(၆၉)ႏွစ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္ေန႔ကုိ ႀကိဳဆုိဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ကတၱရာ ထပ္ပုိးလႊာ ခင္းျခင္း ဖြင့္ပြဲ က်င္းပမေကြး      မတ္       ၂၂
        (၆၉)ႏွစ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္ေန႔ကုိ ႀကိဳဆုိဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္  မေကြးၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ ေဆာင္ရြက္ေသာ အ.ထ.က(၁)လမ္း ကတၱရာ ထပ္ပုိးလႊာခင္းျခင္း ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကုိ မတ္လ(၂၂)ရက္ေန႕ နံနက္(၈)နာရီက အဆုိပါလမ္းဖြင့္ပြဲ မုခ္ဦးေရွ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ  အခမ္းအနားတြင္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးျမင့္ေဆြမွ အ.ထ.က(၁)လမ္း ကတၱရာထပ္ပုိးလႊာခင္းျခင္း ႏွင့္စပ္ လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး ရပ္ကြက္ေနျပည္သူတစ္ဦးမွ ေက်းဇူးတင္စကား ျပန္လည္ေျပာၾကားပါသည္။

          ထုိ႔ေနာက္ အ.ထ.က (၁)လမ္း ကတၱရာထပ္ပုိးလႊာလမ္းအား မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႔ စည္ပင္သာယာေရး၀န္ႀကီး ဦးေနရွင္း၊ခရုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေနမ်ိဳးေအာင္၊ၿမိဳ႕မိၿမိဳဖ ဦးထြန္းဆုိင္ႏွင့္ စည္ပင္သာ ယာေရး ေကာ္မတီ၀င္ ဦးေက်ာ္၀င္းတုိ႔မွ ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးၿပီး ၾကြေရာက္လာေသာ ဧည့္သည္ေတာ္ မ်ားႏွင့္ အတူ အဆုိပါ ကတၱရာလမ္းအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးၿပီး အခမ္းအနားကုိရုပ္သိမ္းခဲ့သည္။

          အဆုိပါဖြင့္ပြဲသုိ႔ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႔၀င္ ၀န္ႀကီးမ်ား၊ တုိင္းေဒသႀကီး/ခရုိင္/ၿမိဳ႕နယ္ ဌာနဆုိင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ား၊ သူနာျပဳသင္တန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသူမ်ား၊ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ဘင္ခရာတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားမွ ၀မ္းသာအားရတက္ေရာက္ အားေပးခဲ့သည္။
          ယခုဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ေသာ အ.ထ.က(၁)လမ္းမွာ မေကြးၿမိဳ႕၏ အဓိကၿမိဳ႕တြင္းလမ္းျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ၿမိဳ႕ေပၚရွိ(၁၅)ရပ္ကြက္မွ လူဦးေရ(၆၇၆၇၈)ႏွင့္ ဌာနဆုိင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ား၊ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ား အသုံးျပဳ သြားလာေနသည့္လမ္းလည္းျဖစ္သည္။ လမ္းေဖာက္လုပ္အသုံးျပဳခဲ့သည္မွာႏွစ္ကာလၾကာျမင့္လာသည့္ႏွင့္အမွ် ခ်ိဳင့္ခြက္မ်ား၊လႈိင္းမ်ားျဖစ္ေပၚေန၍ လမ္းအသုံးျပဳသြားလာေနသူမ်ား မၾကာခဏ ယာဥ္အႏၱရာယ္ျဖစ္ေပၚေနၿပီး ၿမိဳ႕အဂၤါရပ္ႏွင့္ညီညြတ္ေစရန္ လမ္းအရွည္(၅၃၉၃)ေပးအား ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ရန္ပုံေငြ (၆၂၉)သိန္းျဖင့္ အပိုင္း(၆)ပုိင္းခြဲ၍ လမ္းအက်ယ္(၃၀)ေပ၊(၄.၆)လက္မထုျဖင့္ ကတၱရာ ထပ္ပုိးလႊာ အဆင့္ တုိးျမင့္ ခင္းေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
တင္ထြန္းဦး
သတင္းေပးပုိ႔သူ    -   ဦးတင္ထြန္းဦး(တုိင္းေဒသႀကီးျပန္/ဆက္)
 

0 comments: