ႏွစ္စဥ္စီမံကိန္းရည္မွန္းခ်က္မ်ား တာ၀န္ေပးအပ္ပြဲက်င္းပမေကြး      ဇြန္     ၁၃
          မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၏ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ႏွစ္စဥ္ စီမံကိန္းရည္မွန္းခ်က္မ်ား တာ၀န္ေပး အပ္ပြဲအခမ္းအနားကုိ ဇြန္လ(၁၃)ရက္ေန႔နံနက္(၉)နာရီ အခ်ိန္က မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႔ရုံး အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ အခမ္းအနားတြင္ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဘုန္းေမာ္ေရႊမွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားႏွင့္ ခရုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မ်ားအား က႑အလုိက္ တာ၀န္မ်ားေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

          ထုိ႔ေနာက္ တုိင္းေဒသႀကီး၏ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္ စီမံကိန္းရည္မွန္းခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္မႈအေျခအေနႏွင့္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္ စီမံကိန္းရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တုိင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးစန္းလြင္မွ ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မွနိဂုံးအမွာစကားေျပာၾကား၍ အခမ္းအနားကုိရုပ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

သူရထြန္း(မေကြး)

Penulis : shwelannwelanwinkyi ~ Sebuah blog yang menyediakan berbagai macam informasi

Artikel ႏွစ္စဥ္စီမံကိန္းရည္မွန္းခ်က္မ်ား တာ၀န္ေပးအပ္ပြဲက်င္းပ ini dipublish oleh shwelannwelanwinkyi pada hari Saturday, June 14, 2014. Semoga artikel ini dapat bermanfaat.Terimakasih atas kunjungan Anda silahkan tinggalkan komentar.sudah ada 0 komentar: di postingan ႏွစ္စဥ္စီမံကိန္းရည္မွန္းခ်က္မ်ား တာ၀န္ေပးအပ္ပြဲက်င္းပ
 

0 comments: