``မေကြးခရိုင္(လ.၀.က)ရုံးတြင္ အမႈထမ္းစြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေရး သင္တန္း(၃)ရက္ဖြင့္လွစ္´´ၾသဂုတ္ ၂၅၊ မေကြး။

မေကြးၿမိဳ႕၊ ရန္ကင္းရပ္ကြက္၊ ေတာင္တြင္းႀကီးလမ္းရိွ မေကြးခရိုင္(လ.၀.က)ရုံးတြင္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ေရးဦးစီးဌာန မေကြးခရိုင္ဦးစီးမွဴး ဦး၀င္းျမင့္ ဦးေဆာင္၍ သင္တန္းဆရာ၊ဆရာမ ေလးဦးတို႔ႏွင့္ အမႈထမ္းစြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေရး(Third Wave) သင္တန္းကို မေကြးခရိုင္အတြင္းမွ ၿမိဳ႕နယ္(၆)ၿမိဳ႕နယ္ရိွ လ.၀.က အမႈထမ္းမ်ား သင္တန္းသား(၉၀)ဦးျဖင့္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္မွ ၂၇ ရက္ေန႔ အထိ(၃)ရက္တိတိ နံနက္  ၉း၃၀နာရီမွ ညေန ၄း၃၀ နာရီအထိ ေန႔စဥ္က်င္းပေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

          အဆိုပါ အမႈထမ္းစြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေရး(Third Wave) သင္တန္းဖြင့္လွစ္ရျခင္းအေၾကာင္းအား မေကြးခရိုင္ဦးစီးမွဴး ဦး၀င္းျမင့္မွ အက်ယ္တ၀န္႔ေျပာၾကားသည္။
``ယေန႔ဖြင့္လွစ္ရေသာ သင္တန္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ တတိယအဆင့္ အရိွန္ျမွင့္တင္ရန္ (Third Wave)လုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အတည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳမွာျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ မူ၀ါဒ၊ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ၀န္ထမ္းမ်ားရဲ႕ အခန္းက႑ဟာ လြန္စြာအေရးပါၿပီး အေျခခံက်ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား အရည္အခ်င္းရိွရိွ၊ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ၾကရန္ ဤ သင္တန္းမွ ပို႔ခ်ခ်က္မ်ားကို ႀကိဳးစားသင္ယူၾကဖို႔ တိုက္တြန္းေျပာၾကားလိုပါတယ္။´´ ဟု မေကြးခရိုင္ဦးစီးမွဴး ဦး၀င္းျမင့္က ၎ပြဲတြင္ေျပာသည္။


          သင္ၾကားပို႔ခ်မည့္သင္တန္းမွဴးမ်ားမွာ လ.၀.က ရုံးမွ မေကြးခရိုင္ဦးစီးမွဴး ဦး၀င္းျမင့္၊ လက္ေထာက္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚခင္ေလးသီ၊ ဦးစီးအရာရိွ ေဒၚစန္းစန္းတင္၊ မေကြးခရိုင္တရားႀကီး၊ မေကြးခရို္င္ဥပေဒ အရာရိွ(အၿငိမ္းစား) ဦးေက်ာ္သူတို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သင္တန္းသားမ်ားသည္ မိမိတို႔ၿမိဳ႕နယ္ရုံးမ်ားမွ က်ခံေပးထား ေသာစရိတ္ျဖင့္ မေကြးၿမိဳ႕သို႔ လာေရာက္၍ တက္ေရာက္ၾကေၾကာင္း သင္တန္းနည္းျပ လက္ေထာက္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚခင္ေလးသီ က ေျမလတ္မီဒီယာ သို႔ေျပာၾကား၍ သတင္းရရိွသည္။

သတင္းစဥ္
ေျမလတ္မီဒီယာ
 

0 comments: