``ေရႊစက္ေတာ္ဘုရားေဂါပကအဖြဲ႕မွ ဌာနဆိုင္ရာ၀န္ထမ္း(၅)ဦးႏုတ္ထြက္၍ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္း´´

မင္းဘူးခရိုင္၊ မင္းဘူး/စကုၿမိဳ႕နယ္ ေရႊစက္ေတာ္ဘုရားေဂါပကအဖြဲ႕အား မတ္(၃)ရက္ေန႔ နံနက္ (၁၁း၃၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ေဂါပကအဖြဲ႕ကို ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းေၾကာင္း၊ ယခင္ေဂါပကအဖြဲ႕မွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ၀န္ထမ္း(၅)ဦး ႏုတ္ထြက္ေၾကာင္း၊ ၎ တို႔ေနရာမ်ားတြင္ အစားထိုးျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းေၾကာင္း သတင္း ရရိွသည္။ ၂၀၁၄ မတ္လ(၃)ရက္ေန႔ နံနက္(၉း၃၀)မွ ေန႔(၁၁း၃၀)နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ မင္းဘူးၿမိဳ႕၊ အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္ ကံႀကီးရပ္ မဟာ၀ိသုတာရာမတိုက္သစ္ေက်ာင္း၌ ေရႊစက္ေတာ္ေဂါပကအဖြဲ႕ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းရန္ ၿမိဳ႕နယ္သံဃာ့ နာယက ဥကၠ႒ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏ ၱသာသန(ေရႊတြင္းေက်ာင္း)ႏွင့္ ပင့္သံဃာဆရာေတာ္မ်ား(၁၄)ပါးထံ ၾသ၀ါဒခံ ယူ၍ ဖြဲ႔စည္းေၾကာင္း၊ မင္းဘူးခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္ျမင့္( ေဂါပက ဥကၠ႒) ႏွင့္ေဂါပက အဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ ခရိုင္ဒုတိယရဲမွဴးႀကီး၊ ခရိုင္လ.၀.က ဦးစီးမွဴး၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ၿမိဳ႕နယ္သာသနာေရးဦးစီးမွဴး၊ ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဥကၠ႒ ႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ စုစုေပါင္း(၃၀)ဦးခန္႔တက္ေရာက္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေရႊစက္ေတာ္ဘုရားႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းမီဒီယာမ်ားမွ ေရးသားမႈအေျခအေန၊ ဘုရားႀကီး၏ ဘ႑ာ ေငြသုံးစြဲမႈႏွင့္ ထိမ္းသိမ္းထားမႈအေျခေန၊ လက္ရိွေဂါပကအဖြဲ႔(၂၀)ဦးအနက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ ေဂါပကအဖြဲ႕၀င္(၅)ဦးအား ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳပါရန္ မင္းဘူးခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္ျမင့္( ေဂါပက ဥကၠ႒) က ၿမိဳ႕နယ္သံဃာ့နယကဆရာေတာ္ႏွင့္ ဆရာေတာ္မ်ားထံေလွ်ာက္ထားေၾကာင္းသတင္းရရိွသည္။ က်န္အရပ္သား ေဂါပက(၁၅)ဦးမွ ဦးမ်ဳိးျမင့္ ဥကၠ႒၊ ဦးေဌးျမင့္သိန္း အတြင္းေရးမွဴး၊ ဦးျမင့္သိန္းထြန္း တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး တို႔အား အသစ္ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေၾကာင္း ေဂါပက တစ္ဦးက ေျပာသည္။ `` ကၽြန္ေတာ္တို႔က်န္အရပ္သား ေဂါပက(၁၅)ဦးနဲ႔ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းတာပါ။ ကၽြန္ေတာ္က ေဂါပကအဖြဲ႕ စီမံေရးရာပါ၊ ယခုျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းတဲ့အဖြဲ႕ကေန ကၽြန္ေတာ္ဆႏၵနဲ႔ ႏုတ္ထြက္လိုက္ပါတယ္။ ေဂါပကအဖြဲ႕ (၁၄)ဦးသာက်န္ပါ့မယ္။´´ဟု ဦးစိုးတင့္( ေဂါပကအဖြဲ႔၊ စီမံေရးရာ)က ေျပာသည္။ ယခုအသစ္ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းျခင္းမွာ မင္းဘူးခရုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္ျမင့္(နယက)ထား၍ က်န္အရပ္ သား(၁၅)ဦးထဲမွ အလုပ္အမႈေဆာင္ေနရာ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဦးမ်ဳိးျမင့္ ဥကၠ႒(အမွတ္၂ ရပ္ကြက္၊ မင္းဘူး)၊ ဦးေဌးျမင့္သိန္း အတြင္းေရးမွဴး(အမွတ္၂ ရပ္ကြက္၊မင္းဘူး) ဦးျမင့္သိန္းထြန္း တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး (စကုၿမိဳ႕) ၊ဦးညိဳ ဘ႑ာေရးမွဴး(၁) (အမွတ္၁ ရပ္ကြက္၊ မင္းဘူး)၊ ဦးစုိးတင့္ ဘ႑ာေရးမွဴး(၂) (စကုၿမိဳ႕) ႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္(၁၀)ဦး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယခင္ေဂါပကအဖြဲ႕(၂၀)ထဲမွ ႏုတ္ထြက္သူ ငါးဦးမွာ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္ ( ေဂါပက ဥကၠ႒) မင္းဘူးခရိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ဦးခင္ေမာင္သိန္း ေဂါပက အတြင္းေရးမွဴး( ခရိုင္ လ.၀.က ဦးစီးမွဴး)၊ ဦးတင့္လြင္ ေဂါပကအဖြဲ႕ တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး(ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး)၊ ဦးျမင့္ေဇာ္ထြန္း(ခရိုင္စီမံကိန္းဦးစီးမွဴး)အဖြဲ႕၀င္၊ ဦးေက်ာ္ေဆြ (ၿမိဳ႕နယ္သာသာနာေရးဦးစီးမွဴး)အဖြဲ၀င္ တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာမွတ္တမ္းအရ သတင္းရရိွသည္။ ဤေရႊစက္ေတာ္ေဂါပကအဖြဲ႕ ႏွင့္ပါတ္သက္၍ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလတြင္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ၁၂ပြဲ နယ္လွည့္ေစ်းသည္မ်ား(၇၀)ေက်ာ္မွ လက္မွတ္ထိုးၿပီး သာသာနာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးထံသို႔ ေဂါပကအဖြဲ႕အား ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းေပးရန္ တိုင္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း ဦးေအးကို(ဆင္ေဂါင္းရြာ) က ကိုေျပာသည္။
 

0 comments: