မေကြးၿမိဳ႕တြင္ တယ္လီမက္ဒစ္ဆင္ (Telemedicine) ႏွင့္တယ္လီေရဒီယိုလိုဂ်ီ (Teleradilogy) ေဆာ့၀ဲ နည္းစနစ္မ်ားကို အသုံးျပဳ၍ ႏိုင္ငံျခားေဆးရုံႀကီးမ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ေရာဂါအေျဖရွာကုသရန္ ေဆးခန္းဖြင့္မည္ၾသဂုတ္ ၁၅၊ မေကြး ။

မေကြးၿမိဳ႕၊အဆင့္ျမင့္ၿမိဳ႕ေတာ္ခမ္းတြင္ ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီ မွ ေန႔လည္ ၁း၃၀ နာရီအခ်ိန္အထိ  မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဘုန္းေမာ္ေရႊ ႏွင့္ ၀န္ႀကီးမ်ား၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးက်န္းမား ေရးဦးစီးမွဴး ေဒါက္တာ ထြန္းျမင့္ ႏွင့္ ဆရာ၀န္ႀကီးမ်ား၊ တိုင္းဆက္သြယ္ေရး အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ားျဖင့္ ေရႊဇနက အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ မွ အေရးေပၚ ႏွင့္ တယ္လီမက္ဒစ္ဆင္ ေဆးခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ ရန္စီမံခ်က္အား ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးေၾကာင္း မဇၥ်ိမ ကသတင္းရရိွသည္။ 


          မေကြးၿမိဳ႕တြင္ တယ္လီမက္ဒစ္ဆင္ (Telemedicine) ႏွင့္တယ္လီေရဒီယိုလိုဂ်ီ (Teleradilogy) ေဆာ့၀ဲ အိုင္တီ နည္းစနစ္မ်ားကို အသုံးျပဳ၍ မိမိေဒသရိွေဆးခန္းမွ လူနာ၏ စမ္းသပ္မႈမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားေဆးရုံႀကီးမ်ား ႏွင့္ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕ရိွ ေဆးရုံႀကီးမ်ားသို႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ေရာဂါအေျဖရွာကုသရန္ ေဆးခန္းဖြင့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဆးခန္းဖြင့္လွစ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား မွာ ျမန္မာျပည္သူ ျပည္သားမ်ားအားလုံး အရည္အေသြး ျမင့္မားေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေခတ္မီ ဆက္သြယ္ေရး၊ နည္းပညာမ်ားအသုံးျပဳ၍ ေငြကုန္ေၾကးက် သက္သာ စြာျဖင့္ ရရိွခံစားႏိုင္ၾကေစရန္။ ပုဂၢလိက က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ က႑အရည္အေသြး တိုးတက္ လာေစရန္ႏွင့္ က်န္္းမာဆိုင္ရာ ကြန္ယက္တစ္ခု ထူေထာင္ရန္။ အစိုးရ- ပုဂၢလိက ပူးေပါင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈ (Pubic- Private Partnership) ပိုမို ပီျပင္ အားေကာင္းလာေစရန္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။


          ေရႊဇနက အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီလီမိတက္၏ branch တစ္ခုအျဖစ္ Telemedicine clinic မ်ားဖြင့္လွစ္ျခင္း စီမံခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ေရႊဇနက အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီအတြက္ ဗဟိုမွ ရရိွေသာ ၀န္ေဆာင္မႈ အျမတ္ေငြကို ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာ၀န္အသင္း၏ Support Group for Elderly Doctors, Emergency Ambulance Foundation ႏွင့္ Children with special needs မ်ားအတြက္ တည္ေထာင္ထားေသာ New Life Foundation တို႔ကို  သင့္ေလ်ာ္သလို ခြဲေ၀ေထာက္ပံ႕ေပးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤ ကုမၸဏီ ေဆးခန္း ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ပါရမီလမ္းသစ္၊ G1 အမွတ္(၆၀) တြင္ ၂၀၁၃၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုေဆးခန္းမ်ားကို တစ္ျပည္လုံးအတိုင္းအတာ အထိ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါက က်န္းမာေရး လြမ္းၿခဳံမႈ ပိုမိုရရိွျခင္း၊ ျပည္သူလူထု၏ က်န္းမာေရးအဆင့္အတန္း ပိုမိုျမင့္မားလာေစျခင္း၊ ႏိုင္ငံျခား ႏွင့္ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားသို႔ လူနာကိုယ္တိုင္ သြားစရာမလို၍ ေဆးကုသမႈစရိတ္ေလ်ာ့နည္းသက္သာေစၿပီး က်န္းမာ ေရးအရည္အေသြး ေစာင့္ေရွာက္မႈ တိုးတက္လာေစျခင္း စသည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ရရိွခံစားၾကရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရိုက္တာ ေဒါက္တာ တင္ညြန္႔ က ရွင္းလင္းေျပာျပသည္။ သိရိွလိုသည္မ်ားကို တက္ ေရာက္သူမ်ားမွ ေမးျမန္းၾကသည္။ 


မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ျမန္မာဆက္သြယ္ေရးအေထြေထြမန္ေနဂ်ာ မွ MPT အေနျဖင့္ အင္တာနက္လိုင္းမ်ားကို အဆင့္တိုးျမွင့္တပ္ဆင္ထား၍ ဤ ေဆးခန္းအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈ အျပည့္ေပး ႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တာ၀န္ခံေျပာဆိုသည္။

          `` မေကြးၿမိဳ႕မွာ ဒီေဆးခန္းကို လမ္းငါးသြယ္က အဆင့္ျမင့္သုံးထပ္ေစ်းႀကီးရဲ႕ အေပၚထပ္ ကို ေနရာေပးဖို႔ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီအစိုးရအဖြဲ႕မွ ခြင့္ျပဳထားပါတယ္။´´ ဟု စည္ပင္သာယာအဖြဲ႔ မွ တာ၀န္ရိွသူ တစ္ဦးက မဇၥ်ိမ ကိုေျပာသည္။

၀ိုင္းေအာင္
မေကြးၿမိဳ႕ ။ ဖုန္း ၀၉-၄၄၀၂၂၅၁၀၀


သတ္ပုံမ်ား စစ္ေဆးျပင္ဆင္ခ်ိန္္မရ၍ အမွားပါရင္သည္းခံဖတ္ရႈၾကရန္ ေတာင္းပန္ပါ၏။


ဓာတ္ပုံမ်ား မေပၚလွ်င္ ေအာက္မွ ဘေလာ့ ႏွင့္ ေဖ့စ္ဘုတ္မ်ားသုိ႔ ၀င္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။
http://magwaymedia.blogspot.com
www.winkyi.net
https://www.facebook.com/myaylatmedia
အစိုးရသတင္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီသတင္းမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား၊ကေလးသူငယ္မ်ား၊လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးမွသတင္းမ်ားႏွင့္ ေန႔စဥ္ထူးျခားျဖစ္စဥ္သတင္းမ်ားး ကို ေပးပို႔ၾကရန္ ေလးစားစြာျဖင့္ ဖိိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

စာမူမ်ားေပးပို႔လွ်င္ Word ဖိုင္ျဖင့္
ဓာတ္ပုံမ်ားပူးတြဲ၍ (ေဇာ္ဂ်ီ၀မ္း)ေဖာင့္ ဦးစားေပး၊ 
အျခားျမန္မာေဖာင့္မ်ားႏွင့္လည္းရို္က္၍
ေအာက္မွေမးလ္သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။
uwinkyi123@gmail.com

ေျမလတ္ေဒသ သတင္းစာ ႏွင့္ပတ္သက္၍ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို အႀကံျပဳစာမ်ားလည္း မည္သူမဆိုေပးပို႔ၾကပါရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

လူႀကီးမင္းတို႔၏ လက္ကိုင္တယ္လီဖုန္းမ်ား၌ Android (ေျမလတ္သတင္း မီဒီယာ) App  ေဆာ့၀ဲကို လက္ဆင့္ကမ္း၍ အသုံးျပဳေပးျခင္းျဖင့္ ေျမလတ္ေဒသ သတင္းစာကို အားေပးေတာ္မူၾကပါ။

uwinkyi123@gmail.com

သတင္းတာ၀န္ခံ
ေျမလတ္ေဒသသတင္းစာ 
သတင္းအသစ္မ်ားအျမန္ယူႏိုင္ရန္(ဖတ္ၿပီးသတင္းမ်ား ဖ်က္ေပးပါ


 

0 comments: