ငဖဲၿမိဳ႕တြင္( cpp ) အပိုင္းပိုက္လိုင္းေၾကာင္းျပင္ပ ေျမဇာက်သီးႏွံေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား ေပးအပ္ငဖဲ      ဇြန္      ၁၃
          မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ငဖဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္း  ( KP-၁၃၀ မွ KP-၁၄၀ )အထိ( CPP) အပိုင္း ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္းျပင္ပ ေျမဇာက်သီးႏွံ ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားကို ဇြန္၁၀ရက္ နံန္က(၁၀း၀၀)နာရီက ငဖဲၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးအစည္းအေ၀း ခန္းမက်င္းပသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးႏိုင္၀င္းေဇာ္က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး မင္းဘူး ခရိုင္ေျမစာရင္းဦးစီးမွဴး ဦးခင္ေမာင္၀င္းမွ သီးႏွံနတ္နာေၾကးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ရွင္း လင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ထို႔ေနာက္ ငဖဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္းျပင္ပ ေျမဇာက်သီးႏွံနတ္နာ ေၾကး( KP - ၁၃၀ မွ KP - ၁၄၀ )ထိ ( CPP ) အပိုင္းတြင္ ေက်းရြာေပါင္း(၁၄)ရြာ ေတာင္သူ(၁၄၈)ဦး ဧရိယာ( ၁၀၆.၀၃ ) ဧက ေလ်ာ္ေၾကးေငြက်ပ္သိန္းေပါင္း(၄၂၃၃၇၇၇၉၀)ကို ေတာင္သူမ်ားထံေပးအပ္ခဲ့ၿပီး အခမ္းအနားသို႔မလာေရာက္သည္႔ ခရီးလြန္ေတာင္သူမ်ားကို ဆက္လက္ေပးေလွ်ာ္သြားမည္ျဇစ္ ေၾကာင္းသိရသည္။ 

အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကယ္စားလွယ္ ဦးတင္ညြန္႔ ခရိုင္ေျမစာရင္းဦးစီးမွဴး ဦးခင္ေမာင္၀င္း ၿမိဳကနယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိပုဂၢိဳမ်ား (NOGE)မွ ဒု-အေထြေထြဌာနမန္ဆေနဂ်ာ ဦးေစာရန္ရွင္း အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ဦးေအာင္ကိုကိုစိုး (ေျမယာႏွင့္သီးႏွံနတ္နာေၾကးေပးေရးအဖြဲ႔) CPPကုမၼဏီမွ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား ၿမိဳ႕နယ္/ရပ္ေက်းစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ေလွ်ာ္ေၾကးရေတာင္သူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ ၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။

သန္းႏိုင္ဦး (ငဖဲ)
 

0 comments: