မေကြးၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ဦးျမင့္သိန္း နွလုံးေသြးေၾကာက်ဥ္းေရာဂါေၾကာင့္ ခ်ာက္ၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔ေဆးရုံတြင္တက္ေရာက္

မေကြးၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္ဦးျမင့္သိန္း
နွလုံးေသြးေၾကာက်ဥ္းေရာဂါနွင့္
ဆက္စပ္ေသာေဝဒနာေၾကာင့္
(Myocardial Infarct)ေခ်ာက္ၿမိဳ႕
ျပည္သူ႔ေဆးရုံတြင္တက္ေရာက္
ကုသမႈခံယူလ်က္ရွိ္ပါသည္။


ဦးျမင့္သိန္းအျမန္ဆုံးက်န္းမာၿပီး
လႊတ္ေတာ္တာဝန္မ်ားျပည္သ့ူ
လူထုမွေပးအပ္ေသာတာဝန္မ်ား
ျပန္လည္ထမ္းေဆာင္နိုင္ပါေစ
ဟုအေလးအနက္ဆုေတာင္း
အပ္ပါသည္။
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
မေကြးတိုင္း။
၂၄၊၈၊၂၀၁၄။

Nay Myo Kyaw မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။
သတင္းစဥ္
ေျမလတ္မီဒီယာ
 

0 comments: