ကုန္သြယ္မႈျမွင္တင္ေရးႏွင့္ စာသုံးသူအကာကြယ္ေပးေရးဆုိင္ရာ အလုပ္ရုံ ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

မေကြး မတ္ ၂၁ ကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးႏွင့္စားသုံးသူအကာအကြယ္ေပးေရးဆုိင္ရာယ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲကုိ မတ္လ(၂၁)ရက္ေန႔ နံနက္(၁၀)နာရီက မေကြးၿမိဳ႕ အဆင့္ျမွင့္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ အခမ္းအနားတြင္ ေရွးဦးစြာ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဘုန္းေမာ္ေရႊ မွ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားၿပီး စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ပြင့္ဆန္း မွ ကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးႏွင့္စားသုံးသူအကာအကြယ္ေပးေရးဆုိင္ရာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးက်င္းပရျခင္းအေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။ ထုိ႔ေနာက္ တုိင္းေဒသႀကီး ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠဌ ဦးထြန္းဆုိင္မွ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပရျခင္းအတြက္ ႀကိဳဆုိႏႈတ္ခြန္းဆက္ စကားေျပာၾကားၿပီး စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း ၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမႈးခ်ဳပ္ ဦးတုိးေအာင္ျမင့္မွ ပုဂၢလိကက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားပုိ႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာ ေခါင္စဥ္ျဖင့္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
ဆက္လက္၍ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ အႀကံေပးပုဂိၢဳလ္ ေဒါက္တာ ေမာင္ေအာင္ မွ THE ROLE OF TRADE EMERGING MYANMAR ေခါင္စဥ္ျဖင့္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးၿပီး အခမ္း အနားကုိ ေခတၱ ရပ္နားခဲ့သည္။ ၎ေနာက္ ကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦး၀င္းျမင့္က ကုန္သြယ္မႈအထူး အခြင့္ အေရးေပးစနစ္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးၿပီး ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးႏွင့္ စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာနမွ ေဒါက္တာ စပယ္ၾကည္ေမာင္က စားသုံးသူအကာအကြယ္ေပးေရးဆုိင္ရာ အခန္းက႑ ေခါင္စဥ္ျဖင့္ ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ လုပ္ငန္းအစုအဖြဲ႔အလုိက္ စားပြဲ၀ုိင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲ ရလဒ္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ၾကၿပီး ေဆြးေႏြးတင္ျပမႈမ်ားအေပၚ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ ျပန္လည္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး အခမ္းအနားကုိရုပ္သိမ္းခဲ့သည္။
အဆုိပါအခမ္းအနားသုိ႔ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးပုိက္ေထြး၊ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႔၀င္ ၀န္ႀကီးမ်ား၊ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ဌာနဆုိင္ရာအႀကီးအကဲမ်ား၊ တုိင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ကုန္စည္ဒုိင္မ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ေက်းလက္စက္မႈလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက စက္မႈလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ကုိယ္စားလွယ္ မ်ား တက္ေရာက္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ သူရထြန္း(မေကြး) သတင္းေပးပုိ႔သူ - ဦးတင္ထြန္းဦး(တုိင္းေဒသႀကီးျပန္/ဆက္)
 

0 comments: