``ဆင္ေပါင္၀ဲၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်းရြာေပါင္း ၁၁ ရြာ ေတာင္သူမ်ားမွ မေကြးၿမိဳ႕သို႔ စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္မွာ ဆႏၵျပၾကမည္´´မေကြး၊ စက္တင္ဘာ ၂၄။
          သရက္ခရိုင္၊ဆင္ေပါင္၀ဲၿမိဳ႕နယ္၊ `ဘရုံသစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္းအတြင္းရိွ ေက်းရြာေပါင္း ၁၁ရြာမွ ေတာင္သူ ေပါင္းငါးေထာင္ေက်ာ္တို႔သည္၊ ၂၀၁၄၊ စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္၊ေန႔လည္
၁နာရီအခ်ိန္တြင္ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရရုံးစိုက္ရာ မေကြးၿမိဳ႕သို႔ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္လာေရာက္၍ (ဘရုံသစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္း ပယ္ဖ်က္ ေပးေရး၊ ဓားမဦးခ်လယ္ယာေျမ ျပန္လည္ရရိွေရး၊ လယ္ယာေျမမွတ္ပုံတင္ ရရိွေရး)မ်ားအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀း လွည့္လည္ဆႏၵ ေဖာ္ထုတ္ခြင့္ကို ငွက္ေပ်ာက်င္းေက်းရြာ ေတာင္သူ ဦးတင္ထြန္းေအာင္ အမည္ျဖင့္ စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္ေန႔က မေကြးၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ရဲမွဴးထံ တင္ျပေတာင္းခံေၾကာင္း မဇၥ်ိမ က သတင္းရရိွသည္။

စက္တင္ဘာ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး ႏွင့္ ၿမိဳနယ္ အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႔တို႔က အစည္းအေ၀းထိုင္၍ ဆႏၵျပရန္ေလွ်ာက္ထားသူ မလာေသာ္လည္း ခြင့္ျပဳမည္ ဟု ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။၎ေန႔က
``သူတို႔တင္ထားတာက အင္အား ငါးေထာင္တင္ထားေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔အဖြဲ႕က အင္အား တစ္ေထာာင္သာ ခြင့္ျပဳထားပါတယ္´´။ဟု မေကြးၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ရဲမွဴး ေက်ာ္၀င္းခ်စ္က မဇၥ်ိမ ကိုေျပာသည္။

ထိုု႔ေနာက္ စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံး၌ ထိုကိစၥအား ဆႏၵျပရန္အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ဦးတင္ထြန္းေအာင္ ႏွင့္ ၁၂ ဦးကိုထပ္မံ ေတြ႔ဆုံညိွႏႈိင္းၾကေၾကာင္း သိရသည္။ ၎ေန႔ တြင္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီ ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီမ်ား၏ ညွိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေတာင္သူမ်ား တင္ျပထားေသာ စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ခြင့္မျပဳ၊ စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္သာ ခြင့္ျပဳေၾကာင္း၊ ဆႏၵျပမည့္ ေတာင္သူအင္အားကိုလည္း သုံးရာဦးခန္႔သာ ခြင့္ျပဳေၾကာင္း၊ လမ္း ေၾကာင္းကိုလည္း မေကြးၿမိဳ႕တြင္းသို႔၀င္ေရာက္ခြင့္ေပးမထားေၾကာင္း၊ ၎ခြင့္ျပဳမိန္႔ကို ေတာင္သူ ဦးတင္ထြန္း ေအာင္ ႏွင့္အဖြဲ႕မွ လာ၍ မယူေၾကာင္း မေကြးၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးထံမွ သတင္းရရိွသည္။

``သူတို႔အာဏာပိုင္ေတြက လူအင္အားလဲ သုံးရာထဲေပးတယ္၊ ခြင့္ျပဳခ်ိန္ကလည္း တစ္နာရီထဲေပးတယ္၊ ေနာက္ ၿမိဳ႕ထဲလမ္းေၾကာင္းလည္းမပါဘူး၊ ခြင့္ျပဳမဲ႔ရက္က စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္ေပးတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ မူလ အစီအစဥ္အတိုင္း စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္၊ ေန႔လည္ ၁ နာရီကစတင္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆႏၵျပၾကမွာပါ ၊ ရက္မေျပာင္းပါဘူး။´´ ဟု  ငွက္ေပ်ာက်င္းေက်းရြာ ေတာင္သူ ဦးတင္ထြန္းေအာင္ က မဇၥ်ိမ ကိုေျပာသည္။
၀ိုင္းေအာင္
မေကြးၿမိဳ႕ ။ ဖုန္း ၀၉-၄၄၀၂၂၅၁၀၀
 

0 comments: