ေအာင္လံႏွင့္ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕မေစ်းမ်ား မီးေဘးႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးေဆာင္ရြက္

မေကြး မတ္ ၃ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕မ်ားရွိ ၿမိဳ႕မေစ်းမ်ား မီးေဘးအႏၱရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးအတြက္ တုိင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္ေအာင္ ႏွင့္အဖြဲ႔သည္ ယမန္ေန႔က သြားေရာက္စစ္ေဆးခဲ့ရာ ၿမိဳ႕မေစ်းမ်ားအတြင္ အျမွင့္တင္ေရစင္မ်ားေကာင္းမြန္မႈႏွင့္ ေျမေအာက္ေရကန္မ်ား၊ အေရးေပၚ မီးသတ္ေရငုတ္မ်ား၊မီးသတ္ဒုိင္းရွင္းစက္မ်ား၊မီးသတ္ေဆးဘူးမ်ား ျပည့္စုံ ေကာင္းမြန္မႈအေျခအေနမ်ားကုိ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး၍ ေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္သည္မ်ားကုိ လမ္းညႊန္မွာ ၾကားခဲ့သည္။ ေအာင္လံၿမိဳ႕ႏွင့္ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕မ်ားရွိ စည္ပင္သာယာေရးေကာမတီ၀င္မ်ား၊ေစ်းေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ရပ္မိ/ရပ္ဖမ်ား၊ ေစ်းအရန္မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔ အမႈေဆာင္အရာရွိႏွင့္၀န္ထမ္းမ်ား မွ လုိက္ပါ စစ္ေဆး ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ တင္ထြန္းဦး( IPRD ) သတင္းေပးပုိ႔သူ - ဦးတင္ထြန္းဦး (တုိင္းေဒသႀကီးျပန္/ဆက္)
 

0 comments: