``မေကြးၿမိဳ႕နယ္ရိွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပရဟိတ ပညာေရးေက်ာင္း(၃)ေက်ာင္းအား ရန္ကုန္ၿမိိဳ႕၊ ပါရမီစြမ္းအင္ကုမၸဏီ မွ လစဥ္လူဒါန္းမည္သိရ´´ၾသဂုတ္ ၁ ၊ မေကြး ။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ပါရမီစြမ္းအင္ကုမၸဏီ ပိုင္ရွင္ ဦးျပည့္၀ထြန္း ပါ အဖြဲ႔၀င္ ေလးဦးတို႔သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ မေကြးၿမိဳ႕ ေလဆိပ္သို႔ ATR ေလယာဥ္၊ အမွတ္ HYAJK (စင္းလုံးငွါး)ျဖင့္ ဇူလိုင္ ၃၁ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ ေရာက္ရိွ၍ မေကြးၿမိဳ႕နယ္တြင္းရိွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပရဟိတ ေက်ာင္း(၃)ေက်ာင္းအား ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ၿပီး ေက်ာင္း ဆရာ/ဆရာမ မ်ားလခ ႏွင့္ ေန႔စဥ္စားေသာက္စရိတ္အခ်ဳိ႕မ်ား လွဴဒါန္းေၾကာင္း ေျမလတ္မီဒီယာ က သတင္း ရရိွသည္။
          ၎ ပါရမီစြမ္းအင္ကုမၸဏီ ပိုင္ရွင္ ဦးျပည့္၀ထြန္း ပါ အဖြဲ႔၀င္ ေလးဦးတို႔သည္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဖုန္းေမာ္ေရႊထံ သြားေရာက္ေတြ႔ဆုံေၾကာင္း၊ လွဴဒါန္းလိုသည့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး သင္ ပရဟိတေက်ာင္း (၃)ေက်ာင္းအား တင္ျပခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ထို႔ေနာက္ အဆိုပါအဖြဲ႔သည္ မေကြးနယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးဉာဏ္မ်ဳိး ႏွင့္အတူ မေကြးၿမိဳ႕၊ ရာဇမုနိေက်ာင္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပရဟိပညာေရး ေက်ာင္း အတြက္ ဆရာေတာ္ ဦးေကလာသထံသို႔ ဆရာ၊ ဆရာမ ငါးဦးအတြက္ တစ္ဦးလွ်င္ ငါေသာင္းက်ပ္ ႏႈန္းျဖင့္ ေငြက်ပ္ (၂၅၀၀၀၀)က်ပ္ ကို ဇူလိုင္လမွ စ၍ လစဥ္လွဴဒါန္းမည္ဆို၏၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ကေလးမ်ားအတြက္ တစ္ေန႔ တာ စားေသာက္စရိတ္ တစ္သိန္းက်ပ္ လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း၊ အလားတူ မေကြးၿမိဳ႕နယ္၊ ဆားတိုင္ကန္ ေက်းရြာ၊ ေရထြက္ေက်ာင္းတိုက္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပရဟိတ ပညာသင္ေက်ာင္း အတြက္ ဆရာေတာ္ ဦးရာဇိႏၵ ထံသို႔ ဆရာ၊ဆရာမ ငါးဦးအတြက္ လခ ငါးေသာင္းက်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ေငြက်ပ္(၂၅၀၀၀၀)က်ပ္ ႏွင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေလးမ်ား တစ္ရက္စား ေသာက္စရိတ္ တစ္သိန္းက်ပ္ တို႔ကို လစဥ္လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္၊ ေအးျမသာယာရြာ (ေျမာက္)ရိွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ သီတာရုံေက်ာင္းတိုက္ အတြက္ တိုက္အုပ္ဆရာေလး ေဒၚကလ်ာဏီ ထံ ဆရာ၊ ဆရာ၊ဆရာမ တစ္လငွါးရမ္းခ ေငြက်ပ္ႏွစ္သိန္း ႏွင့္ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ တစ္ေန႔တာ စားေသာက္စရိတ္ကို ငါးသိန္းက်ပ္ လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပရဟိတေက်ာင္း(၃)ေက်ာင္းအတြက္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားငွါးရမ္း အသုံးျပဳႏိုင္ဖို႔ လစဥ္ေပးရန္ လခမ်ားကို လစဥ္လွဴဒါန္းေပးမည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ပါရမီစြမ္းအင္ကုမၸဏီ ပိုင္ရွင္ ဦးျပည့္၀ထြန္း ထံမွ သတင္း အတည္ျပဳခ်က္ရရိွသည္။
          အဆိုပါ ပါရမီစြမ္းအင္ကုမၸဏီအဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ ဇူလိုင္ ၃၁ ရက္၊ ေန႔လည္ ၂ နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ ၎တို႔ ေလယာဥ္ျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ မေကြးေလယာဥ္ကြင္းမွ ျပန္လည္ထြက္ခြာသြားေၾကာင္း ေျမလတ္မီဒီယာ က သတင္းရရိွသည္။
           

၀ိုင္းၾကည္ေအာင္
မေကြးၿမိဳ႕ ။ ဖုန္း ၀၉-၄၄၀၂၂၅၁၀၀
 

0 comments: