``ေရႊစက္ေတာ္ဘုရား ေဂါပက ဥကၠ႒ ထံသို႔ နယ္လွည့္ေစ်းသည္မိသားစုမ်ားႏွင့္ ေဒသခံတို႔မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဘုရားပြဲေတာ္က်င္းပရက္ မတိုင္မီ ေဂါပကအဖြဲ႔သစ္ ေရြးခ်ယ္ေပးရန္ ထပ္မံေတာင္းဆို´´မင္းဘူး၊ ၾသဂုတ္ ၂၉ ။
         
 မင္းဘူးခရိုင္၊ မင္းဘူး(စကု)ၿမိဳ႕နယ္၊ မင္းဘူးၿမိဳ႕ရိွ ေရႊစက္ေတာ္ဘုရားေဂါပကရုံး၌ ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္ နံနက္ ၁၁နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ ေရႊစက္ေတာ္ဘုရားေစ်းသည္(၁၈)ဦးကို ေဒသခံ ဦးေနမ်ဳိးေက်ာ္(စကု)ႏွင့္ ဦးေအးကို (ဆင္ေဂါင္းရြာ)တို႔ကဦးေဆာင္၍ ေဂါပက ဥကၠ႒ ဦးမ်ဳိးျမင့္ထံသုိ႔ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဘုရားပြဲေတာ္ က်င္းပရက္ မတိုင္မီ ေဂါပကအဖြဲ႔သစ္ ေရြးခ်ယ္ေပးရန္ ထပ္မံေတာင္းဆိုေသာ စာျဖင့္တင္ျပေၾကာင္း မဇၥ်ိမ က သတင္းရရိွသည္။

          ၎ ေရႊစက္ေတာ္ဘုရားေဂါပကအဖြဲ႔အား ေစ်းသည္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ျဖင့္ ေဂါပကအဖြဲ႕အသစ္ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ေပးပါရန္ ၂၀၁၂/၂၀၁၃ ႏွစ္မ်ားတြင္ သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ထဲ ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ သက္ဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာ၀န္ရိွသူမ်ားႏွင့္ ေဂါပကအဖြဲ႔သို႔ တိုက္ရိုက္ အႀကိမ္ႀကိမ္တင္ျပ ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ေစ်းသည္မိသားစုမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ တင္ျပခ်က္ကို ျဖည့္ ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးရာတြင္လြန္စြာ ေႏွးေကြးေနပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ယေန႔ အခ်က္ေလးခ်က္ျဖင့္ ထပ္မံ ေတာင္းဆိုရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း နယ္လွည့္ေစ်းသည္ ကိုေက်ာ္ခို္င္၀င္း(မုံရြာ)ႏွင့္ ကိုေက်ာ္လြင္ဦး(ပခုကၠဴ) ေစ်းသည္ ႏွစ္ဦးမွ မဇၥ်ိမ ကိုေျပာသည္။ 

၁။ ေဂါပကအဖြဲ႔အသစ္အျမန္ဆုံး ဖြဲ႔ဆည္းေပးရန္(လြတ္လပ္ပြင့္လင္းေသာ ေရြးခ်ယ္ပြဲျဖစ္ရမည္။)

၂။  ေဂါပကအဖြဲ႔ အသစ္တြင္ ေစ်းသည္မိသားမွ ေရြးခ်ယ္ေပးေသာ ေစ်းသည္ ကိုယ္စားလွယ္ ငါးဦးထည့္ေပး ရမည္။

၃။ ႏွစ္စဥ္က်င္းပလွ်က္ရိွသည့္ ေရႊစက္ေတာ္ဘုရားပြဲေတာ္ အႀကိဳကာလတြင္ ဆိုင္းခန္းမ်ား၊ တည္းခိုေဆာင္မ်ား၊ ကားကူးတံတားမ်ား၊ လူကူးတံတားမ်ား၊ကားကြင္းမ်ား၊ မီးေဘးလုံၿခဳံေရး၊ က်န္းမားေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ လုံၿခဳံေရး ၀န္ထမ္းမ်ားခ်ထားရာတြင္ ေစ်းသည္မိသားစုမ်ားျဖင့္ ႀကိဳတင္အသိေပးၿပီး အႀကံဥာဏ္မ်ားရယူရမည္။

၄။ လက္ရိွေဂါပကအဖြဲ႔မွ အေကာင္အထည္ေဆာင္ရြက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေဂါပကအဖြဲ႔၏ လြတ္လပ္စြာလုပ္ပိုင္ခြင့္အရ ဆုံးျဖတ္ခြင့္ျပဳထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမဟုတ္သည္ကို ေကာင္းစြာသိရိွထားသည့္ အတြက္၊ ထုိလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ေခတၱရပ္ဆိုင္းကာ ေဂါပကအသစ္ ေပၚေပါက္လာသည့္အခါမွသာ ႀကီးမားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအား ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား ႏွင့္ ေဒသခံအမ်ားျပည္သူမ်ား၏ အႀကံအဥာဏ္ကိုရယူၿပီး ေဂါပက အသစ္မွ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရန္ ။ တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ေတာင္းခံတင္ျပစာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။


`` ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေရႊစက္ေတာ္ဘုရားပြဲေတာ္မတိုင္မီက သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕အမိန္႔အရ ေရႊစက္ေတာ္ ေဂါပကအဖြဲ႕ထဲမွ အစိုးရ၀န္ထမ္း ငါးဦးကို ႏႈတ္ထြက္ေစခဲ့တယ္။ ယခင္ေဂါပက ဥကၠ႒ျဖစ္တဲ့ မင္းဘူးခရိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္ျမင့္ကို နာယက ျပန္တင္ၿပီး က်န္တဲ့ အရပ္သားေဂါပကအဖြဲ႔၀င္ေတြနဲ႔ဘဲ ေဂါပက ဥကၠ႒ ဦးမ်ဳိးျမင့္နဲ႔ အမႈေဆာင္ေတြကို ျပန္ေရြးခ်ယ္ခန႔္ထားေပးတယ္၊ အဲဒီအရပ္သား ေဂါပကအဖြဲ႔၀င္ထဲက မိမိဆႏၵအရ ေဂါပကအဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ကေန သုံးဦးႏုတ္ထြက္သြားျပန္တယ္၊ ယခု ေဂါပကအဖြဲ႔၀င္ေတြ လွစ္လပ္ေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတာင္းဆိုခဲ့တဲ့ အမ်ားျပည္သူအႀကိဳက္ ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ ေဂါပကအဖြဲ႔ မဟုတ္ပါဘူး´´ ဟု နယ္လွည့္ ေစ်းသည္ ဦးညြန္႔သိန္း(ေက်ာက္ပန္းေတာင္း)  က မဇၥ်ိမ ကိုေျပာသည္။

          ဤကိစၥအား ေရႊစက္ေတာ္ဘုရားေဂါပက ဥကၠ႒ ဦးမ်ဳိးျမင့္အား မဇၥ်ိမက ေမးျမန္းရာတြင္ ေဂါပက အဖြဲ႕၀င္ မ်ားႏွင့္ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ၿပီး ဦးစီးပဓာန၊ နာယကဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ အဆင့္ဆင့္ထံသို႔ တင္ျပၿပီး မွ အေၾကာင္းျပန္ၾကားမည္ဟု ေျဖဆိုပါသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က ေဂါပကအဖြဲ႔ ၂၂ ဦးရိွခဲ့ရာ အစိုးရ၀န္ထမ္း ငါးဦး ႏႈတ္ပယ္၍ အရပ္သားေဂါပကအဖြဲ႔၀င္ ၁၇ ဦးျဖင့္ အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ ျပန္ဖြဲ႔ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎အရပ္သားအမႈေဆာင္အဖြဲ႔ ၁၇ ဦးမွ သုံးဦးမွာႏႈတ္ထြက္ႏွင့္ ေသဆုံးသူတစ္ဦးျဖစ္၍ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ လက္ရိွ ေဂါပကအဖြဲ႔၀င္ ၁၃ ဦးျဖင့္လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း မင္းဘူးၿမိဳ႕၊ ေရႊစက္ေတာ္ေဂါပကရုံးမွ (အမည္မေဖာ္လိုသူ)၀န္ထမ္းတစ္ဦးက မဇၥ်ိမ ကို အတည္ျပဳ ေျပာဆိုသည္။

၀ိုင္းေအာင္
မေကြးၿမိဳ႕ ။ ဖုန္း ၀၉-၄၄၀၂၂၅၁၀၀


သတ္ပုံမ်ား စစ္ေဆးျပင္ဆင္ခ်ိန္္မရ၍ အမွားပါရင္သည္းခံဖတ္ရႈၾကရန္ ေတာင္းပန္ပါ၏။


ဓာတ္ပုံမ်ား မေပၚလွ်င္ ေအာက္မွ ဘေလာ့ ႏွင့္ ေဖ့စ္ဘုတ္မ်ားသုိ႔ ၀င္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။
http://magwaymedia.blogspot.com
www.winkyi.net
https://www.facebook.com/myaylatmedia
အစိုးရသတင္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီသတင္းမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား၊ကေလးသူငယ္မ်ား၊လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးမွသတင္းမ်ားႏွင့္ ေန႔စဥ္ထူးျခားျဖစ္စဥ္သတင္းမ်ားး ကို ေပးပို႔ၾကရန္ ေလးစားစြာျဖင့္ ဖိိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

စာမူမ်ားေပးပို႔လွ်င္ Word ဖိုင္ျဖင့္
ဓာတ္ပုံမ်ားပူးတြဲ၍ (ေဇာ္ဂ်ီ၀မ္း)ေဖာင့္ ဦးစားေပး၊ 
အျခားျမန္မာေဖာင့္မ်ားႏွင့္လည္းရို္က္၍
ေအာက္မွေမးလ္သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။
uwinkyi123@gmail.com

ေျမလတ္ေဒသ သတင္းစာ ႏွင့္ပတ္သက္၍ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို အႀကံျပဳစာမ်ားလည္း မည္သူမဆိုေပးပို႔ၾကပါရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

လူႀကီးမင္းတို႔၏ လက္ကိုင္တယ္လီဖုန္းမ်ား၌ Android (ေျမလတ္သတင္း မီဒီယာ) App  ေဆာ့၀ဲကို လက္ဆင့္ကမ္း၍ အသုံးျပဳေပးျခင္းျဖင့္ ေျမလတ္ေဒသ သတင္းစာကို အားေပးေတာ္မူၾကပါ။

uwinkyi123@gmail.com

သတင္းတာ၀န္ခံ
ေျမလတ္ေဒသသတင္းစာ 
သတင္းအသစ္မ်ားအျမန္ယူႏိုင္ရန္(ဖတ္ၿပီးသတင္းမ်ား ဖ်က္ေပးပါ


 

0 comments: