၂၀၁၄-ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အခြန္းဆုိင္ရာ ရွင္းလင္းပြဲက်င္းပ
မေကြး       ေမ        ၃၀
          ႏုိင္ငံေတာ္က ေခတ္စနစ္နဲ႔လုိက္ေလ်ာညီေထြျပဌာန္းထားတဲ့ ဥပေဒ၊နည္းဥပေဒ၊စည္းမ်ဥ္း၊အမိန္႔ေၾကာ္ ၿငာစာမ်ားႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ ရသင့္ရထုိက္တဲ့ အခြန္အေကာက္မ်ား ျပည့္မီေက်ာ္လြန္စြာ ေကာက္ခံ ရရွိေရးမွာ အခြန္၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အခြန္းထမ္းျပည္သူမ်ားအၾကား နားလည္မႈ လြဲမွားျခင္းမရွိေစဘဲ ေျပလည္စြာ ဆက္ဆံၾကၿပီး အခြန္ထမ္းျပည္သူမ်ားက ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ အခြန္ေငြမ်ားကုိ လုိလားၾကည္ျဖဴစြာ ေပးေဆာင္ လာေစရန္ႏွင့္ ဘ႑ာေငြရရွိေရးအတြက္ျဖစ္ေသာ္လည္း အခြန္ေကာက္ခံျခင္းျဖင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကုိ  ႀကီးၾကပ္ထိန္းကြပ္ျခင္း၊ေစ်းႏႈန္းတည္ၿငိမ္မႈအတြက္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ အေထက္အပံ့ျဖစ္ေစျခင္း၊ ဓနအင္အား မွ်တေစျခင္း၊စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ အေထာက္အကူျပဳေစျခင္း စသည္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ၂၀၁၄-ခုႏွစ္ ၊ျပည္ေထာင္စု၏အခြန္အေကာက္ဥပေဒႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အခြန္ဆိုင္ရာရွင္းလင္းပြဲအခမ္းအနားကုိ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး ျပည္တြင္းအခြန္းမ်ားဦးစီးဌာနမွ ႀကီးမႈ၍ ေမလ(၃၀)ရက္ေန႔ နံနက္(၉)နာရီအခ်ိန္က မေကြးၿမိဳ႕ အဆင့္ျမင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာအခမ္းအနားတြင္ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဘုန္းေမာ္ေရႊမွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး တုိင္းေဒသႀကီးအခြန္ဦးစီးဌာနမွဴး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ရဲထြန္းမွ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒ၊တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။


          ထုိ႔ေနာက္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ အခြန္ဦးစီးဌာနမွဴး လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေရႊမုိးမွ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ ဆုိင္ရာဥပေဒမ်ားကုိ ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး အခြန္ဆုိင္ရာရွင္းလင္းပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားမွ သိရွိလုိသည္မ်ားကုိ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးရာ သက္ဆုိင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျဖၾကားခဲ့ၿပီး အခမ္းအနားကုိ ရုပ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။


          အဆုိပါအခမ္းအနားသုိ႔ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႔၀င္၀န္ႀကီးမ်ား၊တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ဌာနဆုိင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ား၊ ခရုိင္/ၿမိဳ႕နယ္ ဌာနဆုိင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ား ၊အခြန္ထမ္းျပည္သူမ်ား အင္အား (၄၀၀)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

တင္ထြန္းဦး
သတင္းေပးပုိ႔သူ    -    ဦးတင္ထြန္းဦး(တိုင္းေဒသႀကီးျပန္/ဆက္)
ဖုန္း                        0933248014
မွတ္ပုံတင္အမွတ္          ၈/ပဖန(ႏုိင္)၀၆၉၉၇၈

 

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ၀ါးအေျခခံ လက္မႈ အထည္ကၽြမ္းက်င္မႈသင္တန္း (၁/၂၀၁၄) ဖြင့္ပြဲက်င္းပေစတုတၱရာ       ေမ       ၂၉
          မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး ေစတုတၱရာၿမိဳ႕နယ္ တြင္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ၀ါးအေျခခံ လက္မႈ အထည္ကၽြမ္းက်င္မႈသင္တန္း (၁/၂၀၁၄)ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကုိ ေမလ(၂၉)ရက္ေန႔ နံနက္(၈)နာရီက ေစတုတၱရာၿမိဳ႕နယ္ သမ၀ါယမ ဦးစီးဌာန ရုံးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ အခမ္းအနားတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးစုိးေရႊေအာင္မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး  တုိင္းေဒသႀကီးသမ၀ါယမဦးစီးဌာန ဦးစီးအရာရွိ ေဒၚဆယ္တင္မွ သင္တန္းဖြင့္လွစ္ရျခင္းအေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကုိ ရုပ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။

          အဆုိပါသင္တန္းသုိ႔ ေစတုတၱရာၿမိဳ႕နယ္၊စလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ငဖဲၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ  အသင္းသား (၃၀)ဦးတက္ေရာက္သင္ၾကားၾကၿပီး သင္တန္းကာလမွာ ေမလ(၂၉)ရက္ေန႔မွ ဇြန္လ(၁၂)ရက္ေန႔အထိ (၁၅)ရက္ၾကာ ေညာင္ဦးယြန္းပညာေကာလိပ္မွ လက္ေထာက္ကထိက ဦးတင္၀င္းႏွင့္ ေဒၚသန္းသန္းေဌး(နည္းျပ) တုိ႔မွ သင္ၾကားပုိ႔ခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။
ထြန္း-ပြင့္ျဖဴ
သတင္းေပးပုိ႔သူ   -   ဦးတင္ထြန္းဦး(တုိင္းေဒသႀကီးျပန္/ဆက္)
ဖုန္း                     0933248014
 

ကန္ေရေက်းရြာ ေက်းလက္ ေျမသားမုိးေရေလွာင္ကန္ ျပန္လည္တူးေဖာ္ရန္စီစဥ္
မင္းဘူး       ေမ      ၃၀
        မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္ ကန္ေရေက်းရြာအုပ္စု ေက်းလက္ ေျမသားမုိးေရေလွာင္ကန္ သည္ ေရွ႕ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား ေသာက္သုံးေရ အတြက္ အားထားမွီခုိေနရေသာ ေျမသားကန္တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္ကာလ ၾကာျမင့္လာသည္ႏွင့္အမွ် ကန္ေရေလွာင္ႏုိင္မႈမရွိဘဲ ေျမသားကန္ ေကာလာသျဖင့္ မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ  ျပန္လည္တူးေဖာ္ႏုိင္ရန္ အတြက္ ေဒၚရီေအးခုိင္(ဦးစီးအရာရွိ-နည္းပညာ)ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး၍ ကန္မ်က္ႏွာျပင္ တူးေဖာ္ရန္ႏွင့္ ေျမသားေဘာင္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ တုိင္းတာလ်က္ရွိေၾကာင္းသိရွိရသည္။

သူရထြန္း(မေကြး)
သတင္းေပးပုိ႔သူ    -    ဦးတင္ထြန္းဦး(တုိင္းေဒသႀကီးျပန္/ဆက္)
ဖုန္း                       0933248014
 

တပ္မေတာ္နယ္လွည့္ အထူးကုေဆးအဖြဲ႔မွ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆက္ရြက္

မင္းဘူး      ေမ     ၂၇
          မင္းဘူး(စကု)ၿမိဳ႕နယ္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး မ်ိဳးသန္႔ ဦးစီးေသာ တပ္မေတာ္နယ္လွည့္ အထူးကုေဆးအဖြဲ႔သည္ ေရြ႕လ်ားခြဲစိတ္ကုသယာဥ္၊ ေရြ႕လ်ားဓါတ္မွန္ရုိက္ယာဥ္၊အေထာက္အကူျပဳယာဥ္မ်ားျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား အား ေမလ(၂၃)ရက္ေန႔မွ (၂၆)ရက္ေန႔အထိ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးကုသေပးခဲ့ပါသည္။


          မင္းဘူး(စကု)ၿမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ရန္ ဗုိလ္ႀကီး ဟန္မုိးေဇာ္ဦး ေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕(၁)ႏွင့္ ဗုိလ္ႀကီး သန္းထုိက္ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႔(၂)ဟူ၍ အဖြဲ႕(၂)ဖြဲ႔ခြဲကာ ေက်းရြာမ်ားတြင္ အေျခတည္၍ ပတ္၀န္က်င္ေက်းရြာမ်ားမွ ျပည္သူမ်ားအားက်န္းမာေရးစစ္ေဆးကုသခဲ့ပါသည္။


          နယ္လွည့္ အထူးကုေဆးအဖြဲ႕သည္ အေထြေထြေရာဂါ ၊အရုိးအေၾကာ၊မ်က္စိ၊သြား၊သားဖြားမီးယပ္၊ နားႏွာေခါင္း၊လည္ေခ်ာင္းေရာဂါမ်ားအား ရွာေဖြျခင္း၊ကုသျခင္း၊ခြဲစိတ္ျခင္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ေဒသခံျပည္သူ ေ၀ဒနာရွင္ က်ား(၂၀၅၁)ဦးႏွင့္ မ(၂၇၅၆)ဦး၊စုစုေပါင္း(၄၈၀၇)ဦးအား က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ မႈေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

သူရထြန္း(မေကြး)
သတင္းေပးပုိ႔သူ    -   ဦးတင္ထြန္းဦး(တုိင္းေဒသႀကီးျပန္/ဆက္)

 
စာလုံးေပါင္း သတ္ပုံမ်ား စစ္ေဆးျပင္ဆင္ခ်ိန္္မရ၍ အမွားပါရင္သည္းခံဖတ္ရႈၾကရန္ ေတာင္းပန္ပါ၏။

ဓာတ္ပုံမ်ား မေပၚလွ်င္ ေအာက္မွ ဘေလာ့ ႏွင့္ ေဖ့စ္ဘုတ္မ်ားသုိ႔ ၀င္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။
 
http://magwaymedia.blogspot.com
 
www.winkyi.net
 
https://www.facebook.com/myaylatmedia
အစိုးရသတင္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီသတင္းမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား၊ကေလးသူငယ္မ်ား၊လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးမွသတင္းမ်ားႏွင့္ ေန႔စဥ္ထူးျခားျဖစ္စဥ္သတင္းမ်ားး ကို ေပးပို႔ၾကရန္ ေလးစားစြာျဖင့္ ဖိိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

စာမူမ်ားေပးပို႔လွ်င္ Word ဖိုင္စာတြင္ ဓာတ္ပုံမ်ားပူးတြဲ၍ (ေဇာ္ဂ်ီ၀မ္း) ေဖာင့္ျဖင္သာ ေမးလ္ျဖင့္ပို႔ပါခင္ဗ်ာ 
uwinkyi123@gmail.com

ေျမလတ္ေဒသ သတင္းစာ ႏွင့္ပတ္သက္၍ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို အႀကံျပဳစာမ်ားလည္း မည္သူမဆိုေပးပို႔ၾကပါရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

လူႀကီးမင္းတို႔၏ လက္ကိုင္တယ္လီဖုန္းမ်ား၌ Android (ေျမလတ္သတင္း မီဒီယာ) App  ေဆာ့၀ဲကို လက္ဆင့္ကမ္း၍ အသုံးျပဳေပးျခင္းျဖင့္ ေျမလတ္ေဒသ သတင္းစာကို အားေပးေတာ္မူၾကပါ။

uwinkyi123@gmail.com

သတင္းတာ၀န္ခံ
ေျမလတ္ေဒသသတင္းစာ 
သတင္းအသစ္မ်ားအျမန္ယူႏိုင္ရန္(ဖတ္ၿပီးသတင္းမ်ား ဖ်က္ေပးပါ) 

ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္လုိင္စင္မ်ားေန႔ခ်င္းအၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိ
မေကြး        ေမ         ၂၆
          မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ကုန္းလမ္းပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ မေကြးခရုိင္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ /ေက်းရြာမ်ားမွ မွတ္ပုံတင္မဲ့ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္မ်ားအား မွတ္ပုံတင္ေရးလုပ္ငန္း စီမံခ်က္ျဖင့္ မွတ္ပုံတင္ စာအုပ္၊၀ွီးတက္ႏွင့္ ေဖာင္းႀကြနံပါတ္ျပားမ်ားအား ေန႔ခ်င္းအၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။

          ၂၀၁၄-ခုနွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၁၇)ရက္ေန႔မွစတင္၍ မွတ္ပုံတင္မဲ့ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္မ်ားကုိ မွတ္ပုံတင္ ေပးလ်က္ရွိရာ ေမလ(၂၃)ရက္ေန႔အထိ မေကြးခရုိင္တြင္ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္(၄၄၀၈)စီး မွတ္ပုံတင္ေပးႏုိင္ခဲ့ၿပီး က်န္ေနေသးေသာ မွတ္ပုံတင္မဲ့ ဆုိင္ကယ္မ်ား ေစာစီးလ်င္ျမန္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစရန္အတြက္ ဇူလုိင္လ(၄) ရက္ေန႔အထိ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္တစ္စီးလ်င္ (က)မွတ္ပုံတင္ အခြန္ေငြ(၁၅၅၀၀)က်ပ္၊(ခ)မွတ္ပုံတင္လုိအပ္ခ်က္အတြက္(၆၅၀၀)က်ပ္၊စုစုေပါင္း(၂၂၀၀၀)က်ပ္ႏွင့္ တရားမ၀င္ တင္သြင္းလာေသာ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ အမ်ိဳးအစားအလုိက္ အေကာက္ခြန္ႏႈန္းထားမ်ား ေပးသြင္းၿပီး ေန႔ခ်င္းေဆာင္ရြက္ေပးေနလ်က္ရွိသည္။


          ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္ျပဳလုပ္သူမ်ားအား ယာဥ္စည္းကမ္း၊လမ္းစည္းကမ္း ေရးေျဖႏွင့္ လက္ေတြ႔ ေမာင္းႏွင္းမႈမ်ားသာမက အျမင္အာရုံ၊ကုိယ္အဂၤါ သန္စြမ္းမႈႏွင့္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာစစ္ေဆးမႈမ်ား ေအာင္ျမင္မွသာ ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္မ်ားကုိ ထုတ္ေပးလ်က္ရွိသည္။

 ယာဥ္စည္းကမ္း၊လမ္းစည္းကမ္း အသိပညာေပး သင္တန္းကုိ ေမလ (၂၆)ရက္ေန႔တြင္ တုိင္းေဒသႀကီး ကုန္းလမ္းပုိ႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသိန္းထြဋ္ မွ ဦးေဆာင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္ျပဳလုပ္သူ (၇၀)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ယင္းသင္တန္းမ်ားကုိ တစ္လလ်င္ (၄)ႀကိမ္ ပုံမွန္ သင္တန္းပုိ႔ခ်ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

တင္ထြန္းဦး
သတင္းေပးပုိ႔သူ   -   ဦးတင္ထြန္းဦး(မေကြး)

 
 
စာလုံးေပါင္း သတ္ပုံမ်ား စစ္ေဆးျပင္ဆင္ခ်ိန္္မရ၍ အမွားပါရင္သည္းခံဖတ္ရႈၾကရန္ ေတာင္းပန္ပါ၏။

ဓာတ္ပုံမ်ား မေပၚလွ်င္ ေအာက္မွ ဘေလာ့ ႏွင့္ ေဖ့စ္ဘုတ္မ်ားသုိ႔ ၀င္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။
 
http://magwaymedia.blogspot.com
https://www.facebook.com/myaylatmedia
 
https://www.winkyi.net
 
အစိုးရသတင္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီသတင္းမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား၊ကေလးသူငယ္မ်ား၊လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးမွသတင္းမ်ားႏွင့္ ေန႔စဥ္ထူးျခားျဖစ္စဥ္သတင္းမ်ားး ကို ေပးပို႔ၾကရန္ ေလးစားစြာျဖင့္ ဖိိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

စာမူမ်ားေပးပို႔လွ်င္ Word ဖိုင္စာတြင္ ဓာတ္ပုံမ်ားပူးတြဲ၍ (ေဇာ္ဂ်ီ၀မ္း) ေဖာင့္ျဖင္သာ ေမးလ္ျဖင့္ပို႔ပါခင္ဗ်ာ
uwinkyi123@gmail.com

ေျမလတ္ေဒသ သတင္းစာ ႏွင့္ပတ္သက္၍ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို အႀကံျပဳစာမ်ားလည္း မည္သူမဆိုေပးပို႔ၾကပါရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

လူႀကီးမင္းတို႔၏ လက္ကိုင္တယ္လီဖုန္းမ်ား၌ Android (ေျမလတ္သတင္း မီဒီယာ) ပါ ေဆာ့၀ဲကို လက္ဆင့္ကမ္း၍ အသုံးျပဳေပးျခင္းျဖင့္ ေျမလတ္ေဒသ သတင္းစာကို အားေပးေတာ္မူၾကပါ။

uwinkyi123@gmail.com

သတင္းတာ၀န္ခံ
ေျမလတ္ေဒသသတင္းစာ 
သတင္းအသစ္မ်ားအျမန္ယူႏိုင္ရန္(ဖတ္ၿပီးသတင္းမ်ား ဖ်က္ေပးပါ)