`` အစိုးရအဖြဲ႔ေကာ္မတီမွ အလုပ္သမားေရးရာႏွင့္ ေတာာင္သူလယ္သမားေရးရာဆိုင္ရာ (လ.၀.က) ျပည္ေထာင္စု ဒု၀န္ႀကီးအဖြဲ႔ ႏွင့္ မေကြးေတြ႔ဆုံပြဲတြင္´´ (ယခင္က သမ၀ါယမအသင္းမ်ားသည္ ဥကၠ႒ ႏွင့္လူႀကီးမ်ား၏ သား၀ မယား၀သာ ျဖစ္ေၾကာင္း သ/မ ညြန္ခ်ဳပ္ဆို)

မေကြးၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ မတ္(၁၄)ရက္၊ နံနက္(၉း၃၀)မွ ေန႔(၁၁း၃၀)အခ်ိန္ ခန္႔၌ အစိုးရအဖြဲ႔ေကာ္မတီမွ ျပည္ေထာင္စု ဒု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဦး အဖြဲ႔ တို႔ႏွင့္ အလုပ္သမားေရးရာႏွင့္ ေတာာင္သူလယ္သမားေရးရာဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႔ မ်ားမွ တာ၀န္ရိွသူမ်ား ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ အခမ္းအနားျပဳလုပ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမွ ဖြဲ႔စည္းေပးထားေသာ အစိုးရေကာ္မတီ(၂၇)ဖြဲ႔ထဲက အလုပ္သမားေရးရာႏွင့္ ေတာာင္သူလယ္သမားေရးရာဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ (လ.၀.က) ျပည္ေထာင္စု ဒုတိယ ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဦး ႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး ဒုတိယ၀န္ႀကီး ႏွစ္ဦးေပါင္း ေကာ္မရွင္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ျပန္ၾကားေရး ဒုတိယ၀န္ႀကီး ကိုယ္စား ညြန္/ခ်ဳပ္ ဦးတင္သန္းဦး၊ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယ ညြန္ခ်ဳပ္ ဦးေစာႏိုင္၊ ေဒါက္တာ ဦးေအာင္ၾကည္၊ သမ၀ါယမအသင္း ညြန္ခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ျဖဴ တို႔လိုက္ပါလာေၾကာင္း၊ ၎အခမ္းအနားသို႔ အင္အား(၂၀၀)ဦးခန္႔တက္ေရာက္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ (လ.၀.က) ျပည္ေထာင္စု ဒုတိယ ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဦး မွ အစုိးရအဖြဲ႕ဆပ္ေကာ္ မတီ Delivery Unit မ်ားျဖင့္ လေပါင္း(၃၀)အတြင္းလုပ္ေဆာင္မည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အေသးစိတ္ရွင္းလင္း ေျပာၾကားသည္။ ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာေသာ ေတာင္သူလယ္သမား၊ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား အဖြဲ႔စည္း မ်ားမွ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ေျဖဆိုၾကသည္။ ကန္ျပားေက်းရြာေတာင္သူ ဦးေက်ာ္ရင္ မွ ေတာင္သူမ်ား ေခ်းေငြထုတ္ေပးရာ၌ ေျမယာထြန္ယက္ခ်ိန္၊ သီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးခ်ိန္္၊ ေပါင္းႏႈတ္ၿပီး သြင္းအားစုသြင္း ခ်ိန္မ်ားမွာ ေငြေခ်းေပးရန္၊ ေက်းရြာသမ၀ါယမ မ်ားမွာ ၈၈ ခုေနာက္ပိုင္း ယခင္သမ၀ါယမမ်ား မွာ ယေန႔အထိ ႏွစ္ပါတ္ လည္တစ္ခါမွ မျပဳလုပ္ၾကဘူး၊ စာရင္းရွင္းတမ္းလည္း တစ္ႀကိမ္မွ မထြက္ေၾကာင္း၊ ထိုကိစၥအား မေကြးၿမိဳ႕နယ္ ရုံးသို႔ သြားေရာက္တင္ျပေသာအခါ ရြာသားေတြအားလုံးက လက္မွတ္ေရးတင္မွ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရြာသားအခ်င္းခ်င္းေတြ ရန္တိုက္ေပးေနပါေၾကာင္း ကန္ျပားရြာ သား ဦးေက်ာ္ရင္က ၎ေတြ႔ဆုံပြဲတြင္ တင္ျပသည္။ ``ခင္ဗ်ားတို႔မိသားစု ကၽြန္ေတာ့္မိသားစု ဖြြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔က ခင္ဗ်ားတို႔ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုယ္တိုင္လုပ္မွ ရၾကမွာပါ။ ကုိယ့္အသင္းေတြအတြက္ ကိုယ္တိုင္ႀကိဳးစားၾကရမယ္၊ ယခုတင္ျပတဲ့ ရြာက မေကြးၿမိဳ႕နယ္ကဆိုေတာ့ မေကြးၿမိဳ႕ နယ္သမကို ျပန္စစ္ပါ့မယ္။ တကယ္ႏွစ္ပတ္လည္မလုပ္ဘဲ လုပ္တယ္ဆိုရင္ ဆက္လက္ၿပီး အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ သြားပါ့မယ္၊ ခင္ဗ်ားတို႔အတြက္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒေတြ ျပဌာန္းေပးထားၿပီးၿပီ၊ အဲဒါေတြ နားလည္ေအာင္ ဖတ္ၾကပါ။ အဲဒီအတိုင္း လုပ္ၾကပါ။အားလုံးသေဘာေပါက္တယ္ေနာ္၊ ခင္ဗ်ားတို႔ဆီမွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးလာ တုန္းက စက္ပစၥည္း ေတြေပးခဲ့တာ ၀မ္းဘီလွ်ံဘိုးေက်ာ္တယ္၊ ယခုေခ်းေငြေတြဆိုရင္လည္း ႏွစ္ ႏွစ္အတြင္းမွာ အတိုးေငြ သာဆပ္ခိုင္းၿပီး အဲဒီေနာက္ပိုင္းမွ အတိုးအရင္းသြင္းရမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္က အားလုံးအတြက္ အေကာင္း ဆုံးျဖစ္ေအာင္ စီစဥ္ေပးထားပါတယ္၊ ယခင္သမ၀ါယမတုန္းကဆိုရင္ ဥကၠ႒ လူႀကီးေတြ(သား၀ မယား၀) ျဖစ္ေအာင္လုပ္ေန ၾကတယ္။ အညာသားေျပာ ေျပာရမယ္။ ယခုေတာ့အဲလို မဟုတ္ေတာ့ဘူး ခင္ဗ်ားတို႔ မိသားစုေတြရဲ႕ သားေတြ မယားေတြ တကယ္၀ေအာင္လုပ္ေပးေနတာပါ၊ ယခုခင္ဗ်ားတို႔ တင္ျပတာက တစ္ခန္းရပ္ျပဇာတ္လို ျဖစ္ေနေတာ့ နားလည္ေအာင္ရွင္းျပရတာ အားလုံးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။´´ ဟု သမ၀ါယမ၀န္ႀကီးဌာန၊ သမ၀ါယမအသင္း ညြန္ခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ျဖဴ က ၎အခမ္းအနားတြင္ေျပာသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၎ကိစၥအား မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး သမ၀ါယမအသင္းဦးစီးဌာနမွဴး ဦးထြန္းေ၀ က ဦးေက်ာ္ရင္၏ေျပာၾကားခ်က္ကို ထ၍ရွင္းလင္းရာ၊ သမ၀ါယမ အသင္းမ်ားအတြက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လိုအပ္ တဲ့ေငြရရိွရန္ႏွင့္ ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာေငြမ်ားကိုရရိွေအာင္ မေကြးၿမိဳ႕ သမအသင္းစုပိုင္ေသာ တန္(၃၀)က် ဆီစက္ႀကီးအား ဘဏ္ကိုေပါင္ႏွံၿပီး (၃)ႏွစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရေၾကာင္းရွင္းလင္းရာ သမ၀ါယမညြန္မွဴးက တားဆီး၍ စကားျဖတ္ခိုင္းေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ဆက္ၿပီးရွင္းလင္း ေျပာဆိုေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ ``ကၽြန္ေတာ္က မေကြးတိုင္းသမဦးစီးမွဴးပါ ဒါကေတာ့ ျပည္သူနဲ႔ ဌာနဆိုင္ရာလူႀကီးေတြ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးေနတဲ့ ပြဲျဖစ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ အမႈေဆာင္အစည္း အေ၀းကိစၥမ်ားမွာ အသင္းသားေတြေရာ ရြာသူ ရြာသားေတြကလည္းတာ၀န္ ေက်ၾကရပါ့မယ္၊ တစ္ဖက္ က အစည္းအေ၀းေတြက်င္းပေပးၿပီး တစ္ဖက္ ကလည္းေတာင္းဆိုရမယ္၊ အားလုံးက တက္ညီလက္ညီေဆာင္ရြက္ေပးမွ ေအာင္ျမင္ၾကမွာပါ၊´´ဟု မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီး သမ၀ါယမအသင္းဦးစီးဌာနမွဴး ဦးထြန္းေ၀ က ၎အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကား၍ သတင္းရရိွသည္။

Penulis : shwelannwelanwinkyi ~ Sebuah blog yang menyediakan berbagai macam informasi

 

0 comments: