မေကြးၿမိဳ႕ ႏုိင္ငံျခားခရီးသြားမ်ားျဖင့္ အေႏွးယာဥ္ ဆုိက္ကားနင္းသူမ်ား အလုပ္ျဖစ္

မေကြး ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ မေကြးၿမိဳ႕သုိ႔ ႏုိင္ငံျခားသားခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားလာေရာက္လည္ပတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ အေႏွးယာဥ္ ဆုိက္ကားနင္းသူမ်ား အလုပ္ျဖစ္၍ ၀င္ေငြေကာင္းလ်က္ရွိသည္။ ယေန႔နံနက္တြင္ အေပ်ာ္စီး သေဘၤာျဖင့္ ၾသစေတးလ်နုိင္ငံမွႏုိင္ငံျခားသားဧည့္သည္ (၂၅)ဦး မေကြးၿမိဳ႕သုိ႔ေရာက္ရွိလာၿပီး အေႏွးယာဥ္ဆုိက္ကားမ်ားျဖင့္ မေကြးၿမိဳ႕မေစ်း၊ဗုိလ္ခ်ဳပ္ပန္းၿခံႏွင့္ ျပည္ေတာ္သာလမ္း တစ္ေလွ်ာက္ လွည့္လည္ ေလ့လာၿပီး ျမသလြန္ေစတီေတာ္ျမတ္သုိ႔ေရာက္ရွိ ေလ့လာခဲ့သည္။ အေႏွးယာဥ္ ဆုိက္ကားနင္းသူတစ္ဦးမွ သူတုိ႔က ရန္ကုန္ကေန မႏၱေလးသြားမွာ၊မေကြး ဆိပ္ကမ္းကပ္မွာကုိ (၂)ရက္အလုိက အသင္းဥကၠဌ ထံ ႀကိဳၿပီးဖုန္းဆက္ထားတယ္၊သူတုိ႔သြားခ်င္တဲ့ ေနရာေတြကုိ လုိက္ပုိ႔ေပးရတယ္၊တစ္မနက္ကုိ ဆုိက္ကားနင္းခ (၄၀၀၀)က်ပ္ရတယ္၊ တစ္ေနကုန္ ညအပါအ၀င္ ဆုိ (၁၀၀၀၀ိ/-)က်ပ္ထိ ေပးတာလဲရွိတယ္၊အခု ပြင့္လင္ရာသီဆုိ ႏုိင္ငံျခားသားေတြ အလာမ်ားတယ္၊ ယခင္ႏွစ္ထက္ ယခုႏွစ္ ပုိၿပီးမ်ားလာၾကတယ္၊ ဟု ေျပာၾကားသည္။ အဆုိပါ အေႏွးယာဥ္ဆုိက္ကားနင္းသူမ်ားသည္ မေကြးၿမိဳ႕ေပၚတြင္ (၁၇၉)စီး ရွိၿပီး ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားလာေရာက္ပါက အသင္းဥကၠဌ ဦးေက်ာ္တုိးမွ ဆုိက္ကားနင္းသူမ်ားအား တူညီ၀တ္စုံ၀တ္ေစၿပီး သတ္မွတ္စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ လုိက္ပါပုိ႔ေဆာင္ေပးရေၾကာင္း သိရွိရသည္။ သူရထြန္း(မေကြး) သတင္းေပးပုိ႔သူ - ဦးတင္ထြန္းဦး
 

0 comments: