ဒုတ္ထမ္း၊ဒါးထမ္း ဆည္ေရ ယူၾကစတမ္း

ပြင့္ျဖဴ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၄ စုိက္ပ်ိဳးေရလုံေလာက္စြာရရွိေရးသည္ ေတာင္မ်ားအတြက္ အဓိက က်ေသာ လုိအပ္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္သည့္အားေလွ်ာ္စြာ ေဖေဖာ္၀ါရီ လဆန္းပုိင္းမွ စတင္၍ ေႏြးစပါးစုိက္ပ်ိဳးႏုိင္ရန္ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕ မဲဇလီေရလႊဲဆည္မွ ေတာင္မုန္းေျမာင္းမႀကီးႏွင့္ ေျမာက္မုန္းေျမာင္းမႀကီးတုိ႔ကုိ ဆည္ေရမ်ား စတင္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ မဲဇလီ ေရလႊဲဆည္မွ ေျမာင္းမႀကီးမ်ားသည္ မုိင္ေပါင္းမ်ားစြာျဖတ္သန္းစီးဆင္းၿပီး ေျမာင္းလက္တံခြဲေပါင္းမ်ားစြာအား စုိက္ပ်ိဳးေရခြဲေ၀ေပးေနလ်က္ရွိရာ ဆည္ေရစတင္လႊတ္ခ်ိန္တြင္ ေႏြစပါးစုိက္ပ်ိဳးႏုိင္ရန္ ပ်ိဳးခင္းမ်ားအတြက္ ဆည္ေရ အလုအယက္ သြယ္ယူၾကရသည္။ ေတာင္မုန္းေျမာင္းမႀကီးမွ လက္တံ(၂) (က်စ္ကုိင္းေျမာင္း)ေရေပးေျမာင္းေသာက္ေတာင္သူ အမ်ားစုသည္ လယ္စုိက္ပ်ိဳးၾကၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ ယာႏွင့္ ဥယ်ာဥ္စုိက္ပ်ိဳးျခင္းကုိ လုပ္ကုိင္ၾကသည္။ ဆည္ေရစတင္လႊတ္ခ်ိန္တြင္ စပါးပ်ိဳးေထာင္ျခင္း၊.ယာခင္းမ်ားမွ ႏွမ္းစုိက္ခင္းမ်ားအတြက္ ေရသြင္းျခင္း ဥယ်ာဥ္မ်ားအတြက္ စုိက္ပ်ိဳးေရယူျခင္းမ်ားျဖင့္ အလုအယက္သြယ္ယူၾကရာ ေျမာင္းရင္းေသာက္ ေတာင္သူမ်ားမွ စုိက္ပ်ိဳးေရျပည့္၀စြာရရွိေရးအတြက္ ေရေပးေျမာင္းမ်ားအား သဲအိပ္၊မုိးကာစမ်ားျဖင့္ ပိတ္ဆုိ႔တုတ္တား၍ယူၾကရာ ေျမာင္းဖ်ားေသာက္ေတာင္သူမ်ားမွ စုိက္ပ်ိဳးေရရရွိေရးအတြက္ ေရေပးေျမာင္း ပိတ္ဆုိ႔ကာ ထားသည္ မ်ားကုိ သြားေရာက္ဖ်က္ဆီးၾကရသည္။ထုိ႔အျပင္ မိမိစုိက္ခင္းသုိ႔ ေရခြဲေ၀ေပးသည့္ ေရထြက္ျပြန္အား ပိတ္ဆုိ႔သြားမည္စုိး၍ ဒုတ္ထမ္း၊ဒါးထမ္းျဖင့္ ေစာင့္ေနရသည္။ ယခင္ႏွစ္မ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရယူရာမွ လူသတ္မႈမ်ားစြာျဖစ္ပြားခဲ့ရၿပီး ျဖစ္စဥ္အမ်ားစုသည္ ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဆည္ေျမာင္းဥပေဒကုိ သိရွိနားလည္မႈမရွိျခင္းႏွင့္ လုိက္နာမႈမရွိျခင္းတုိ႔ ေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ဓာတ္ပုံ ႏွင့္ သတင္းေပးပို႔သူ - ဦးတင္ထြန္းဦး

Penulis : shwelannwelanwinkyi ~ Sebuah blog yang menyediakan berbagai macam informasi

Artikel ဒုတ္ထမ္း၊ဒါးထမ္း ဆည္ေရ ယူၾကစတမ္း ini dipublish oleh shwelannwelanwinkyi pada hari Monday, February 24, 2014. Semoga artikel ini dapat bermanfaat.Terimakasih atas kunjungan Anda silahkan tinggalkan komentar.sudah ada 0 komentar: di postingan ဒုတ္ထမ္း၊ဒါးထမ္း ဆည္ေရ ယူၾကစတမ္း
 

0 comments: