၀န္းသုိၿမိဳ႕နယ္ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းရာ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူေရးသင္တန္းဆင္းပြဲက်င္းပ၀န္းသုိ      မတ္     ၂၃
          စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ကသာခရုိင္၊၀န္သုိၿမိဳ႕နယ္၊ ဦးေအာင္ျမတ္ခန္းမတြင္ မတ္လ(၃၀)ရက္ေန႔တြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္မည့္ ျပည္လုံးကၽြတ္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူေရး စာရင္းစစ္/ေကာက္ သင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနားကုိ  ယမန္ေန႔ ေန႔လည္(၂)နာရီက က်င္းပျပဳလုပ္ရာ အခမ္းအနားတြင္ ၿမိဳ႕နယ္သန္းေခါင္စာရင္းေကာ္မတီဥကၠဌ ဦးသုိက္ေ၀ၿဖိဳးကအဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး လုပ္ငန္းလုိအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ လမ္းညႊန္မွာၾကား ခဲ့သည္။(ပုံ)
          အဆုိပါအခမ္းအနားသုိ႔ ၿမိဳ႕နယ္သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ ဌာနဆုိင္ရာအႀကီးအကဲမ်ား၊ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ(၆)ရပ္မွ ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္မ်ား၊လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕၀င္မ်ား၊  ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ အုပ္စု သန္းေခါင္စာရင္းေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊သင္တန္းသား/သင္တန္းသူ ဆရာ/ဆရာမမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။
တင္ထြန္းဦး
သတင္းေပးပုိ႔သူ     -    ဦးတင္ထြန္းဦး(တုိင္းေဒသႀကီးျပန္/ဆက္)
 

0 comments: