၂၀၁၄-ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အခြန္းဆုိင္ရာ ရွင္းလင္းပြဲက်င္းပ
မေကြး       ေမ        ၃၀
          ႏုိင္ငံေတာ္က ေခတ္စနစ္နဲ႔လုိက္ေလ်ာညီေထြျပဌာန္းထားတဲ့ ဥပေဒ၊နည္းဥပေဒ၊စည္းမ်ဥ္း၊အမိန္႔ေၾကာ္ ၿငာစာမ်ားႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ ရသင့္ရထုိက္တဲ့ အခြန္အေကာက္မ်ား ျပည့္မီေက်ာ္လြန္စြာ ေကာက္ခံ ရရွိေရးမွာ အခြန္၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အခြန္းထမ္းျပည္သူမ်ားအၾကား နားလည္မႈ လြဲမွားျခင္းမရွိေစဘဲ ေျပလည္စြာ ဆက္ဆံၾကၿပီး အခြန္ထမ္းျပည္သူမ်ားက ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ အခြန္ေငြမ်ားကုိ လုိလားၾကည္ျဖဴစြာ ေပးေဆာင္ လာေစရန္ႏွင့္ ဘ႑ာေငြရရွိေရးအတြက္ျဖစ္ေသာ္လည္း အခြန္ေကာက္ခံျခင္းျဖင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကုိ  ႀကီးၾကပ္ထိန္းကြပ္ျခင္း၊ေစ်းႏႈန္းတည္ၿငိမ္မႈအတြက္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ အေထက္အပံ့ျဖစ္ေစျခင္း၊ ဓနအင္အား မွ်တေစျခင္း၊စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ အေထာက္အကူျပဳေစျခင္း စသည္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ၂၀၁၄-ခုႏွစ္ ၊ျပည္ေထာင္စု၏အခြန္အေကာက္ဥပေဒႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အခြန္ဆိုင္ရာရွင္းလင္းပြဲအခမ္းအနားကုိ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး ျပည္တြင္းအခြန္းမ်ားဦးစီးဌာနမွ ႀကီးမႈ၍ ေမလ(၃၀)ရက္ေန႔ နံနက္(၉)နာရီအခ်ိန္က မေကြးၿမိဳ႕ အဆင့္ျမင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာအခမ္းအနားတြင္ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဘုန္းေမာ္ေရႊမွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး တုိင္းေဒသႀကီးအခြန္ဦးစီးဌာနမွဴး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ရဲထြန္းမွ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒ၊တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။


          ထုိ႔ေနာက္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ အခြန္ဦးစီးဌာနမွဴး လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေရႊမုိးမွ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ ဆုိင္ရာဥပေဒမ်ားကုိ ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး အခြန္ဆုိင္ရာရွင္းလင္းပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားမွ သိရွိလုိသည္မ်ားကုိ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးရာ သက္ဆုိင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျဖၾကားခဲ့ၿပီး အခမ္းအနားကုိ ရုပ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။


          အဆုိပါအခမ္းအနားသုိ႔ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႔၀င္၀န္ႀကီးမ်ား၊တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ဌာနဆုိင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ား၊ ခရုိင္/ၿမိဳ႕နယ္ ဌာနဆုိင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ား ၊အခြန္ထမ္းျပည္သူမ်ား အင္အား (၄၀၀)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

တင္ထြန္းဦး
သတင္းေပးပုိ႔သူ    -    ဦးတင္ထြန္းဦး(တိုင္းေဒသႀကီးျပန္/ဆက္)
ဖုန္း                        0933248014
မွတ္ပုံတင္အမွတ္          ၈/ပဖန(ႏုိင္)၀၆၉၉၇၈

 

0 comments: