၀တၱရား ႏွင့္ တာ၀န္ ေက်ပြန္လွ်င္ခုတစ္ေလာ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒကိစၥအသံမ်ိဳးစုံ  ၾကားေနရပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ ျပင္းျပင္းထန္ထန္၊တခ်ိဳ႕က်ေတာ့ ေပ်ာ့ေပ်ာ့ေျပာင္းေျပာင္း၊ တခ်ိဳ႕ မွ်မွ်တတ ၊တခ်ိဳ႕က မရမက သဘာ၀မက် ေျပာၾကဆုိၾက၊ စုံလုိ႔ပါပဲ။

          မ်ိဳးေစာင့္ ဥပေဒက လႊတ္ေတာ္ထဲေတာင္ မေရာက္ရေသးဘူး၊သုိ႔ေလာ သုိ႔ေလာ ျဖစ္ေနၾကၿပီ၊ ဥပေဒတစ္ခု ျပဳမယ္ဆုိရင္ နည္းလမ္းတက်၊ လမ္းေၾကာင္းမွန္စြာျဖင့္ ျပည္သူေတြ အမွန္တကယ္လုိအပ္တဲ့ ဥပေဒလား၊ ျပည္သူေတြ လုိက္နာသင့္တဲ့ဥေပဒလား၊ျပည္သူေတြ စိတ္၀မ္းေအးခ်မ္းသာယာေစမယ့္ ဥပေဒလား ဆုိတာကုိေတာ့    စခဲ့တဲ့သူမ်ားရဲ႕ စိတ္ရင္း ေစတနာေပၚမွာ မူတည္မွာပါ ။ 

          အဲ့ဒီ ဥပေဒမွာ ဘာေတြပါတယ္ဆုိတာထက္၊ စာေရးသူငယ္စဥ္ကထဲက ရြတ္ဆုိခဲ့ရတဲ့ ေစာင့္ေလမ်ိဳးႏြယ္  ၀တ္ငါးသြယ္  က်င့္ဖြယ္  သား/သမီး တုိ႔တာ၊ သားသမီး၀တၱရားငါးပါး ၊မိဘ၀တၱရားငါးပါး၊ ဆရာ၀တ္၊တပည့္၀တ္၊ စသျဖင့္ေပါ့၊ အဲဒီအထဲမွာ ၀တၱရား ဆုိတာကုိ သတိထားမိပါတယ္၊ ၀တၱရားဆုိတာ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် မပ်က္မကြက္ ေဆာင္ရြက္လုပ္ကုိင္ ျဖည့္က်င့္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၀တၱရား ပ်က္ကြက္ရင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ႏွင့္သာ သက္ဆုိင္ၿပီး ဆက္စပ္ပတ္သက္ရာကုိ ထိခုိက္နစ္နာေၾကာင္း မွတ္သားရဖူးပါတယ္။

          ေစာင့္ထိန္းရမဲ့၊ေစာင့္ထိန္းသင့္တဲ့ ၀တၱရားေတြ ၊ က်င့္၀တ္ေတြကုိ တစ္ဦးစီ၊တစ္ဦးစီခ်င္းက ပ်က္ကြက္ ခဲ့ၾကတာ ဘယ္ေလာက္ထိမ်ားေနၿပီလဲ၊ အဲဒီ ပ်က္ကြက္ခဲ့တဲ့ တစ္ဦးစီ၊တစ္ဦးစီ နဲ႕ ဆက္စပ္ပတ္သက္သူေတြ ေကာ ဘယ္ေလာက္ထိ နစ္နာခဲ့ၾကၿပီလဲ ၊ စစ္တမ္းေကာက္ဖုိ႔လဲ အခ်ိန္မရေတာ့ပါဘူး၊အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် မပ်က္မကြက္ ေဆာင္ရြက္လုပ္ကုိင္ ျဖည့္က်င့္ျခင္း မရွိခဲ့လုိ႔ ခုခ်ိန္မွာ မရႈႏုိင္၊ မကယ္ႏုိင္ ျဖစ္ေနၾကပုံပါပဲ။ဒီလုိ မျဖစ္ရေအာင္ ကုိယ္လုပ္ရမဲ့အလုပ္ လုပ္ခဲ့ၾကပါသလား၊မသိနားမလည္ၾကေသးတဲ့ လူငယ္လူရြယ္ေတြကို သြန္းသင္ဆုံးမမႈေတြ၊လမ္းေၾကာင္းမမွားေအာင္၊ ယိမ္းယုိင္မႈ မျဖစ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ေပးၾကတာ နည္းလုိ႔ပဲ ျဖစ္မွာပါ၊ အျပစ္ရွာၾကမယ္ဆုိရင္ ဂ်ာ့ေအး သူ႕အေမရုိက္  ေနမွာေလ။

          ခုေတာ့  မ်ိဳးေစာင့္ ဥပေဒ တဲ့၊ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ဥပေဒတစ္ရပ္အျဖစ္ ျပဌာန္းမယ္ဆုိရင္ အဲဒီဥပေဒကုိ လူတုိင္း လုိက္နာရမယ့္ တာ၀န္ ရွိပါတယ္။ တာ၀န္ဆုိတာ အေျကာင္းအခ်င္းအရာ အေျခအေနတစ္ရပ္ေပၚ မူတည္ၿပီး မလုပ္မျဖစ္ လုပ္ရမည့္ ကိစၥျဖစ္ေၾကာင္း၊ တာ၀န္ပ်က္ကြက္ရင္ တုိင္းျပည္ႏွင့္ ခ်ီၿပီး နစ္နာမႈရွိမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္သားရဖူးပါတယ္။ ဥပေဒကုိ မသိလုိ႔ က်ဴးလြန္မိတယ္ဆုိတာ ဥပေဒကလက္မခံပါဘူး၊ ဥပေဒအထက္မွာလည္း ဘာမွ် မရွိပါဘူး၊ ဥပေဒဟာ သက္၀င္ေနဖုိ႔လည္း လုိမွာပါ၊ အကယ္၍မ်ား မ်ိဳးေစာင့္ ဥပေဒကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ ဥပေဒတစ္ရပ္အျဖစ္ အတည္ျပဳျပဌာန္းလုိက္ၿပီးေနာက္မွာ ဥပေဒကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ မလုိက္နာ သူမွန္သမွ် ဥပေဒအရ အဆုံးအျဖတ္ျပဳရမွာပါ၊ ဥပေဒကေပးတဲ့ ရုိက္စရာဒုတ္ ရွိသြားတာေပါ့ ၊ ရုိက္ခ်က္မမွန္ရင္ နား၀င္ပီယံ ၊မျဖစ္မွာေတာ့ စုိးမိပါတယ္။

          လူမ်ိဳးတုိင္းမွာ မိမိယဥ္ေက်းမႈ၊မိမိကုိးကြယ္ရာ ဘာသာ/သာသနာ၊အမ်ိဳးကုိခ်စ္တဲ့ စိတ္ဓါတ္ဆုိတာ ရွိၾကတာပါပဲ၊ နုိင္ငံတုိင္၊တုိင္းျပည္တုိင္မွာလည္း အဲဒီစိတ္ဓါတ္ေတြနဲ႕ ၀ုိင္း၀န္ ေစာင့္ထိန္း လုိက္နာၾကတာပါပဲ။

          ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ ကုိ အမ်ားစုကုိးကြယ္ၾကပါတယ္၊ ဗုဒၶဘာသာမွာလည္း သာသနာ ဆုိင္ရာ ဘုရားက်မ္းဂန္၊ပိဋကတ္သုံးပုံ ျပည့္စုံစြာရွိၿပီးသားပါ၊ သံဃာေတာ္မ်ားအတြက္လည္း ၀ိနယ(၀ိနည္း)၊ ဓမၼ အတုိင္း က်င့္ႀကံလုိက္နာၾကဖုိ႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။
          ျမန္မာ့ဥပေဒေတြထဲမွာ ျမန္မာ့ထုံးတမ္းဥပေဒ ဆုိတာရွိပါတယ္၊အဲဒီဥပေဒထဲမွာ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး/ အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ ျပည့္စုံမႈမရွိေသးရင္၊ အဲဒီဥပေဒကုိ ျဖည့္စြက္၊ျပင္ဆင္ လုပ္ရုံပါပဲ၊ၿပီးျပည့္စုံၿပီး ျဖည့္စြက္ ျပင္ဆင္စရာမလုိတဲ့ ဥပေဒ ဆုိတာမရွိပါဘူး၊ ဥပေဒကေပးထားတဲ့ ဒုတ္ႀကီးကုိ ေၾကာက္ရလုိ႔ ဆုိတာထက္၊ မသိေသးတဲ့ စိတ္ေနသေဘာထားကုိ အသိစိတ္နဲ႕ စိတ္သေဘာထားေျပာင္းလဲလားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ သင့္ပါတယ္။ အခ်ိန္ရယူမွာ အခက္အခဲရွိမွာေတာ့ အေသအခ်ာပါပဲ။

          အမ်ိဳးဂုဏ္၊ဇာတိဂုဏ္နဲ႕ မ်ိဳးႏြယ္ေစာင့္တရားေတြ လူငယ္လူရြယ္ေတြရဲ႕ စိတ္မွာ ကိန္းေအာင္း ခံယူလာေအာင္ အစုိးရစာသင္ေက်ာင္းေတြ၊ပုဂၢလိက စာသင္ေက်ာင္းေတြ၊အလုပ္ရုံ၊စက္ရုံ၊ကုမၸဏအသင္းအဖြဲ႔ ေတြမွာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပညာေပးဖုိ႔ လုိအပ္မွာပါ။ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေပးေနတဲ့ လူပုဂိၢဳလ္ အဖြဲ႕ အစည္း ေတြကုိလည္း စိတ္ရင္း ေစတနာေကာင္းနဲ႔ လုပ္ရတဲ့အလုပ္မုိ႔ မည္သူနဲ႔ မဆုိ အတူပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သင့္လွ ပါတယ္၊ အခ်ိန္မေႏွာင္းေသးပါဘူး၊ မလုပ္ႏုိင္ၾကလုိ႔၊မလုပ္ၾကေသးလုိ႔ စုိးရိမ္းမႈေတြ ရွိေနၾကတယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။

          အမွန္ေတာ့ မ်ိဳးေစာင့္တရား ဆုိတာ ရွိရမွာပါ၊ကာကြယ္ရမွာပါ၊ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၾကရမွာပါ။ ဒါကုိ မစုိးရိမ္းပါနဲ႔လုိ႔ေတာ့ မေျပာလုိပါ၊ လူတစ္ဦးခ်င္းစီက မိမိႏုိင္ငံရဲ႕ ဘာသာ ၊သာသနာ၊ယဥ္ေက်းမႈေတြကုိ ၀တၱရား အရလည္း နားလည္း လက္ခံပါေစ၊တာ၀န္အရလည္း လုိက္နာေစေရး ဦးတည္လုိရင္းျဖစ္ပါတယ္။

          ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဥပေဒတစ္ရပ္အျဖစ္ကုိေတာ့ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေတြးေခၚေမွ်ာ္ျမင္စြာနဲ႔ တာ၀န္ရွိသူမ်ား က ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေစလုိပါေၾကာင္း ေမတၱာေရသြန္းေလာင္း တင္ျပရပါေၾကာင္း။ 

သိန္းထြန္းေအာင္(ေအာင္ေမတၱာ)

စာေရးသူ၏ အာေဘာ္သာျဖစ္ပါသည္။

သတင္းတာ၀န္ခံ

Penulis : shwelannwelanwinkyi ~ Sebuah blog yang menyediakan berbagai macam informasi

Artikel ၀တၱရား ႏွင့္ တာ၀န္ ေက်ပြန္လွ်င္ ini dipublish oleh shwelannwelanwinkyi pada hari Wednesday, June 11, 2014. Semoga artikel ini dapat bermanfaat.Terimakasih atas kunjungan Anda silahkan tinggalkan komentar.sudah ada 0 komentar: di postingan ၀တၱရား ႏွင့္ တာ၀န္ ေက်ပြန္လွ်င္
 

0 comments: