``ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ား ေခတ္ေဟာင္းေမာ္ေတာ္ယာဥ္(၂၅)စီးအဖြဲ႕ မေကြးၿမိဳ႕သို႔ ဒုတိယအႀကိမ္ေရာက္လာ´´

ေဖေဖာ္၀ါရီ(၅)ရက္ ေန႔လည္(၂း၃၀)အခ်ိန္ခန္႔တြင္ မေကြးၿမိဳ႕ ရြာသစ္/ပြဲႀကိဳရပ္ကြက္၊ နတ္ေမာက္လမ္း ထိန္ထိန္သာသာ ဟိုတယ္(၁)သို႔ ေခတ္ေဟာင္းေမာ္ေတာ္ယာဥ္(၂၅)စီးအဖြဲ႕ မေကြးၿမိဳ႕သို႔ ဒုတိယအႀကိမ္ေရာက္ လာၿပီး ညအိပ္ရပ္နား၍ ေဖေဖာ္၀ါရီ(၆)ရက္ေန႔ နံနက္(၉)နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ မေကြးၿမိဳ႕မွ ျပည္ၿမိဳ႕သို႔ ဆက္လက္ ထြက္ခြာ သြားေၾကာင္းသတင္းရရိွသည္။ အဆိုပါအဖြဲ႕အား ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ H & H Clissic (Rallie)အဖြဲ႔ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ Esserice of Myanmar (inspiration Myanmar Travels & Tours Co, Ltd) တို႔ ပူးေပါင္း၍ ေခတ္ေဟာင္းေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ခရီးသြားလာသည့္ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသား Mr. Gonding (ဗီစာသက္တမ္း ၈-၄-၂၀၁၄) ပါ (၅၃)ဦးတို႔လိုက္ပါလာေၾကာင္း၊ Esserice of Myanmar (inspiration Myanmar Travels & Tours Co, Ltd)မွ မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာ ေဒၚခိုင္ဇာနည္၊ ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ ဦးေဌးေအာင္ပါ(၈)ဦးတို႔လည္း ၎ေခတ္ေဟာင္းေမာ္ေတာ္ယာဥ္(၂၅)စီးအား အနီးကပ္ႀကီးၾကပ္၍ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕မွ ေဖေဖာ္၀ါရီ(၅)ရက္ ေန႔လည္(၂း၃၀)အခ်ိန္ခန္႔တြင္ မေကြးၿမိဳ႕ ရြာသစ္/ပြဲႀကိဳရပ္ကြက္၊ နတ္ေမာက္လမ္း ထိန္ထိန္သာသာ ဟိုတယ္(၁)သို႔ေရာက္ရိွၿပီး ညအိပ္ရပ္နားေၾကာင္း၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ(၆)ရက္ေန႔ နံနက္(၉)နာရီ အခ်ိန္ခန္႔တြင္ မေကြးၿမိဳ႕မွ ျပည္ၿမိဳ႕သို႔ ဆက္လက္ထြက္ခြာ သြားေၾကာင္း ခရီးသြားတာ၀န္ခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။ ေခတ္ေဟာင္းေမာ္ေတာ္ယာဥ္(၂၅)စီးျဖင့္ လိုက္ပါလာေသာ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ားမွာ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံမွ (၂၇)ဦး၊ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံသား(၃)ဦး၊ ၾသစေၾတးလွ်မွ(၅)ဦး၊ နယ္သာလင္မွ(၅)ဦး၊ လတ္ခ်န္စတိန္(၃)ဦး၊ ဆြီဒင္(၂)ဦး၊ စပိန္(၁)ဦး၊ ေပၚတူကီ(၂)ဦး၊ နယူးဇီလန္(၁)ဦး၊ အိုင္းရစ္(၁)ဦး၊ ဘယ္လဂ်ီယန္(၁)ဦး ႏွင့္ အီတလီႏိုင္ငံမွ(၁)ဦး တို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။
 

0 comments: