``ေစတုတၱရာၿမိဳ႕နယ္၊ ႀကီးအုံႀကီး၀ေရေလွာင္တမံ ေရျမဳပ္ရြာေပါင္း(၁၉)ရြာမွ ဆရာေတာ္ေျခာက္ပါးႏွင့္ ေတာင္သူ ႏွစ္ဆယ့္ေလးဦးတို႔က မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထံသို႔ နစ္နာေၾကးရရန္ေတာင္းဆို´´
ဧၿပီ(၂၈)ရက္၊ နံနက္(၉း၃၀)နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ မေကြးၿမိဳ႕၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ရုံးသို႔ ေစတု တၱရာၿမိဳ႕နယ္၊ ႀကီးအုံႀကီး၀ေရေလွာင္တမံ ေရျမဳပ္ရြာေပါင္း(၁၉)ရြာမွ ဆရာေတာ္ေျခာက္ပါးႏွင့္ ေတာင္သူ ႏွစ္ဆယ့္ေလးဦးတို႔က မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထံသို႔ နစ္နာေၾကးရရန္ေတာင္းရန္ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

          ၎ေန႔တြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ရုံး၌ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အထူးအစည္းအေ၀း၊ ဒုတိယေန႔က်င္းပေနေၾကာင္းသိရသည္။ ဆရာေတာ္မ်ားဦးေဆာင္၍ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ (သို႔မဟုတ္) အတြင္းေရးမွဴး ဦးေန၀င္း ႏွင့္ေတြ႔ဆုံရန္လာေရာက္ၾကေၾကာင္း ၊ သက္ဆိုင္ရာ ရဲတပ္ဖြဲ႔လုံၿခဳံေရး မ်ားက လႊတ္ေတာ္အထူးအစည္းအေ၀းရိွေန၍ ၎တို႕အားတားဆီး၍ တစ္ေနရာသို႔ျပန္ၾကရန္၊ အစည္းအေ၀းၿပီး လွ်င္ အစိုးရအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေန၀င္းႏွင့္ တာ၀န္ရိွသူမ်ားကို ေတြ႔ဆုံေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။
          ျဖစ္စဥ္အက်ဥ္းမွာ ၂၀၁၄ ခု၊ ဇန္န၀ါရီ(၁)ရက္ေန႔တြင္ ႀကီးအုံႀကီး၀ဆည္ေရျမဳပ္ရြာမ်ားျဖစ္ၾကေသာ မက်ီးစု၊ ေညာင္ကုန္း၊ခဲျပစ္၊ သံဆည္၊ ႀကီး၀၊ ေညာင္အုိင္၊ ၀န္လုိ၊ ေျမနီကုန္း၊ ငါးမရြာ၊ ပဲရင္းကိုင္း၊ တယ္ဇားရြာ၊ မ႑ာပ္ကိုင္းရြာ၊ ခိုနန္း၊ ႀကီးအုံ၊ ေက်ာက္ပုံ၊ ေတာင္ေျမနီ၊ ေတာင္ကုန္း၊ အင္းကုန္းရြာမ်ားမွ ေတာင္သူမ်ားသည္ ဦးျမင့္သြင္ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနကို ငွါးရန္း၍ လယ္/ဆည္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးထံသို႔ ႏို႕တစ္စာေပးပို႔ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္းသိရသည္။ ၎စာတြင္ လူႀကီးမင္း၏ ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ေတာင္သူမ်ားစိုက္ပ်ဳိးထားေသာ လယ္ေျမမ်ား ကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ေလ်ာ္ေၾကး၊ နစ္နာေၾကးမ်ားေပးခဲ့ျခင္းမရိွခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေဒသခံေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား စား၀တ္ေနေရး ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးမ်ား ခ်ဳိ႕တဲ့ေနခဲ့သည္မွာ အခ်ဳိ႕ သုံးႏွစ္၊ အခ်ဳိ႕ခုႏွစ္ ႏွစ္အထိေက်ာ္ခဲ့ေပၿပီ၊ စာရင္းဇယားမ်ားအရ ေတာင္သူမ်ားဆုံးရႈံးသည့္ စုစုေပါင္းေငြက်ပ္(၃၀၅၁၂.၂၈၁)သန္းအား ၂၀၁၄၊ မတ္လ (၂၉)ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထားၿပီး နစ္နာေၾကးမ်ားအျဖစ္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးအပ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဥပေဒႏွင့္ အညီ အသိေပးခဲ့ေသာ ႏို႔တစ္စာျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။          လယ္/ဆည္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမွ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရသို႔ ဆက္လက္ညိွႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ ေစခိုင္း၍ ၂၀၁၄၊ ဧၿပီ(၂၂)ရက္မွ (၃၀)ရက္ေန႔အတြင္းလာေရာက္ေတြ႕ဆုံဆက္သြယ္ႏိုင္ေၾကာင္း မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုယ္စား အတြင္းေရးမွဴး ဦးေန၀င္း က စာထြက္ေခၚဆိုေၾကာင္း၊ ေရွ႕ေန ဦးျမင့္သြင္ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန မွ သူ၏ကုိယ္စား ယခု ဆရာေတာ္ေျခာက္ပါးႏွင့္ ေတာင္သူမ်ားအား ကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာ ဦးေန၀င္းထံသို႔ ဧၿပီ(၁၀)ရက္ေန႔က ကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာျဖင့္ ပူးတြဲလာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
``ဒီႀကီးအုံႀကီး၀ဆည္တမံေၾကာင့္ ေရျမဳပ္ရြာ(၁၉)ရြာကိုေရြ႕ေျပာင္းခဲ့ရတာပါ။ အိမ္ေနရာေရြ႕ေျပာင္းခ ငါးေထာင္ က်ပ္စီ သာေပးၿပီး ေျမယာေတြအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြက ယခုထိမရၾကေသးဘူး။ ယခုေရြ႕ေျပာင္းရြာေတြမွာ ေရအခက္အခဲဒုကၡ ေတာ္ေတာ္ကိုခံစားေနၾကရပါတယ္။  ဒကာေတြလည္း လုပ္စားစရာေျမကမရိွ ၊  လုပ္စား စရာ ေတာင္ယာေျမေလးေတြကို ေျမစာရင္းဌာနကို မွတ္ပုံတင္ေတာ့လည္း သစ္ေတာဧရိယာဆိုၿပီး တားဆီးခံ ေနၾကပါတယ္။ က်ဳပ္တို႔ဘုန္းႀကီးေတြေရာ ေဒသခံ ဒကာ ဒကာမေတြ ေတာ္ေတာ္ကို အတိဒုကၡေရာက္ ေနၾကရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘုန္းႀကီးေတြဦးေဆာင္ၿပီး လာေတြ႕တာပါ။ ဒီကိစၥေျဖရွင္းေပးဖို႔ မေတြ႕ရရင္ လုံး၀မျပန္ပါဘူး။´´ ဟု ဆရာေတာ္ ဦးပညာသီရိ(၀န္လိုေက်းရြာေက်ာင္း) ဆရာေတာ္က ေျပာသည္။
          ၎ဆရာေတာ္ေျခာက္ပါးႏွင့္ေတာင္သူႏွစ္ဆယ္ေလးဦးအဖြဲ႔သည္ ေန႔(၁)နာရီအခ်ိန္တြင္ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေန၀င္း ႏွင့္ေတြ႕ရန္ ဒုတိယအႀကိမ္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ ရုံးေရွ႕သို႔ ေစာင့္ဆိုင္းေနေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။
          အဆိုပါႀကီးအုံႀကီး၀ဆည္ကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ တမံေရပိတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေရျမဳပ္ေက်းရြာေပါင္း (၁၉)ရြာ၊ ေရျမဳပ္ေျမယာဧရိယာ ဧက ခုႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ခန္႔၊ မိသားစု အိမ္ေျခ ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ခန္႔၊ လူဦးေရ ငါးေထာင္ေက်ာ္ခန္႔ရိွေၾကာင္း ေစတုတၱရာၿမိဳ႕မွ ဦးေက်ာ္ေအာင္လြင္က ေျပာသည္။


ေန႔လည္(၃)နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ မွ အစည္းအေ၀းရိွေန၍ လက္ခံမေတြ႔ဆုံႏိုင္ေၾကာင္း၊ သူတို႔ေခၚဆိုသည္မွာ ေရွ႕ေန ဦးျမင့္သြင္ ျဖစ္၍ ယခုလာေရာက္ၾကေသာ ဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ ေတာင္သူမ်ားကို လက္ခံေတြ႔ဆုံမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း တာ၀န္ရိွသူမွ အေၾကာင္းျပန္ၾကားေၾကာင္း  ေစတုတၱရာၿမိဳ႕မွ ဦးေက်ာ္ေအာင္လြင္က ေျပာသည္။


၀ိုင္းၾကည္ေအာင္


စာလုံးေပါင္း သတ္ပုံမ်ား စစ္ေဆးျပင္ဆင္ခ်ိန္္မရ၍ အမွားပါရင္သည္းခံဖတ္ရႈၾကရန္ ေတာင္းပန္ပါ၏။
 
ဓာတ္ပုံမ်ား မေပၚလွ်င္ ေအာက္မွ ဘေလာ့ ႏွင့္ ေဖ့စ္ဘုတ္မ်ားသုိ႔ ၀င္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။
 
http://magwaymedia.blogspot.com
 
https://www.facebook.com/myaylatmedia
အစိုးရသတင္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီသတင္းမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား၊ကေလးသူငယ္မ်ား၊လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးမွသတင္းမ်ားႏွင့္ ေန႔စဥ္ထူးျခားျဖစ္စဥ္သတင္းမ်ားး ကို ေပးပို႔ၾကရန္ ေလးစားစြာျဖင့္ ဖိိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

စာမူမ်ားေပးပို႔လွ်င္ Word ဖိုင္စာတြင္ ဓာတ္ပုံမ်ားပူးတြဲ၍ (ေဇာ္ဂ်ီ၀မ္း) ေဖာင့္ျဖင္သာ ေမးလ္ျဖင့္ပို႔ပါခင္ဗ်ာ
uwinkyi123@gmail.com

ေျမလတ္ေဒသ သတင္းစာ ႏွင့္ပတ္သက္၍ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို အႀကံျပဳစာမ်ားလည္း မည္သူမဆိုေပးပို႔ၾကပါရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

လူႀကီးမင္းတို႔၏ လက္ကိုင္တယ္လီဖုန္းမ်ား၌ Android (ေျမလတ္သတင္း မီဒီယာ) ပါ ေဆာ့၀ဲကို လက္ဆင့္ကမ္း၍ အသုံးျပဳေပးျခင္းျဖင့္ ေျမလတ္ေဒသ သတင္းစာကို အားေပးေတာ္မူၾကပါ။

uwinkyi123@gmail.com

သတင္းတာ၀န္ခံ
ေျမလတ္ေဒသသတင္းစာ


 

0 comments: