``မေကြးတိုင္း လူငယ္ဖိုရမ္ က်င္းပပြဲသို႔ လူငယ္မ်ား ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္အတိုင္း မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဘုန္းေမာ္ေရႊ ႏွင့္ အစုိးရအဖြဲ၀င္မ်ား ကုိယ္တိုင္တက္ေရာက္´´ၾသဂုတ္ ၁၅၊ မေကြး ။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ပခုကၠဴၿမိဳ႕၌ လူငယ္ဖိုရမ္ကို အတားအဆီးအပိတ္အပင္မရိွ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ ေသာ္လည္း ၂၀၁၄ ၾသဂုတ္ ၁၅/၁၆ ရက္က်င္းပမည့္ မေကြးတိုင္းလူငယ္ဖိုရမ္အား အခက္အခဲ မ်ားစြာၾကားမွ မေကြးၿမိဳ႕ အဆင့္ျမင့္ၿမိဳ႕ေတာ္ခမ္းမ တြင္ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၾသဂုတ္ ၁၇ ရက္ေန႔မွာလည္း ကမၻာ့လူငယ္မ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္ကို ဆက္လက္က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

          မေကြးတိုင္း လူငယ္ဖိုရမ္ က်င္းပပြဲသို႔ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဘုန္းေမာ္ေရႊ ႏွင့္ အစိုးရ၀န္ႀကီး မ်ား၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးၾကည္ထြန္း၊ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ လူမႈေရးအသင္း NGO အဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ ပါတီကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ ၂၅ ၿမိဳ႕နယ္မွ လူငယ္ဖိုရမ္အဖြဲ႔၀င္မ်ား ႏွစ္ရာေက်ာ္ခန္႔ တက္ ေရာက္ၾကသည္။


          ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဘုန္းေမာ္ေရႊမွ လူငယ္မ်ားအား  ႏွတ္ဆက္စကားေျပာၿပီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးၾကည္ထြန္း မွ မေကြးေဖာင္ေဒးရွင္းကိုယ္စား အလွဴေငြက်ပ္ ငါးသိန္းကို မေကြးတိုင္း လူငယ္ဖိုရမ္ သို႔လွဴဒါန္းေၾကာင္းသိရသည္။ လူငယ္ဖိုရမ္က်င္းပျဖစ္ေျမာက္ေရးကို တိုင္းလူငယ္ဖိုရမ္တာ၀န္ခံ ကို၀င္းျမင့္ေထြး မွ ေျပာၾကားၿပီး တိုင္းလူငယ္ဖိုရမ္ နာယက ကိုရဲထြဋ္(ပခုကၠဴ) မွ လူငယ္ႏွင့္အနာဂတ္ အေၾကာင္း ဒီမိုကေရစီ၏ တာ၀န္သိမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈ အေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။


`` ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က အေရးႀကီးတာလား၊ မဲဆႏၵရွင္ေတြက အေရးႀကီးတာလား၊ ယေန႔လူငယ္ေတြဟာ ေနာင္အနာဂတ္မွာ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ေတြျဖစ္လာမယ္၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးေတြ ျဖစ္လာၾကမွာ ဒါေၾကာင့္ လူငယ္ေတြရဲ႕အသံေတြ၊ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို နားေထာင္ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ယခုလို ဆက္လက္အားေပး ေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါလို႔ ေတာင္းဆိုလိုက္ပါတယ္။ ဖိုရမ္ေတြက်င္းပတယ္ဆိုတာ ကိုယ့္မေကြးတိုင္းရဲ႕ အေရးကို ဒီဖိုရမ္လူငယ္ေတြက ေဆြးေႏြး လုပ္ကိုင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားၾက ရမွာပါ။´´ဟု တိုင္းလူငယ္ဖိုရမ္ နာယက ကိုရဲထြဋ္(ပခုကၠဴ) က မဇၥ်ိမ ကိုေျပာသည္။


          လူငယ္ဖိုရမ္ Magway Youth Forum က်င္းပရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ရိွရင္းစြဲ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လူငယ္ကြန္ယက္အား စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ ေရွ႕ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည့္ မူလ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ အ ေကာင္ထည္ေဖာ္ရန္။ လူငယ္အရင္းအျမစ္စင္တာတစ္ခုကုိ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ပထမဦးစြာ ျဖစ္ေပၚလာ ေစရန္။ ေဒသအတြင္းျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ လူငယ္တို႔၏အသံကို က်စ္လစ္စြာစုစီးၿပီး  တိုင္းအတြင္းရိွ လူငယ္မ်ား အတြက္ ျဖည့္ဆီးေပးရန္စြမ္းရည္မ်ား ကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္။ ရိွၿပီးေသာ ၂၀၁၃ ခု မေကြးလူငယ္ ေတြ႔ဆုံပြဲ ေၾကျငာခ်က္အား လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ အသက္၀င္လာေစရန္။ မတ္လ ၂၀၁၅ တြင္ ေရးဆြဲ မည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံဆိုင္ရာ လူ႔ငယ္ေရးရာမူ၀ါဒတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ေဖာ္ထုတ္လာႏိုင္ေစရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း မေကြးတိုင္းလူငယ္ဖိုရန္ သတင္းျပန္ၾကားေရး ကို၀င္းျမင့္ေထြး က မဇၥ်ိမ ကိုေျပာသည္။


          ဤဖိုရမ္တြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ သိျမင္ေအာင္ ဖိုရမ္လူငယ္မ်ား တစ္ဦးခ်င္းစီးက ဆိုင္းဘုတ္ပိုစတာမ်ား ကိုင္ျပ၍ ေတာင္ဆိုေၾကာင္းသိရသည္။ (စကု ေတာေက်ာင္းကုန္းရြာ လမ္းပမ္းဆက္သြယ္ ေရး ျပဳျပင္ရန္လုိအပ္၊  ေစတုတၱရာ ဆုံးရႈံးလယ္ယာေျမမ်ား အစားထိုးျပန္ေပးရန္္လိုအပ္၊ နတ္ေမာက္ တြင္ ထိေရာက္ေသာ လူငယ္လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျမွင့္တင္ေပးရန္ အထူးလိုအပ္၊ ေတာင္တြင္း မွာ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားမွာ ထိေရာက္ေသာ က်န္းမာေရး ေဟာေျပာပြဲမ်ားလိုအပ္၊ ဂန္႔ေဂါ ေဆးရုံႀကီးတြင္ ဆရာ၀န္လုံစြာ ရရိွရန္လိုအပ္) စေသာ ပိုစတာဆိုင္းဘုတ္မ်ားအား စင္ျမင့္ ႏွင့္ စင္ေအာက္ အစိုးရအဖြဲ႔၀င္မ်ားေရွ႕သို႔ ကိုင္ေဆာင္ျပသေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

၀ိုင္းေအာင္
မေကြးၿမိဳ႕ ။ ဖုန္း ၀၉-၄၄၀၂၂၅၁၀၀


သတ္ပုံမ်ား စစ္ေဆးျပင္ဆင္ခ်ိန္္မရ၍ အမွားပါရင္သည္းခံဖတ္ရႈၾကရန္ ေတာင္းပန္ပါ၏။


ဓာတ္ပုံမ်ား မေပၚလွ်င္ ေအာက္မွ ဘေလာ့ ႏွင့္ ေဖ့စ္ဘုတ္မ်ားသုိ႔ ၀င္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။
http://magwaymedia.blogspot.com
www.winkyi.net
https://www.facebook.com/myaylatmedia
အစိုးရသတင္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီသတင္းမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား၊ကေလးသူငယ္မ်ား၊လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးမွသတင္းမ်ားႏွင့္ ေန႔စဥ္ထူးျခားျဖစ္စဥ္သတင္းမ်ားး ကို ေပးပို႔ၾကရန္ ေလးစားစြာျဖင့္ ဖိိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

စာမူမ်ားေပးပို႔လွ်င္ Word ဖိုင္ျဖင့္
ဓာတ္ပုံမ်ားပူးတြဲ၍ (ေဇာ္ဂ်ီ၀မ္း)ေဖာင့္ ဦးစားေပး၊ 
အျခားျမန္မာေဖာင့္မ်ားႏွင့္လည္းရို္က္၍
ေအာက္မွေမးလ္သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။
uwinkyi123@gmail.com

ေျမလတ္ေဒသ သတင္းစာ ႏွင့္ပတ္သက္၍ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို အႀကံျပဳစာမ်ားလည္း မည္သူမဆိုေပးပို႔ၾကပါရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

လူႀကီးမင္းတို႔၏ လက္ကိုင္တယ္လီဖုန္းမ်ား၌ Android (ေျမလတ္သတင္း မီဒီယာ) App  ေဆာ့၀ဲကို လက္ဆင့္ကမ္း၍ အသုံးျပဳေပးျခင္းျဖင့္ ေျမလတ္ေဒသ သတင္းစာကို အားေပးေတာ္မူၾကပါ။

uwinkyi123@gmail.com

သတင္းတာ၀န္ခံ
ေျမလတ္ေဒသသတင္းစာ 
သတင္းအသစ္မ်ားအျမန္ယူႏိုင္ရန္(ဖတ္ၿပီးသတင္းမ်ား ဖ်က္ေပးပါ


 

0 comments: