``မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ေတြ႔ဆုံပြဲကို မေကြးတိုင္းေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢမွ သံဃာရာမေက်ာင္းတြင္ က်င္းပမည္´´ၾသဂုတ္ ၂၇၊ မေကြး ။

မေကြးၿမိဳ႕၊ စိုးေကာမင္းရပ္ကြက္၊ ေတာင္တြင္းႀကီးလမ္းရိွ သံဃာရာမေက်ာင္းတုိက္တြင္ ၾသဂုတ္ ၃၀/၃၁ (၂)ရက္တိတိက်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အခမ္းအနားစီစဥ္သူ လယ္ယာေျမဥပေဒသင္တန္းဆရာ ဦးေအာင္ေက်ာ္ ေက်ာ္ က မဇၥ်ိမကို ၾသဂုတ္ ၂၇ရက္ေန႔တြင္ အတည္ျပဳေျပာၾကားသည္။

          အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ မေကြးတိုင္းအတြင္းရိွ ငါးခရိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုဖိတ္ၾကားထားေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအႀကံေပးပုဂၢဳိလ္မ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးအဖြဲ႔ ၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္၊တိုင္းလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ႏွင့္ လယ္ယာေျမမ်ားႏွင့္အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းျခင္း စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မ တီ၀င္မ်ား ႏွင့္ လယ္ယာေျမမ်ား အသိမ္းဆည္းခံရေသာ ခရုိင္မ်ားမွေတာင္သူကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ဖိတ္ၾကားထားေၾကာင္း၊ ၎အခမ္းအနား ႏွစ္ရက္မွ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ ေတြ႔ဆုံေၾကျငာခ်က္မ်ားကို ေျမလတ္ေဒသ မေကြးတိုင္းေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢအဖြဲ႔ မွ သတင္းထုတ္ျပန္ၿပီး  ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္ ညေန(၅) နာရီအခ်ိန္တြင္ သံဃာရာမေက်ာင္း၌ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္မည္ဟု ဦးေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္ က မဇၥ်ိမကို ၾသဂုတ္ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ဖိတ္ၾကား၍ အတည္ျပဳေျပာၾကားသည္။

၀ိုင္းေအာင္
မေကြးၿမိဳ႕ ။ ဖုန္း ၀၉-၄၄၀၂၂၅၁၀၀
 

0 comments: