``တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား ပန္ၾကပ္ဆီလတ္ၿပိဳင္ပြဲႀကီးကုိ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးမွ အိပ္ရွင္အျဖစ္လက္ခံက်င္းပၿပီး မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဖလား ခ်ီးျမွင့္မည္ သိရ´´ဇူလိုင္ ၂၈၊ မေကြး ၊
          
 မေကြးၿမိဳ႕၊ စိုးေကာမင္းရပ္ကြက္ရိွ ေလလုံမိုးလုံ အားကစားရုံ၌ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဖလား တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ပန္ၾကပ္ဆီလတ္ ၿပိဳင္ပြဲႀကီးကို ၾသဂုတ္ ၉ ရက္မွ ၁၃ ရက္ေန႔ အထိ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

          ၎ ပန္ၾကပ္ဆီလတ္ ၿပိဳင္ပြဲႀကီးႏွင့္ အတူ ေဘာလုံး၊ ရိုးရာျခင္း၊ ပိုက္ေက်ာ္ျခင္း ႏွင့္ မီနီမာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲမ်ား ကို ပူးတြဲက်င္းပသြားမည္သိရသည္။ ေဘာလုံးၿပဳိင္ပြဲမ်ားကို မေကြးခရိုင္အားကစားကြင္း၌ ၾသဂုတ္ ၂ ရက္မွ ၁၂ ရက္ေန႔အထိလည္းေကာင္း၊ ရိုးရာျခင္းခတ္ၿပိဳင္ပြဲကို မေကြးခရိုင္အားကစားကြင္းမွ တင္းနစ္ကြင္း၌ ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္မွ ၁၃ ရက္ေန႔အထိလည္းေကာင္း၊ ပိုက္ေက်ာ္ျခင္း သုံးေယာက္တြဲ ၿပိဳင္ပြဲကို ၎တင္းနစ္ကြင္း၌ ၾသဂုတ္ ၁၀ ရက္မွ ၁၃ ရက္ေန႔အထိလည္းေကာင္း၊ မီနီမာရသြန္ ကီလိုမီတာ(၂၀)တာေ၀းအေျပး၊ အမ်ဳိးသမီး၊ အမ်ဳိးသား ၿပိဳင္ပြဲကို ၾသဂုတ္ ၉ ရက္ေန႔တြင္လည္းေကာင္း က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ၀ါသနာရွင္ ႏွင့္ ေစတနာရွင္မ်ား တစ ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ၊ အဖြဲ႔လိုက္ျဖစ္ေစ (၀၆၃-၂၃၂၀၉)သို႔ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေၾကာင္း မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ကာယပညာဦးစီး ဌာန မွ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

 သတင္းစဥ္
ေျမလတ္မီဒီယာ
 
 

0 comments: