မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ခြန္သာႏွင့္ မဲေခ်ာင္ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ ဆုိလာမီးအိမ္မ်ား လွဴဒါန္း

မင္းဘူး မတ္ ၁၁ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး မင္းဘူးခရုိင္ မင္းဘူး(စကု)ၿမိဳ႕နယ္ ခြန္သာေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းရွိ ခြန္သာ ေက်းရြာႏွင့္ မဲေခ်ာင္ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ ေက်းလက္ေဒသမ်ားမီးလင္းေရးအတြက္ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႔မွ ဆုိလာမီအိမ္မ်ား ေပးအပ္လွဴဒါန္းပြဲ အခမ္းအနားကုိ မတ္လ(၁၁)ရက္ေန႔ နံနက္(၉)နာရီက က်င္းပျပဳလုပ္ရာ အခမ္းအနားတြင္ တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဘုန္းေမာ္ေရႊမွ ဆုိလာမီးအိမ္မ်ား လာေရာက္လွဴဒါန္းေပးရျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ရွင္းလင္းအမွာစကားေျပာၾကားၿပီး တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႔ စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴးေရး၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ႏုိင္မွ စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ တစ္ပုိင္တစ္ႏုိင္ေမြးျမဴးေရးႏွင့္ပတ္သက္သည္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းေဟာေျပာပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေဒသခံျပည္သူတစ္ဦးမွ ေက်းရြာအေရာက္ ဆုိလာမီးအိမ္မ်ား လာေရာက္လွဴဒါန္းေပးျခင္း အတြက္ ေက်းဇူးတင္စကားျပန္လည္ ေျပာၾကားၿပီး ခြန္သာေက်းရြာႏွင့္ မဲေခ်ာင္ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ ဆုိလာမီးအိမ္မ်ား ကုိ တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဘုန္းေမာ္ေရႊႏွင့္တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ ေပးအပ္လွဴဒါန္းရာ ေက်းရြာ ရပ္မိ/ရပ္ဖမ်ားမွ လက္ခံရယူၿပီး အခမ္းအနားကုိရုပ္သိမ္းခဲ့သည္။ အဆုိပါ ေက်းရြာမ်ားသည္ လွ်ပ္စစ္မီးမရရွိေသးဘဲ ေႏြရာသီအတြက္ ညအခါ မီးလင္းေရးႏွင့္ မီးေဘးႀကိဳတင္ကာကြယ္ရန္ လြန္စြာခက္ခဲ ေနသည့္ေက်းရြာျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ေနေရာင္ျခည္ အပူစြမ္းအင္ျဖင့္ အလုိအေလွ်ာက္ အားသြင္းႏုိင္ေသာ ဆုိလာမီးအိမ္မ်ားကုိ မဲေခ်ာင္ေက်းရြာ အတြက္(၁၃၁)စုံႏွင့္ ခြန္သာေက်းရြာအတြက္ (၆၁)စုံေပးအပ္လွဴဒါန္းရာ ေက်းရြာေနျပည္သူမ်ား ညအခါ အလင္းေရာင္ေကာင္စြာရရွိေတာ့မည္ျဖစ္သည့္တြက္ မ်ားစြာ ၀မ္းေျမာက္ေပ်ာ္ရႊင္လ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။ တင္ထြန္းဦး(IPRD) သတင္းေပးပုိ႔သူ ဦးတင္ထြန္းဦး (တုိင္းေဒသႀကီးျပန္/ဆက္)
 

0 comments: