ဗကသမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(ေျမလတ္ေဒသ) ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ဇူလိုင္ ၂၅ ရက္။

ဗကသမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(ေျမလတ္ေဒသ) ႏွင့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂ (တကသ) မ်ားကြန္ရက္ မုံရြာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားတို႔ ပူးတြဲၿပီး ျပည္သူလူထု၏ အက်ဳိးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ခ်ိတ္ဆက္လိုက္ၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္။

သတင္းစဥ္
ေျမလတ္မီဒီယာ

Penulis : shwelannwelanwinkyi ~ Sebuah blog yang menyediakan berbagai macam informasi

 

0 comments: