``ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေမြးေန႔အထိမ္းအမွတ္ စာစီစာကုံးၿပိဳင္ပြဲ မေကြးခရိုင္ NLD ပါတီရုံးတြင္ က်င္းပ´´

ေဖေဖာ္၀ါရီ(၁)ရက္ ေန႔(၁၀း၁၅ နာရီမွ ၁၁း၃၀)နာရီအထိ မေကြးၿမိဳ႕၊ ျမင္သာရပ္ကြက္၊ မဲထီးလမ္း မေကြးခရိုင္ NLD ပါတီရုံးတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေမြးေန႔အထိမ္းအမွတ္ စာစီစာကုံးၿပိဳင္ပြဲက်င္းပ ေၾကာင္း၊ ဤကဲ့သို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေမြးေန႔အထိမ္းအမွတ္ စာစီစာကုံးၿပိဳင္ပြဲကို ျမန္မာတစ္ျပည္လုံးတြင္ တစ္ၿပိဳင္တည္း ေမးခြန္းမ်ားကို ခ်ိတ္ပိတ္၍ ေပးပို႔ၿပီးက်င္းပႏိုင္ရန္ (ဗဟို)NLDပါတီ လူငယ္ညီလာခံက်င္းပေရး ေကာ္မတီမွ ဦးေဆာင္စီစဥ္က်င္းပေၾကာင္း၊ ေျဖဆိုပြဲကို သက္ဆိုင္ရာ တိုင္း/ခရိုင္/ၿမိဳ႕နယ္ လူငယ္ညီလာခံ က်င္းပေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႔တို႔မွႀကီးၾကပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကင္း၊ အေျဖလႊာမ်ားကို ခ်ိတ္ပိတ္၍ NLD (ဗဟို)သို႔ပို႔ၿပီး ဗဟိုမွ ထိုက္ထိုက္တန္တန္ျဖင့္ ဆုမ်ားခ်ီးျမွင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ (ဗဟို)NLDပါတီ လူငယ္ညီလာခံက်င္းပေရး ေကာ္မတီမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေမြးေန႔အထိမ္းအမွတ္ စာစီစာကုံးၿပိဳင္ပြဲ ေျဖဆိုရန္ေပးပို႔ေသာ ေခါင္းစဥ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတို႔၏အနာဂတ္ ျဖင့္ ေရးသားရန္ အခ်က္အလက္ေမးခြန္း ႏွစ္ခုေပးထားေၾကာင္း၊ (၁) မိမိေနထိုင္ရာႏိုင္ငံကို မည္သို႔ေသာႏိုင္ငံျဖစ္ေစသလဲ၊ (၂) မိမိ၏သားစဥ္မ်ဳိးဆက္မ်ားကို မည္သည့္ႏိုင္ငံမ်ဳိးတြင္ ႀကီးျပင္းေစျခင္ပါသလဲ၊ ဆိုေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေရးသားေျဖဆိုရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေျဖဆိုသူမ်ားကို အသက္(၁၈ ႏွစ္မွ ၂၅ ႏွစ္ထိ) (၁၆)ေယာက္အုပ္စုကို တစ္နာရီေမးခြန္း ႏွင့္ အသက္(၂၅ ႏွစ္မွ ၃၀ ႏွစ္အထိ) (၁၁)ေယာက္ အုပ္စုကို (၁း၁၅)အခ်ိန္ေပး၍ အထက္ပါေခါင္းစဥ္၊ အေၾကာင္းအရာအတိုင္း အတူတူေျဖဆိုၾကေၾကာင္း သိရသည္။ မေကြးခရိုင္NLDပါတီ စာစီစာကုံးၿပိဳင္ပြဲသို႔ မေကြးၿမိဳ႕နယ္မွ(၉)ဦး၊ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ(၆)ဦး၊ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္မွ(၄)ဦး၊ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္မွ(၄)ဦး၊ ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕နယ္မွ(၃)ဦး၊ နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕နယ္မွ(၁)ဦး၊ စုစုေပါင္း(၂၇)ဦး လာေရာက္ေျဖဆိုေၾကာင္း၊ လူငယ္အမ်ဳိးသမီး(၇)ဦး ပါ၀င္ေၾကာင္း မေကြးၿမိဳ႕နယ္လူငယ္ညီလာခံက်င္းပေရးေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚခင္ခ်ဳိလတ္က ေျပာသည္။ ``ကၽြန္မနာမည္မဥမၼာပါ၊ အသက္(၃၀)၊ ေညာင္က်စမ္းရြာက NLDပါတီလူငယ္အဖြဲ႔၀င္ပါ။ ဒီလို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းရဲ႕ေမြးေန႔အထိမ္းအမွတ္ စာစီစာကုံးၿပိဳင္ပြဲကို လာေျဖရတာက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို ေလးစားၿပီး ဂုဏ္ျပဳျခင္ လို႔ပါ၊ လူငယ္ေတြရဲ႕ခံစားခ်က္ကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္နဲ႔ ေရးသားေျဖဆိုရလို႔ အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္၊ ၿပိဳင္ပြဲကေပးမဲ႔ ဆုကိုေမွ်ာ္မွန္းၿပီးလာေျဖတာမဟုတ္ပါဘူး၊ လူငယ္ေတြရဲ႕ခံစားခ်က္မ်ားကို ရင္ဖြင့္ခ်င္လို႔ လာေရာက္ ေျဖဆိုတာပါရွင္..။´´ ဟု ေျဖဆိုသူ မဥမၼာက ေျပာသည္။
 

0 comments: