`` ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းသင္တန္း မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီရုံးတြင္ ဖြင့္လွစ္´´

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရုံးတြင္ မတ္ (၃)ရက္၊ နံနက္(၈)နာရီအခ်ိန္၌ ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ ေသာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းသင္တန္းစတင္ဖြင့္လွစ္၍ မတ္(၁၄)ရက္ေန႔အထိ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ ျပည္ေထာင္စုႀကံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးေအာင္ထြန္း၊ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးဘုန္းေမာ္ေရႊ (မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္)၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးရဲျမင့္၊ ဒုတိယလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးေစာ၀င္းေမာင္၊ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးၾကည္ထြန္း (အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္) ႏွင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဌာနခ်ဳပ္မွ သင္တန္းဆရာ ဦးသန္းထြန္း ပါ(၁၂)ဦး၊ ပါတီ၀င္သင္တန္းသားမ်ား(၁၀၃)ဦးႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ားစုစုေပါင္း (၁၃၀)ဦးတက္ေရာက္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းသင္တန္းကို ပါတီ၏ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ယခုသင္တန္း အေတြ႔အႀကံဳမ်ားျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ဆႏၵမ်ားအား ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ႏွင့္ စည္းလုံညီညႊတ္ေရးအတြက္ အဓိကထား၍ရည္ရြယ္ၿပီး ဖြင့္လွစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ ယခုသင္တန္းမွာ ပါတီ၀င္သင္တန္းသားမ်ားအား ပညာ၀မ္းစာျဖည့္ေပးေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပါတီ၊ လႊတ္ေတာ္၊ အစိုးရလက္တြဲလွ်က္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အလုပ္အေၾကြးျပဳေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစိုးရအဖြဲ႕၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ပါတီ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း လူဦးေရ(၈၀) ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ေက်းလက္ျပည္သူမ်ားျဖစ္၍ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေနေၾကာင္း မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးဘုန္းေမာ္ေရႊ က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကား၍ သင္တန္းဖြင့္လွစ္သည္။ ၎သင္တန္းကို မတ္လ(၃)ရက္မွ (၁၄)ရက္ေန႔အထိ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ သတင္းရရိွသည္။
 

0 comments: