တပ္မေတာ္နယ္လွည့္ေဆးကုသေရးအဖြဲ႔ ကြင္းဆင္းေဆးကုသေပးလ်က္ရွိေရနံေခ်ာင္း    ဇြန္     ၂၄
          မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး   ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ စက္မႈဇုံ ေငြစၾကၤာေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထုတ္လုပ္ေရးအလုပ္ရုံ ခန္းမတြင္ ဇြန္လ (၂၂)ရက္ေန႔က ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး ေဇာ္မ်ိဳးမာန္ ဦးေဆာင္ေသာ တပ္မေတာ္ နယ္လွည့္ ေဆးကုသေရးအဖြဲ႔မွ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားမွ ျပည္သူမ်ားအား အခမဲ့ ေဆး၀ါးမ်ား ကုသေပးခဲ့သည္။

          အဆုိပါေဆးကုသေရးအဖြဲ႕တြင္ ေရႊ႕လ်ားခြဲစိတ္ယာဥ္ျဖင့္ အေထြေထြခြဲစိတ္ေ၀ဒနာရွင္(၈)ဦး၊ အရုိးခြဲစိတ္ (၂)ဦး၊ မ်က္စိခြဲစိတ္(၉)ဦး၊ေရြ႔လ်ားဓါတ္မွန္ယာဥ္ျဖင့္ ဓါတ္မွန္ရုိက္ကူးသူ(၈၁)ဦး၊ တ.ဆ.ရ(၁၆/၁၀၀) သုိ႔ေျပာင္းေရႊ႔ကုသသည့္လႊဲေျပာင္းလူနာ(၄၀)ဦး၊သာမန္ေ၀ဒနာရွင္(၁၆၉၂)ဦး၊ စုစုေပါင္း (၁၈၃၂)ဦးတုိ႔အား အခမဲ့ ကုသေပးခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။
သူရထြန္း(မေကြး)

Penulis : shwelannwelanwinkyi ~ Sebuah blog yang menyediakan berbagai macam informasi

 

0 comments: