မင္းဘူးျမိဳ႕တြင္ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ဆိုင္းဘုတ္တင္ပြဲက်င္းပမင္းဘူး                ဇြန္             ၁၂
         
 ၂၀၁၄-ခုႏွစ္ဇူလိုင္လ(၃)ရက္ေန႔တြင္ က်ေ၇ာက္မည ့္ျမန္မာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန ႔အထိမ္းအမွတ္
ဆုိင္းဘုတ္ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကုိ မင္းဘူးျမိဳ႕အမွတ္ (၁) ရပ္ကြက ္မေကြး မင္းဘုူး စက ုလမ္းမၾကီးေဘး
အထက(၂)ေရွ့တြင္ ဇြန္ ၁၂ ရက္ေန့႔နံနက္ ၈ နာရီကက်င္းပသည္။

          အဆိုပါဆိုင္းဘုတ္အား မင္းဘူးခ၇ိုင္အမ်ိဳးသမိီးေရးရာအဖြဲ႕ ဥကၠဌေဒၚစန္းသူဇာျမင္႔ ၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲ႔ အဖြဲ႔ဥကၠဌ ေဒၚလွလွစိန္တို႔က ဖဲၿကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးၿပီး ခရိုင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသမီး ေရးရာအဖြဲ႔၀င္မ်ား ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကေၾကာင္းသိရသည္။

သန္းေဌး( မင္းဘူး )

Penulis : shwelannwelanwinkyi ~ Sebuah blog yang menyediakan berbagai macam informasi

 

0 comments: