြ ႏွင့္အဖြဲ႔၀င္(၅)ဦး၊ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးသက္ေဆြဦးႏွင့္အဖြဲ႔(၅)ဦး၊ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွဴးႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ၀င္တို႔က မီးေလာင္ရာေနရာသို႔ ေန႔လည္(၂)နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ သြားေရာက္၍ ေန႔လည္(၂း၃၀)နာရီ အခ်ိန္ခန္႔တြင္ မီးၿငိမ္းသတ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎ပိုက္လိုင္းအား ဖာေထးျပဳျပင္ၿပီး ညေန(၆)နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ ၿပီးစီးခဲ့ေၾကာင္း၊ ဆုံးရႈံးမႈ ထိခိုက္မႈတစ္စုံတစ္ရာမရိွေၾကာင္း ေဒသခံတစ္ဦးမွ ေျပာသည္။ ၀ိုင္းေအာင္
 

0 comments: