`` လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဒုတိယ၀န္ႀကီး ႏွင့္ တိုင္း/ခရိုင္/ၿမိဳ႕နယ္မ်ား မွ တာ၀န္ရိွသူမ်ား ႏိုင္ငံေတာ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳမ်ား တတိယအဆင့္ (Third Wave) အရိွန္ျမွင့္´´(မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးမွာ လက္မႈလယ္ယာမွ စက္မႈလယ္ယာသို႔ ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနဆဲ)
         
 ဇူလိုင္ ၂၆၊ မေကြး ။

လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးခင္ေဇာ္ အဖြဲ႔ႏွင့္ တိုင္း/ ခရိုင္/ၿမိဳ႕နယ္မ်ား မွ တာ၀န္ရိွသူမ်ား(၃၂၅)ဦးတို႔သည္၊ မေကြးၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခမ္းမ၌ ဇူလို္င္ ၂၆ ရက္၊ နံနက္ ၈း၃၀ မွ ေန႔ ၁ နာရီအခ်ိန္ခန္႔အထိ ႏိုင္ငံေတာ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳမ်ားကို တတိယအဆင့္ (Third Wave) အရိွန္ျမွင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေဆြးေႏြးေၾကာင္း မဇၥ်ိမ က သတင္းရရိွသည္။

          အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ စုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးဌာန၊ ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ႏိုင္ ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး စိုက္ပ်ဳိးေရးႀကီးၾကပ္အဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား တက္ေရာက္ေၾကာင္း၊  ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာန၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာန၊ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာန၊ ေရအရင္းအျမစ္ အသုံးခ်ေရးဦးစီးဌာန၊ စက္မႈ လယ္ယာဦးစီးဌာန၊ စက္မႈသီးႏွံဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန ႏွင့္ ျမန္မာ့လယ္ယာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ ဌာနမ်ားမွ အႀကီး အကဲမ်ား တက္ေရာက္ၾက၍ ဘက္ေပါင္းစုံျဖင့္ ေဆြးေႏြးၿပီး ယခု အစိုးရအသစ္၏ က်န္ရိွေနေသာကာလ အတြင္း အေကာင္ အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြးၾကေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။


``စက္မႈလယ္ယာဌာနကို  ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားက ယုံၾကည္အားကိုးမႈနည္းေနပါတယ္၊ ဘာေၾကာင့္လည္း ဆိုေတာ့ စက္မႈလယ္ယာမွာရိွေနတဲ့ လယ္ထြန္းစက္ေတြဟာ အိုမင္းေဟာင္းႏြမ္းေနပါ တယ္၊ စက္အသစ္မ်ား ျဖည့္ဆည္းရန္လိုအပ္ေနပါတယ္။´´ဟု မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ ဆည္ေျမာင္း ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ႏိုင္က ေျပာသည္။

          စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးႏိုင္ၾကည္၀င္း မွ မ်ဳိးေကာင္းမ်ဳိးသန္႔မ်ား ရရိွေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း၊ ၾသဂဲနစ္စိုက္ပ်ဳိးနည္းစနစ္မ်ား က်ယ္ျပန္႔လာေရး၊ နည္းပညာမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဂ်ပန္ႏို္င္ငံ ႏွင့္တရုတ္ႏို္င္ငံမ်ားမွ နည္းပညာ၊ စက္မႈပစၥည္းမ်ားျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေနၾကာင္း၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးသိပၸံေက်ာင္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ ထားေၾကာင္း၊ ေတာင္သူမ်ား စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ ေပးေသာ သီးႏွံမ်ားအတြက္ ေစ်းကြက္ ခိုင္မာေရးအတြက္ လည္း ခို္င္မာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။


          စက္မႈလယ္ယာဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေဇာ္ မွ ကၽြဲ၊ ႏြား မ်ားရွားပါးလာမႈေၾကာင့္ စက္မႈလယ္ယာက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ စီမံခ်က္ ေျခာက္ရပ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ ေနပါ ေၾကာင္း၊ ေတာင္သူမ်ားစက္မႈလယ္ယာမွ စက္ပစၥည္းမ်ားကို ကၽြမ္းက်င္စြာသုံးစြဲႏိုင္ရန္္ သင္တန္းမ်ားေပးေန ေၾကာင္း၊ လယ္ယာသုံးစက္ပစၥည္းမ်ားကို ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားထံသို႔ အရစ္က်ေရာင္းခ်ေနေၾကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးေျပာေသာ မေကြးတိုင္းစက္မႈလယ္ယာမွ ထြန္စက္ေတြသည္ ႏွစ္ေပါင္း (၁၇)ႏွစ္မွ (၅၀)ႏွစ္ရိွေနၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၄/၂၀၁၅ ႏွစ္မွာ စက္သစ္မ်ားျဖည့္ဆည္းေပးမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ မေကြးတိုင္း စက္မႈလယ္ယာပိုင္ လယ္ထြန္ စက္ေပါင္း(၁၀၉)စီးရိွရာ စက္သစ္က (၉)စီးသာရိွပါေၾကာင္း၊ မူလလယ္ကြက္ ငယ္မ်ားကို စနစ္တက်လယ္ယာမ်ား ျဖစ္ေအာင္ ပုဂၢိလက ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားကလည္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါရန္ ဒုတိယညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေဇာ္ေျပာၾကား၍ မဇၥ်ိမ က သတင္းရရိွသည္။

၀ိုင္းေအာင္
                                                                                 မေကြးၿမိဳ႕ ။ ဖုန္း ၀၉-၄၄၀၂၂၅၁၀၀

စာလုံးေပါင္း သတ္ပုံမ်ား စစ္ေဆးျပင္ဆင္ခ်ိန္္မရ၍ အမွားပါရင္သည္းခံဖတ္ရႈၾကရန္ ေတာင္းပန္ပါ၏။

ဓာတ္ပုံမ်ား မေပၚလွ်င္ ေအာက္မွ ဘေလာ့ ႏွင့္ ေဖ့စ္ဘုတ္မ်ားသုိ႔ ၀င္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။
http://magwaymedia.blogspot.com
www.winkyi.net
https://www.facebook.com/myaylatmedia
အစိုးရသတင္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီသတင္းမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား၊ကေလးသူငယ္မ်ား၊လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးမွသတင္းမ်ားႏွင့္ ေန႔စဥ္ထူးျခားျဖစ္စဥ္သတင္းမ်ားး ကို ေပးပို႔ၾကရန္ ေလးစားစြာျဖင့္ ဖိိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

စာမူမ်ားေပးပို႔လွ်င္ Word ဖိုင္ျဖင့္
ဓာတ္ပုံမ်ားပူးတြဲ၍ (ေဇာ္ဂ်ီ၀မ္း)ေဖာင့္ ဦးစားေပး၊ 
အျခားျမန္မာေဖာင့္မ်ားႏွင့္လည္းရို္က္၍
ေအာက္မွေမးလ္သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။
uwinkyi123@gmail.com

ေျမလတ္ေဒသ သတင္းစာ ႏွင့္ပတ္သက္၍ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို အႀကံျပဳစာမ်ားလည္း မည္သူမဆိုေပးပို႔ၾကပါရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

လူႀကီးမင္းတို႔၏ လက္ကိုင္တယ္လီဖုန္းမ်ား၌ Android (ေျမလတ္သတင္း မီဒီယာ) App  ေဆာ့၀ဲကို လက္ဆင့္ကမ္း၍ အသုံးျပဳေပးျခင္းျဖင့္ ေျမလတ္ေဒသ သတင္းစာကို အားေပးေတာ္မူၾကပါ။

uwinkyi123@gmail.com

သတင္းတာ၀န္ခံ
ေျမလတ္ေဒသသတင္းစာ 
သတင္းအသစ္မ်ားအျမန္ယူႏိုင္ရန္(ဖတ္ၿပီးသတင္းမ်ား ဖ်က္ေပးပါ)
 

0 comments: