``ပခုကၠဴခရိုင္တရားရုံးမွ ယူနတီဂ်ာနယ္ အမႈေဆာင္အရာရိွ ဦးတင္ဆန္္း ႏွင့္ သတင္းေထာက္ေလးဦး၏ ေထာင္(၁၀)ႏွစ္ခ်ေသာအမႈ၊ အယူခံကို မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္မွလက္ခံ´´ဇူလိုင္ ၂၁၊ မေကြး ။

 ၁၉၂၃ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေတာ္လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ ဥပေဒ ၃/၁(က)ျဖင့္ ၂၀၁၄၊ ဇူလိုင္ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္  ယူနတီ သတင္းဂ်ာနယ္အမႈေဆာင္အရာရိွခ်ဳပ္ ဦးတင္ဆန္း ပါ သတင္းေထာက္ေလးဦး တို႔ကို အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ ဒဏ္ (၁၀)ႏွစ္စီ အသီးသီးခ်မွတ္က်ခံေစရန္ ပခုကၠဴခရိုင္တရားရုံးမွ အမိန္႔ခ်မွတ္လိုက္သည္။

အမႈျဖစ္စဥ္အက်ဥ္းမွာ ၂၀၁၄ ဇန္န၀ါရီ(၂၅)ရက္ေန႔ထုတ္ ယူနတီဂ်ာနယ္ အတြဲ(၃)၊ အမွတ္(၄) မွ ကာကြယ္ေရးပစၥည္းစက္ရုံကို လွ်ိဳ႕၀ွက္ဓာတုစက္ရုံဟု ဓာတ္ပုံႏွင့္တကြ မ်က္ႏွာဖုံး၌ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေထာင္ ဒဏ္မ်ားအသီးသီးခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

`` ပခုကၠဴခရိုင္တရားရုံးရဲ႕ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အမိန္႔ကို ျပင္ဆင္ခ်က္အမွတ္ ၅၈/၂၀၁၄ နဲ႔ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ရုံးက ညေနက်မွ လက္ခံလိုက္ပါတယ္၊ ဇူလိုင္(၃၀)ရက္ေန႔ ထပ္မံရုံးခ်ိန္းလိုက္ပါတယ္။´´ ဟု ေရွ႕ေန ဦးေရာဘတ္စန္းေအာင္ က သတင္းမီဒီယာမ်ားကို ေျပာသည္။

ပခုကၠဴခရိုင္တရားရုံးမွ အမိန္႔ခ်မွတ္လိုက္သည့္ အမိန္႔အား တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ေရွ႕ေန ဦးေရာဘတ္ စန္းေအာင္ မွ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ရုံးသို႔ ဇူလိုင္ (၂၁)ရက္ေန႔ နံနက္ (၉း၃၀)နာရီ အခ်ိန္တြင္ အမႈအားျပင္ဆင္ေပးရန္ အယူခံလႊာတင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ညေနရုံးဆင္းခ်ိန္တြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ရုံးက အမႈျပင္ခ်က္အမွတ္ ၅၈/၂၀၁၄ ျဖင့္ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ရုံးတြင္ တရားသူႀကီး ေဒၚႏုယဥ္၏ တရားခြင္ မွ ၎အမႈအား လက္ခံေၾကာင္း၊ယူနတီဂ်ာနယ္အမႈေဆာင္အရာရိွ ဦးတင္ဆန္း၊ သတင္း အယ္ဒီတာ ႏွင့္ သတင္းေထာက္ ေလးဦးတို႔၏ အမႈျပင္ဆင္ခ်က္ကို ဇူလိုင္ (၃၀)ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္ၾကားနာရန္ ခ်ိန္းဆိုလိုက္ေၾကာင္း မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ရုံးမွ မဇၥ်ိမ က သတင္း ရရိွသည္။

၀ိုင္းေအာင္
မေကြးၿမိဳ႕ ။ ဖုန္း ၀၉-၄၄၀၂၂၅၁၀၀
 

0 comments: