မေကြးၿမိဳ႕တြင္ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ႏိုင္ေရးဆိုင္ရာ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပ

မေကြးၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံး အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ မတ္(၆)ရက္ နံနက္(၁၁)နာရီအခ်ိန္၌ ျမန္မာျပည္အတြင္းရိွ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ႏိုင္ေရးဆိုင္ရာ ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ အဆိုပါအခန္းအနားသို႔ အလုပ္သမား အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒၚ၀င္းေမာ္ထြန္း ႏွင့္ ညြန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား၊ မေကြးတိုင္းေဒသသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔မွ လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈ၀န္ႀကီး ဦး၀င္းျမင့္ေမာင္၊ မေကြးခရိုင္/ၿမိဳ႕နယ္ အလုပ္သမား အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ဦးစီးမွဴးမ်ား၊ ဦးစီးအရာရိွမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ အဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား စုစုေပါင္း(၆၀)ခန္႔တက္ေရာက္ေၾကာင္း၊ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ႏိုင္ေရးဆိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အလုပ္သမားမ်ားအား အလြန္နည္းေသာအခေၾကးေငြေပးျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္၊ လက္ရိွရရိွေနေသာ လုပ္ခထက္ ေလွ်ာ့နည္းမႈမရိွေသာ လုပ္ခသတ္မွတ္ေပးရန္၊ လုပ္ငန္းခြင္ေအးခ်မ္းသာယာေရးကို အားေပးအေထာက္ အကူျပဳ ႏိုင္ေရးအတြက္ အလုပ္ရွင္မ်ားက မမွ်တေသာလုပ္အားခေပးျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤသုိ႔ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏အမိန္႔စာျဖင့္ ၂၀၁၃၊ ဒီဇင္ဘာ(၂၀)ရက္ ေန႔က အမ်ဳိးသားေကာ္မတီ၀င္(၂၇)ဦး အားဖြဲ႔စည္းေပးေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသားေကာ္မတီမွ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၌ေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးေကာ္မရွင္မ်ား ႏွင့္ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား သုံးပြင့္ဆိုင္ ေမးျမန္းေျဖရွင္းၿပီး အမ်ဳိးသားေကာ္မတီမွ သတ္မွတ္ေပးထားခဲ့ေသာ ပုံစံေမးခြန္းအေျဖမ်ားကို ၂၀၁၄ ဇြန္လေနာက္ဆုံး ထား၍ ေကာ္မတီသုိ႔တင္ျပရန္၊ ၂၀၁၄ ၊ ဒီဇင္ဘာလ ႏွစ္မကုန္ခင္မွာ အနည္းဆုံးလုပ္အားခကို အတည္ျပဳေၾကညာေပး မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒၚ၀င္းေမာ္ထြန္း ေျပာၾကား၍ သိရသည္။ ``ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအလိုက္ လုပ္အားခအနည္းဆုံးသတ္မွတ္ေပးဖို႔ ေထာင့္စုံဘက္စုံက ၾကည့္ၿပီး ေဆြးေႏြးသတ္မွတ္ေပးရပါ့မယ္၊ ဒါေၾကာင့္ အစိုးရအဖြဲ႔တာ၀န္ရိွသူမ်ားကို အစည္းအေ၀းတက္ေစခ်င္ပါတယ္၊ ဒီေဆြးေႏြးပြဲေတြကို မႏၱေလးမွာလည္း ဥကၠ႒၊ ဒု ဥကၠ႒ မတက္ပါဘူး၊ ထိုအတူဘဲ၊ ယခုဒီ မွာလည္း ဥကၠ႒၊ ဒု ဥကၠ႒ မတက္ၾကပါဘူး၊ကုိယ္စားတက္ပါတယ္။ ကၽြန္မစိတ္မေကာင္းပါဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ကုိယ့္တိုင္း ကုိယ့္ျပည္အတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ အမ်ဳိးသားေရးတာ၀န္တစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္..။´´ဟု အလုပ္သမား အလုပ္အကိုင္ ႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒၚ၀င္းေမာ္ထြန္းက မေကြးၿမိဳ႕ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပြဲ ၌ ေျပာၾကားသည္။
 

0 comments: