``မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္တြင္ တရားရုံးမထိမဲ႔ျမင္ျပဳလုပ္မႈ ေရးသားသည္ဟု သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးအား တရားစြဲဆိုျခင္း (ပထမ)အႀကိမ္ ရုံးခ်ိန္း´´

လူမႈကြန္ရက္ ဟစ္တိုင္ဂ်ာနယ္ အတြဲ(၁)၊အမွတ္(၇)၊ ၂၀၁၄ ဇန္န၀ါရီ(၁)ရက္ေန႔ထုတ္ ဂ်ာနယ္ စာမ်က္ႏွာ (၂၉)တြင္ ဟသၤာ(ေတာင္တြင္းႀကီး)ေရးသားေဖာ္ျပထားေသာ (ေငြရိွရင္လူကို ကားနဲ႔တိုက္သတ္လို႔ရတယ္ထင္ ကုန္ၾကၿပီ) ေခါင္းစဥ္သတင္းအား၎။ UNITY ဂ်ာနယ္၊အတြဲ(၃)၊ အမွတ္(၃) ၂၀၁၄ ဇန္န၀ါရီ(၁၈)ရက္ေန႔ထုတ္ ဂ်ာနယ္ စာမ်က္ႏွာ(၉) ျပည္သူ႔အသံက႑ မွ (အေမစုေရကယ္ပါဦး ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕မွာ သိန္း ၄၀ရိွရင္ လူသတ္လို႔ရတယ္ ေျပာကုန္ၾကၿပီ..) ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ပါလာ၍ ေရးသားသူဟု စြပ္စြဲခံရသူ သတင္းေထာက္ ေစာ္ဘြားႀကီး(ေတာင္တြင္းႀကီး) တို႔ ေရးသားသူႏွစ္ဦးအား ဦးညြန္႔ေဆြ(၆၂)ႏွစ္၊ ဒုရဲအုပ္ (စခန္းမွဴး အၿငိမ္းစား) မေကြးလမ္း၊ ေရႊၾကာအင္း(၂)ရပ္ကြက္၊ေတာင္တြင္းႀကီးေနသူ က ၂၀၁၄ ေဖေဖာ္၀ါရီ(၂၅)ရက္ေန႔တြင္ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္တြင္ တရားရုံးမထိမဲ႔ျမင္ျပဳလုပ္မႈ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ အေထြေထြေလွ်ာက္ထားမႈအမွတ္ (၄)(၅)ျဖင့္ တိုင္ၾကားခံထားရေၾကာင္း မတ္(၇)ရက္ ေန႔(၁၁)နာရီအခ်ိန္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္ရုံး တြင္ ဦးလွဖုန္းဦး(၃၇)ႏွစ္ (ခ) အႀကီးတန္းသတင္းေထာက္ ဟသၤာ(ေတာင္တြင္းႀကီး)က ေျပာသည္။ `` ဒီေန႔ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္တရားရုံးက ဆင့္ေခၚလို႔ ပထမအႀကိမ္ရုံးခ်ိန္းလာခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္စား မေကြးၿမိဳ႕က အထက္တန္းေရွ႕ေန ဦးျမင့္ေအာင္ကို ပါ၀ါလႊဲထားပါတယ္။ သူကေန ဒီေန႔မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္က လိုအပ္တာကိုေဆာင္ရြက္ပါ့မယ္။ ေနာက္တစ္ပါတ္ အဂၤါေန႔ မတ္(၁၁)ေန႔မွာ ကၽြန္ေတာ့္ကို ျပန္လာဖို႔ အထက္တန္းေရွ႕ေန ဦးျမင့္ေအာင္က မွာထားပါတယ္´´။ ဟု ဟသၤာ (ေတာင္တြင္းႀကီး)က ေျပာသည္။ အထက္တန္းေရွ႕ေန ဦးျမင့္ေအာင္အား ယခုအမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းရာ ယေန႔မွ ပါ၀ါလႊဲယူေနစဥ္ျဖစ္၍ ဤအမႈႏွင့္ပါတ္သက္ၿပီး သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေတြကို မေျပာႏိုင္ေသးေၾကာင္း၊ တရားရုံးအား ေလွ်ာက္လႊဲခ်က္ (ထုေခ်လႊာ)တင္ၿပီးလွ်င္ မီဒီယာေတြကိုေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။ သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးေရသားေသာ မႈခင္းသတင္းမွာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာ(၆)ရက္ေန႔၊ ျပစ္မႈႀကီးအမွတ္ -၁၈၈၆ ျဖင့္ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္တရားရုံးမွ ၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီး ဦးျမင့္တင္ မွ စီရင္ခ်က္ခ်ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း စီရင္ခ်က္ မိတၱဴအရ သိရသည္။ အမႈျဖစ္စဥ္အက်ဥ္းမွာ တရားလို ဒုရဲအုပ္ေက်ာ္မင္းေမာင္ မွ တရားခံ ဦးညြန္႔ေဆြ၏ ကား ၃စ/၄၇၃၃ ယာဥ္တိုက္မႈေၾကာင့္ ဆိုင္ကယ္စီးနင္းလာေသာ ကိုကုိလတ္အား၀င္ေရာက္တိုက္မိ၍ ဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ေသဆုံးသြား ေၾကာင္း၊ ေသဆုံးသူ၏ဇနီးႏွင့္မိသားစုက အမႈကိုရုပ္သိမ္းလႊာတင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္ဥပေဒအရာရိွမွ အမႈအားဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ပါက အက်ဳိးထူးဖြယ္မျမင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေအာက္ပါအမိန္႔ကို ခ်မွတ္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။ တရားခံအား ျပစ္မႈဆိုင္ရာပုဒ္မ ၃၀၄-က အရစြဲဆိုမႈ၏ ``အမိန္႔´´ စီရင္ခ်က္တြင္ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕၊ ေရႊၾကာအင္း(၂)ရပ္ကြက္ေန ဦးတင္ဦး၏သား တရားခံ ဦးညြန္႔ေဆြအေပၚ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၀၄-က အရစြဲဆိုထားမႈအား ျပစ္မွဳဆိုင္ရာ က်င့္ထုံးဥပေဒပုဒ္မ ၄၉၄(က)အရ ရုပ္သိမ္းခြင့္ျပဳၿပီး အမႈအားစြဲခ်က္မတင္မီ လြတ္လိုက္သည္။ သက္ေသခံကားႏွင့္ဆိုင္ကယ္အား ပိုင္ရွင္သို႔ထုတ္ေပးေစ။ ပုံ ျမင့္တင္ ၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီး ဟု စီရင္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ တရားခံ ဦးညြန္႔ေဆြ၏ ၂၀၁၄ ေဖေဖာ္၀ါရီ(၂၉)ရက္ေန႔ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္တရားရုံး၌ က်မ္းသစၥာႀကိမ္ ဆိုခ်က္တြင္ တရားရုံးကရုပ္သိမ္းခြင့္ျပဳ၍ ကၽြန္ေတာ့္အားလႊတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ေစ ၿပီး တရားစီရင္ေရးအေပၚ အမ်ားျပည္သူမ်ားက ယုံၾကည္ကိုးစားမႈေလွ်ာ့နည္းရန္ျပဳလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဟသၤာ(ေတာင္တြင္းႀကီး) အား တရားရုံးမထိမဲ႔ျခင္း ျပဳမႈခ်က္အရ ထိေရာက္ေသာ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ သင့္ပါသည္ ဟု ၎၏ က်မ္းသစၥာႀကိမ္ဆိုခ်က္တြင္ အစျပဳေဖာ္ျပထားေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ သတင္းေထာက္ ဟသၤာ(ေတာင္တြင္းႀကီး)ကလည္း ``၂၀၁၃၊ ဇူလိုင္(၂၉)ရက္ေန႔ကထုတ္ျပန္ထားေသာ တရားရုံးမ်ား မထိမဲ႔ျမင္ျပဳမႈဥပေဒကို (၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္(၁၇)၊ အခန္း(၃) ကင္းလြတ္ခ်က္မ်ား ပုဒ္မ(၈)တြင္ စစ္ေဆးၾကားနာ၍ အၿပီးသတ္အမိန္႔ခ်ထားၿပီးျဖစ္သည့္ တရားစီရင္ေရးတစ္ရပ္ ၏ အရည္အေသြးအေပၚမွ်တစြာ သုံးသပ္ခ်က္(သို႔မဟုတ္)ေ၀ဖန္ခ်က္ကို ပုံနွိပ္ထုတ္ေ၀ျခင္း (သို႔မဟုတ္) ျဖန္႔ခ်ိျခင္း သည္ တရားရုံးကို မထိမဲ႔ျမင္ျပဳမႈ မေျမာက္ေစရ)၊´´ဟု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ေရးသားျပဒါန္းထားေသာ ဥပေဒပါစာမ်ားကို ဟသၤာေတာင္တြင္းက ဖတ္ၾကားေျပာဆိုသည္။ ၎အမႈကို မတ္(၃)ရက္ ပထမအႀကိမ္ ရုံးခ်ိန္းေန႔တြင္ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား (၁၀)ဦးခန္႔ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္ရုံး သို႔ လာေရာက္ သတင္းယူေၾကာင္း သိရသည္။
 

0 comments: