``မေကြးၿမိဳ႕တြင္ လူူ႔အခြင့္အေရး ေဆြးေႏြးေဟာေျပာပြဲ မွာ မေကြးၿမိဳ႕နယ္NLD ပါတီ ဥကၠ႒ က ၀န္ႀကီး ဦးအုန္းျမင့္ေျပာစကား ႏွင့္ သမီးကေလးေက်းရြာ ဒုကၡသည္မ်ား ကိစၥေမးျမန္း´´

ေဖေဖာ္၀ါရီ(၂၄)ရက္ေန႔ နံနက္(၈း၃၀)နာရီ မွ ေန႔(၁၁း၃၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ မေကြးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံး အစည္းအေ၀းခမ္းမ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၊ လူ႔အခြင့္အေရး အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ား ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ ၎အခမ္းအနားကို ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးစစ္ၿမိဳင္၊ အဖြဲ႕၀င္ ဦးခင္ေမာင္ေလးႏွင့္ ဦးခြထီးယိုး တို႔သုံးဦးမွ စတင္ေဟာေျပာၿပီး တက္ေရာက္လာေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီ၀င္မ်ား မေကြးၿမဳိ႕ေပၚရိွ လူမႈေရးအသင္းမ်ားအစည္းမ်ားစုစုေပါင္းအင္အား(၂၀၀)ေက်ာ္ခန္႔တက္ေရာက္ ေၾကာင္း သိရသည္။ `` ကၽြန္ေတာ္တို႔ေမးခ်င္တာက လူ႔အခြင့္အေရးေက်ညာစာတမ္းအပိုဒ္(၅)မွာ မည္သူမဆိုညွင္းပမ္း ႏွိပ့္စက္ျခင္း၊ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳပ္စြာ၊ လူမဆန္စြာေျပာဆိုျခင္း၊ဂုဏ္သိကၡာညွဳိးႏြမ္းေစေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း မျပဳရလုိ႔ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒီလိုဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ သစ္ရာေကာက္ရြာမွာ လာေရာက္ၿပီး ရိုင္းစိုင္းေမာက္မာစြာ ျမန္မာျပည္တြင္းတင္မက ကမၻာကထိသိေအာင္ ေျပာၾကားသြားတဲ့ ကိစၥကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ ဘယ္လိုမ်ားေဆာင္ရြက္ ေပးႏိုင္ပါမည္လဲ၊ ဒုတိယ အေနနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးေက်ညာစာတမ္းအပိုဒ္(၂၅)မွာ လူတိုင္းသည္မိမိႏွင့္တကြ မိမိမိသားစုဘ၀ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးမ်ားကို ေအးခ်မ္းစြာ ျဖင့္ေနႏိုင္ေရးလို႔ဆိုထား ေသာ္လည္း လတ္တစ္ေလာ အတိဒုကၡေရာက္ေနတဲ့ သမီးေလးေက်းရြာဒုကၡသည္မ်ားကိစၥကိုလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ ဘယ္လိုမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ပါမည္လဲ..။´´ ဟု မေကြးၿမိဳ႕နယ္NLD ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးစိုးမိုး က ေမးျမန္းသည္။ ထိုေမးခြန္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးစစ္ၿမိဳင္က ကမၻာ့လူအခြင့္ အေရးေၾကညာစာတမ္းႀကီးကို အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားမွ အတည္ျပဳရန္ ၁၉၄၈ ခု၊ ဒီဇင္ဘာလ(၇)ရက္ ေန႔မွာ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ဖို႔ ပထမဆုံးေမးေပးရန္ ျမန္မာျပည္မွစတင္ မဲေပါက္၍ ပထမဆုံး ဦးဖ်ားဖ်ားမဲေပးခဲ့ရေသာ္ လည္း၊ ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားစြာရိွေနပါေသးေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ျခင္းမရိွေသးေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ သည္ကို သတင္းရရိွခဲ့သည္။
 

0 comments: