``ပထမအႀကိမ္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အထူးအစည္းအေ၀း(၁/၂၀၁၄) ပထမေန႔က်င္းပ´´
မေကြး၊ ဧၿပီ(၂၅)။
          ပထမအႀကိမ္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အထူးအစည္းအေ၀း(၁/၂၀၁၄) ပထမေန႔ကို ၂၀၁၄၊ ဧၿပီ(၂၅)ရက္၊ နံနက္(၁၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပရာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးရဲျမင့္၊ လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒ ႏွင့္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတက္ေရာက္ၾကသည္။
          တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရိွသူတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္(၆၈)ဦးရိွသည့္အနက္ (၆၆)ဦးတက္ေရာက္၍ (၉၇.၀၆)ရာခိုင္ႏႈန္္းတက္ေရာက္သျဖင့္ အစည္းအ ေ၀းအထေျမာက္ေၾကာင္း ေၾကညာပါသည္။

          ဆက္လက္ၿပီး ၂၀၁၄ ခု၊ ဘ႑ာေငြ အရအသုံးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကို မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ ကိုယ္စား ဘ႑ာေရးဌာန၊ ၀န္ႀကီးက လႊတ္ေတာ္သို႔တင္သြင္းၿပီး ယင္းကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တိုင္းေဒသႀကီးအဖြဲ႔အ စည္း၀င္မ်ားက ရွင္းလင္းတင္ျပပါသည္။

          ထုိ႔ေနာက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဘ႑ာေငြ အရအသုံးဆိုင္ရာဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ေဆြးေႏြးလိုေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရိွပါက အမည္စာရင္းတင္သြင္းႏိုင္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ေၾကညာကာ ပထမအႀကိမ္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အထူးအစည္းအေ၀း(၁/၂၀၁၄) ပထမေန႔ကို ၂၀၁၄၊ ဧၿပီ(၂၅)ရက္၊ နံနက္(၁၁း၅)နာရီအခ်ိန္တြင္ရပ္နားေၾကာင္းႏွင့္ ဒုတိယေန႔ အစည္းအေ၀းကို ၂၀၁၄၊ ဧၿပီ(၂၈)ရက္၊ (တနလၤာေန႔) နံနက္(၁၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ဆက္လက္က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ေၾကညာ၍ အစည္းအေ၀းကို ရုပ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရိွခဲ့သည္။
တင္ထြန္းဦး
သတင္းေပးပို႔သူ- ဦးတင္ထြန္းဦး (တိုင္းေဒသႀကီးျပန္ဆက္)
 

0 comments: