(၆၉)ႏွစ္ေျမာက္တပ္မေတာ္ေန႔ကို ႀကိဳဆိုဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ စက္ေရတြင္းသစ္ဖြင့္ပြဲက်င္းပမင္းဘူး      မတ္      ၂၂
(၆၉)ႏွစ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္ေန႔ကုိ ႀကိဳဆိုဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန ရန္ပံုေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေသာ မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္၊ ရြာသာယာေက်းရြာ စက္ေရတြင္းသစ္ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကုိ ယမန္ေန႔ နံနက္ပုိင္းကက်င္းပရာ အခမ္းအနားတြင္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔ အမႈေဆာင္အရာရွိ ဦးေက်ာ္သူက စက္ေရတြင္းသစ္ တူးေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီးေဒသခံတစ္ဦးက ေက်းဇူးတင္စကား ျပန္လည္ေျပာၾကားေပးခဲ့သည္။
ထို႔ေနာက္ စက္ေရတြင္းသစ္ဖြင့္ပြဲအထိမ္းအမွတ္ဖဲႀကိဳးကို တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္ေမာင္တင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးတင့္လြင္ႏွင့္ ရပ္မိရပ္ဖတစ္ဦးတို႔က ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးၿပီး ေျမေအာက္ေရတင္ေနမႈအေျခအေနတို႔ကုိ ၾကည့္ရႈအားေပးခဲ့သည္။
အဆိုပါ ရြာသာယာေက်းရြာအား ေႏြရာသီတြင္ ေသာက္သံုးေရရွားပါးမႈမရွိေစရန္အတြက္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနရန္ပံုေငြမွ က်ပ္(၁၅)သိန္းႏွင့္ျပည္သူလူထုထည့္၀င္ေငြက်ပ္(၇)သိန္း၊ စုစုေပါင္းက်ပ္(၂၂)သိန္းအကုန္အက်ခံ၍၂"øစက္ေရတြင္းတူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ေရစက္ရံု၊ အုတ္ေရကန္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ရာ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ရာသီမေရြး သန္႔ရွင္းေသာေသာက္သံုးေရရရွိၿပီျဖစ္၍ ၀မ္းသာေပ်ာ္ရႊင္လွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
သူရထြန္း(မေကြး)
သတင္းေပးပုိ႕သူ   -   ဦးတင္ထြန္းဦး(တုိင္းေဒသႀကီးျပန္/ဆက္)
 

0 comments: