သုိ႔ ဒီမုိေ၀ယံအယ္ဒီတာခင္ဗ်ာ ခြင့္ျပဳခ်က္မရယူပဲနာမည္အလြဲသုံးစားျပဳျခင္းအယ္ဒီတာထံေပးစာPosted: 22 Jun 2014 04:41 PM PDT
သုိ႔
     ဒီမုိေ၀ယံအယ္ဒီတာခင္ဗ်ာ
မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး ေစတုတၱရာၿမိဳ႕နယ္ ၊အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္၊လယ္ျပင္စုရပ္ကြက္
တြင္ မီးေလာင္မီးေဘးသင့္ ခဲ့ရေသာ အိမ္ေျခ၈၈လုံးအတြက္ အလွဴေငြ
(၉၇)သိန္းေက်ာ္ႏွင့္ ဆန္၊ဆီ၊ဆာမ်ားကုိယေန႕ထိေပးလွဴျခင္းမရွိဘဲ
ၿမိဳ႕နယ္ရန္ပုံေငြအျဖစ္ ထားရွိျခင္း၊က်န္အလွဴပစၥည္းမ်ားကုိလည္း
ယေန႕အထိေပးပုိ႔မႈမရွိေၾကာင္း ဒီမုိေ၀ယံအယ္ဒီတာမွတဆင့္
တုိင္ၾကားျခင္းမွာလုံး၀(လုံး၀)မွန္ကန္မႈမရွိေသာ သတင္းျဖစ္သျဖင့္
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဘက္မွလုံး၀လုံး၀ကန္႔ကြက္ပါသည္။
ေစတုတၱရာၿမိဳ႕နယ္မီးေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္
သြပ္၄၄၀ခ်ပ္၊ဆန္အိတ္၁၄၀အိတ္ႏွင့္ပစၥည္းမ်ား၊စုစုေပါင္းတန္ဖုိး၄၁၀၂၄၀၀ကုိ
  ႏွစ္ႀကိမ္ခြဲၿပီးေပးပုိ႔လွဴဒါန္းၿပီးျဖစ္ပါသည္။

ေစတုတၱရာမီးေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ ယေန႕တုိင္
အလွဴေငြမ်ားလက္ခံရရွိဆဲျဖစ္ၿပီး
ၿမိဳ႔နယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီမွစီမံခန္႔ခြဲကာ အလွဴေငြႏွင့္
ပစၥည္းမ်ားအားလုံးကုိ ဆက္လက္လွဴဒါန္းသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

၄င္းသတင္းသည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏အမည္မ်ားကုိ အလြဲသုံးစာျပဳလုပ္ကာ
အေကာင္ျမင္၀ါဒမရွိသူမ်ားအေႏွာင့္အယွက္ေပးလုိသူမ်ား၊မနာလုိသူမ်ားက
မဟုတ္မမွန္လုပ္ႀကံတုိင္ၾကားျခင္းေသာ သတင္းသာျဖစ္ပါသည္။
အေျခအေနမွန္အားသိရွိလုိပါက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ထံ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။

ဦးမ်ဳိးမ်ဳိး ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ကန္ေခ်ာက္ေက်းရြာအုပ္စု ၀၉၄၀၁၆၄၇၁၃၆
ဦးစံထုိ္က္ ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေညာင္(လင္းဇင္း)ေက်းရြာအုပ္စု
၀၉၄၀၁၆၄၇၁၁၇
 

0 comments: