မင္းဘူးၿမိဳ႕တြင္ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူေရးအသိပညာေပး လွဳံေဆာ္

မင္းဘူး မတ္ ၁၈ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး မင္းဘူးၿမိဳ႕ ကာႀကီးကြင္း အနီးတြင္ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ ယူေရးလုပ္ငန္း ေအာင္ျမင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ဦးဇာဂနာ ေခါင္းေဆာင္သည့္ အသိပညာေပး လွဳံေဆာ္ေရး ယာဥ္မ်ားႏွင့္ အႏုပညာရွင္မ်ားသည္ မတ္လ(၁၈)ရက္ေန႔ ညေန(၅)နာရီအခ်ိန္က လာေရာက္ ေဖ်ာ္ေျဖ အသိပညာေပး လွဳံေဆာ္ခဲ့သည္။ အဆုိပါ လွဳံေဆာ္ေရးအဖြဲ႔တြင္ ဦးဇာဂနာႏွင့္အတူ လူရႊင္ေတာ္မ်ား၊အဆုိေတာ္မ်ားပါရွိၿပီး မတ္လ(၃၀) ရက္ေန႔တြင္ ေဆာင္ရြက္မည္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူေရးလုပ္ငန္းတြင္ ျပည္သူအမ်ား စိတ္ပါ၀င္စားစြာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ အသိပညာေပး လွဳံေဆာ္ျခင္း၊ ကံစမ္းမဲမ်ားေဖာက္ေပးျခင္းႏွင့္ Skynet ရုပ္သံ ဖမ္းစက္ဆုခ်ီးျမွင့္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သျဖင့္ မင္းဘူးၿမိဳ႕ေပၚရွိ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အနီး၀န္က်င္ေက်းရြာမ်ား မွ ျပည္သူမ်ား ေပ်ာ္ရႊင္စြာ လာေရာက္ၾကည့္ရႈအားေပးခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။ တင္ထြန္းဦး သတင္းေပးပို႔သူ - ဦးတင္ထြန္းဦး
 

0 comments: