မေကြးၿမိဳ႕ မွ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး လူထုဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပဲြ
ယေန႔ မတ္လ၊ ၂၅ ရက္၊ နံနက္ ၉း၀၀ နာရီက စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ မေကြးၿမိဳ႕ မွ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး လူထုဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပဲြကို တားျမစ္မႈမ်ားၾကားမွ နံနက္ ၁၀း ၄၅ နာရီတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ အဆံုးသတ္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။
 
မေကြးၿမိဳ႕ လူထုဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပဲြကို မေကြးၿမိဳ႕ ေဒသခံမ်ားက သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ားထံ ဥပေဒနည္းလမ္းတက် ႀကိဳတင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံခဲ့ေသာ္လည္း ခြင့္ျပဳခ်က္မရခဲ့ေပ။ ထို႔ျပင္ ယေန႔ လူထုဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပဲြျပဳလုပ္ေနခ်ိန္တြင္လည္း ရဲတပ္ဖဲြ႕မွ သံုးႀကိမ္တိုင္ တားျမစ္ခဲ့သည္။


တားျမစ္မႈမ်ားၾကားမွပင္ မေကြးၿမိဳ႕အတြင္း လွည့္လည္ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကၿပီး နံနက္ ၁၀း၄၅ နာရီ၌ မေကြးၿမိဳ႕၊ ေအးေစတီ ဓမၼာရံုေရွ႕၊ ကန္သာေစ်း အနီးတြင္ လူထုဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပဲြကို ၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္ျမင္စြာ အဆံုးသတ္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္ဟု သတင္းရရွိသည္။
`` ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီေန႔မွာ ခြင့္ျပဳသည္ျဖစ္ေစ မျပဳသည္ျဖစ္ေစ ဆႏၵျပဖုိ႔ ႀကိဳတင္ဖိတ္ေခၚထားၿပီးသားပါ။ လူထုေတြအပါအ၀င္ အင္အား ေထာင္ဂဏန္း ေက်ာ္ခန္႔ပါရိွမယ္။´´ ဟု ဆႏၵျပသူ ၈၈(ပြင့္လင္းမေကြး) အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးက ေျပာသည္။


၈၈မ်ဳိးဆက္(ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႕အဖဲြ႕အစည္း)မွ ကိုျပံဳးခ်ဳိ အပါအ၀င္ ရွစ္ဦးသည္လည္း ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ မေကြးၿမိဳ႕၊ ေဒသခံမ်ား၏ ဆႏၵျပပဲြတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။
သတင္းႏွင့္ (ဓာတ္ပံုမ်ား  ၈၈ ပြင့္လင္း မေကြး)

Penulis : shwelannwelanwinkyi ~ Sebuah blog yang menyediakan berbagai macam informasi

 

0 comments: