မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ လူမႈအသိုက္အ၀န္းႏွင့္ လူေနမႈအဆင့္(E)ရွိသည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားသို႕ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက DVB – T2 Set Top Box မ်ား အခမဲ့ေပးအပ္မေကြး    မတ္      ၂၁
          မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ လူမႈအသိုက္အ၀န္းႏွင့္ လူေနမႈအဆင့္(E)ရွိသည့္ အိမ္ေထာင္စု မ်ားသို႕ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက DVB – T2 Set Top Box မ်ား အခမဲ့ေပးအပ္ျခင္း အခမ္းအနားကို ယေန႕နံနက္ (၈း၀၀)နာရီအခ်ိန္က မေကြးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္က်င္းပျပဳလုပ္သည္။
          အခမ္းအနားသို႕ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဘုန္းေမာ္ေရႊ၊ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးပိုက္ေထြး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဒုဥကၠဌ၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အေထာက္အကူ ျပဳေကာ္မတီဥကၠဌမ်ား၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳဖမ်ားႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ားတက္ ေရာက္ ၾကသည္။
          အခမ္းအနားတြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဘုန္းေမာ္ေရႊ အဖြင့္အမွာ စကားေျပာၾကားရာတြင္ MRTV မွ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာျဖစ္သည့္ DVB –T2 Set Top Box ျဖင့္ ထုတ္လႊင့္ေနတဲ့ ရုပ္သံလိုင္းေတြကို ျပည္သူမ်ား အရည္အေသြးေကာင္းမြန္စြာႏွင့္ ရုပ္သံလိုင္း(၁)လိုင္း သာမက လိုင္းမ်ားစြာ ၾကည့္ရႈႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး ခိုင္မာသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ သိရွိႏိုင္ပါေၾကာင္း  ေကာလာဟလ သတင္းမ်ားကို ဟန္႕တားနိုင္ၿပီး မွန္ကန္တဲ့ သတင္းမ်ားကို ျပည္သူမ်ားသိရွိႏိုင္တဲ့အတြက္ အက်ိဳးမ်ားေစပါေၾကာင္း မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းတြင္ ၿမိဳ႕နယ္(၂၆) ၿမိဳ႕နယ္ရွိရာ (၁၆)ၿမိဳ႕နယ္မွာ Digital စနစ္ျဖင့္ ထုတ္လႊင့္သည့္  ရုပ္သံလိုင္းမ်ားကို DVB-T2 Set Top Box မ်ားျဖင့္ျပည္သူမ်ားအခမဲ့ ၾကည့္ရႈႏိုင္မည္ျဖစ္၍  စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနကို ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္းေျပာၾကားပါသည္။
 ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးပိုက္ေထြးကရွင္းလင္းတင္ျပရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးရဲ႕ ျပည္သူဗဟိုျပဳမူ၀ါဒႏွင့္အညီ ယခုကဲ့သို႕ ျပည္သူလူထုအား အခမဲ့ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္ပါ ေၾကာင္း၊ ယခုေပးအပ္လွဴဒါန္းမႈသည္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ့နည္း ပေပ်ာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကိုလည္း အေထာက္အကူျပဳေစမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊  ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနအေန ျဖင့္ ျပည္သူလူထုကို၀န္ေဆာင္မႈေပးရေသာဌာနျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးရဲ႕ ျပည္သူဗဟိုျပဳ မူ၀ါဒလမ္းစဥ္ႏွင့္အညီ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ နိုင္ငံသားတို႕၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ဦးထိပ္ထားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း ၀န္ႀကီးဌာနကိုယ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိကိုယ္ကိုေသာ္လည္း ေကာင္းဦးစားမေပးဘဲ ျပည္သူကိုဗဟိုျပဳ၍ ျပည္သူ႕အတြက္ ဦးစားေပးအေလးထားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါ ေၾကာင္းႏွင့္ ၀န္ႀကီးဌာနမွ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါ သည္။
          ယင္းေနာက္ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးပိုက္ေထြးက DVB-T2 Set Top Box မ်ားကို မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ လူမႈေရး၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ေက်ာ္မင္းထံေပးအပ္ပါသည္။ ဆက္လက္၍ လူမႈေရး၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ေက်ာ္မင္းက မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ မေကြး ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ မင္းဘူးခရိုင္ဒုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ သရက္ခရိုင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ဦးစီးအရာရွိ၊ ပခုကၠဴခရိုင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနဦးစီးအရာရွိတို႕ထံသို႕ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပါသည္။
          ဆက္လက္၍ ကံမၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီဥကၠဌ ဦး၀င္းျမင့္က  ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ေငြေၾကးမ်ားစြာ အကုန္အက်ခံၿပီး အဆင့္ျမင့္နည္းပညာျဖင့္ ရုပ္သံလႊင့္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စရိတ္စက မတတ္ႏိုင္သူမ်ားကို ၾကည့္ရႈခြင့္မဆံုးရံႈးေစဖို႕အတြက္ ၀င္ေငြ တစ္သိန္းခြဲေအာက္ရွိ သစ္၊ ၀ါး၊ ဓနိ၊ သက္ကယ္မိုးအိမ္နဲ႕ ေနတဲ့ လူေနမႈအဆင့္(E)ရွိတဲ့ မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ စီးပြားျဖစ္မဟုတ္တဲ့ လူမႈအသိုက္အ၀န္းေတြကို Set Top Box မ်ားအခမဲ့ေပးျခင္းကို ၀မ္းသာၾကည္ႏူးမိ ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႕စည္းၿပီး ဌာနဆိုင္ရာအား၊ ေကာ္မတီအား၊ ျပည္သူလူထုအား ေတြနဲ႕ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေစလ်က္ရွိ ပါေၾကာင္း၊ ယခုအခါအဖြဲ႕မ်ားက ဟန္ခ်က္ညီညီ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား ရရွိလာၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အဲ့ဒီလို ပူးေပါင္းညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရာမွာ ျပည္သူမ်ား အသိဥာဏ္ပညာ၊ ဗဟုသုတမ်ား တိုးပြားၿပီး ပကတိျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို သိျမင္ခံစားႏိုင္ေအာင္ အခုလုိ ၾကည့္ရႈစရာ လိုင္း(၁၅)လိုင္း(၁၆)လိုင္းရရွိတဲ့ Set Top Box မ်ားကို အခမဲ့ျဖန္႕ေ၀ေပးျခင္းဟာ လြန္စြာ အက်ိဳး ေက်းဇူးႀကီးမားလွပါေၾကာင္း အဲဒီ့အတြက္ျပည္သူဗဟိုျပဳစနစ္နဲ႕ အေျခခံျပည္သူမ်ားအတြက္ ဦးစား ေပးစဥ္းစားေဆာင္ရြက္ေပးပါေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးရဲ႕ေစတနာႏွင့္ မူ၀ါဒကိုေဒသခံျပည္သူမ်ား ကိုယ္စား အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါ ေၾကာင္းႏွင့္ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ထို႕ေနာက္ ျမန္မာ့ အသံႏွင့္ရုပ္ျမင္သံၾကားမွ အင္ဂ်င္နီယာက Set top box အသံုးျပဳပံုႏွင့္ ဖမ္းယူၾကည့္ရႈနိုင္သည့္ ရုပ္ျမင္သံၾကားလိုင္းမ်ား FM ေရဒီယိုလိုင္းမ်ားကို သရုပ္ျပရွင္းလင္းခဲ့ပါသည္။
          ယေန႕တြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ (၁၆)ၿမိဳ႕နယ္မွ လူမႈအသိုက္အ၀န္းႏွင့္ လူေနမႈအဆင့္ (E) ရွိေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္ DVB-T2 Set Top Box (၃၄၁၁၁)လံုးအား ေပးအပ္ပါသည္။ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတြက္ DVB-T2 Set Top Box (၃၂၇၈၆၃)လံုး ျဖန္႕ေ၀ေပးမည္ျဖစ္ရာ က်န္တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားသို႕ ဆက္လက္ျဖန္႕ေ၀ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
          ယခု ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက အခမဲ့ျဖန္႕ေ၀ေပးသည့္ DVB-T2 Set Top Boxသည္ ႏွစ္စဥ္ေၾကး၊ လစဥ္ေၾကးမ်ား မေပးေဆာင္ရျခင္းႏွင့္ မီးမရရွိသည့္ေက်းရြာမ်ားတြင္ DC စနစ္(ဘက္ထရီ) ျဖင့္လည္း ၾကည့္ရႈ၍ ရေၾကာင္းသိရသည္။
တင္ထြန္းဦး
သတင္းေပးပုိ႔သူ    -   ဦးတင္ထြန္းဦး(တုိင္းေဒသႀကီးျပန္/ဆက္)
 

0 comments: