အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ၀ါးအေျခခံ လက္မႈ အထည္ကၽြမ္းက်င္မႈသင္တန္း (၁/၂၀၁၄) ဖြင့္ပြဲက်င္းပေစတုတၱရာ       ေမ       ၂၉
          မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး ေစတုတၱရာၿမိဳ႕နယ္ တြင္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ၀ါးအေျခခံ လက္မႈ အထည္ကၽြမ္းက်င္မႈသင္တန္း (၁/၂၀၁၄)ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကုိ ေမလ(၂၉)ရက္ေန႔ နံနက္(၈)နာရီက ေစတုတၱရာၿမိဳ႕နယ္ သမ၀ါယမ ဦးစီးဌာန ရုံးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ အခမ္းအနားတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးစုိးေရႊေအာင္မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး  တုိင္းေဒသႀကီးသမ၀ါယမဦးစီးဌာန ဦးစီးအရာရွိ ေဒၚဆယ္တင္မွ သင္တန္းဖြင့္လွစ္ရျခင္းအေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကုိ ရုပ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။

          အဆုိပါသင္တန္းသုိ႔ ေစတုတၱရာၿမိဳ႕နယ္၊စလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ငဖဲၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ  အသင္းသား (၃၀)ဦးတက္ေရာက္သင္ၾကားၾကၿပီး သင္တန္းကာလမွာ ေမလ(၂၉)ရက္ေန႔မွ ဇြန္လ(၁၂)ရက္ေန႔အထိ (၁၅)ရက္ၾကာ ေညာင္ဦးယြန္းပညာေကာလိပ္မွ လက္ေထာက္ကထိက ဦးတင္၀င္းႏွင့္ ေဒၚသန္းသန္းေဌး(နည္းျပ) တုိ႔မွ သင္ၾကားပုိ႔ခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။
ထြန္း-ပြင့္ျဖဴ
သတင္းေပးပုိ႔သူ   -   ဦးတင္ထြန္းဦး(တုိင္းေဒသႀကီးျပန္/ဆက္)
ဖုန္း                     0933248014
 

0 comments: