ကန္ေရေက်းရြာ ေက်းလက္ ေျမသားမုိးေရေလွာင္ကန္ ျပန္လည္တူးေဖာ္ရန္စီစဥ္
မင္းဘူး       ေမ      ၃၀
        မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္ ကန္ေရေက်းရြာအုပ္စု ေက်းလက္ ေျမသားမုိးေရေလွာင္ကန္ သည္ ေရွ႕ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား ေသာက္သုံးေရ အတြက္ အားထားမွီခုိေနရေသာ ေျမသားကန္တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္ကာလ ၾကာျမင့္လာသည္ႏွင့္အမွ် ကန္ေရေလွာင္ႏုိင္မႈမရွိဘဲ ေျမသားကန္ ေကာလာသျဖင့္ မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ  ျပန္လည္တူးေဖာ္ႏုိင္ရန္ အတြက္ ေဒၚရီေအးခုိင္(ဦးစီးအရာရွိ-နည္းပညာ)ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး၍ ကန္မ်က္ႏွာျပင္ တူးေဖာ္ရန္ႏွင့္ ေျမသားေဘာင္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ တုိင္းတာလ်က္ရွိေၾကာင္းသိရွိရသည္။

သူရထြန္း(မေကြး)
သတင္းေပးပုိ႔သူ    -    ဦးတင္ထြန္းဦး(တုိင္းေဒသႀကီးျပန္/ဆက္)
ဖုန္း                       0933248014

Penulis : shwelannwelanwinkyi ~ Sebuah blog yang menyediakan berbagai macam informasi

 

0 comments: