``ဆင္ေပါင္၀ဲ ၿမိဳ႕နယ္ မွ ေတာင္သူေပါင္းသုံးေထာင္ေက်ာ္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးသစ္ေတာရုံးသို႔ ဘရုံႀကိဳ၀ိုင္းသစ္ေတာ ပယ္ဖ်က္ေပးေရး၊ ေတာင္သူမ်ားပိုင္ယာေျမမ်ား ပုံစံ(၇)ထုတ္ေပးေရးအတြက္ ဆႏၵျပ´´မေကြး၊ စက္တင္ဘာ ၂၅ ။
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ၊ မေကြးခရိုင္၊ ဆင္ေပါင္၀ဲၿမိဳ႕နယ္ရိွ ေက်းရြာေပါင္း ၁၁ ရြာမွ ေတာင္သူမ်ား သုံးေထာင္ေက်ာ္ခန္႔ တို႔သည္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္က သစ္ေတာ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိမ္းဆည္းသတ္မွတ္ခဲ့ေသာ ဘရုံႀကိဳး၀ိုင္းအတြင္းရိွ ယာေျမဧကေပါင္း (၂၅၀၀၀)ခန္႔မွ စိုက္ပ်ဳိးေျမယာမ်ားကို ပုံစံ (၇) ထုတ္ေပးေရးႏွင့္ ႀကိဳ၀ိုင္းအျဖစ္ပယ္ဖ်က္ေပးေရးအတြက္ မေကြးၿမိဳ႕သို႔ စက္တင္ဘာ(၂၅)ရက္၊ ေန႔ ၁ နာရီမွ ေန႔လည္ ၃ နာရီအခ်ိန္အထိ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ မယူဘဲ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေၾကာင္း မဇၥိမ က သတင္း ရရိွ သည္။ 

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္အား ႀကိဳတင္၍ တင္ေသာ္လည္း ေလွ်ာက္ထားေသာ ၂၅ ရက္ကို မေပးဘဲ စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္ေန႔ကိုခြင့္ျပဳေၾကာင္း၊ အင္အား သုံးရာခန္႔သာခြင့္ျပဳေၾကာင္း၊ ေတာင္သူအမ်ား၏ ဆႏၵ အရ သူတို႔ေပး ေသာခြင့္ျပဳခ်က္ကိုမယူဘဲ မူလေလွ်ာက္ထားစဥ္က စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္မွာ ဆင္ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေက်းရြာေပါင္း ၁၁ ရြာ၊ ကားႀကီးအစီး ႏွစ္ဆယ္၊ ေတာင္သူအင္အား သုံးေထာင္ေက်ာ္ခန္႔ျဖင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ ေၾကာင္း  ေလွ်ာက္ထားသူ ေတာင္သူ ကိုတင္ထြန္းေအာင္ က မဇၥ်ိမ ကိုေျပာသည္။ 

``ကၽြန္ေတာ္တို႔ရြာေပါင္း ၁၁ ရြာအတြင္းမွာရိွေနတဲ့ ယာေျမ၊ ရြာအိမ္ေျမ၊သာသနာေျမ နဲ႔ သုႆန္ေျမေတြကို ၂၀၁၃ ခု ေအာက္တိုဘာ(၁၅)၇က္ေန႔တြင္ ဧကေပါင္း(၄၉၉၁.၄၅)ဧက ကို ပယ္ဖ်က္ခဲ့ၿပီး သစ္ေတာတည္ ေဆာက္ျခင္း ႏွစ္(၃၀)လက္မွတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယာေျမ(၂၁၇၅၀.၈၁)ဧကမ်ားကို (၃)ႏွစ္ စီမံခ်က္ျဖင့္ ေဒသျပည္သူအစုအဖြဲ႔ သစ္ေတာဦးစီးဌာန မွ ပ်ဳိးေထာင္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမိန္႔ေၾကညာစာအမွတ္၂၀၃/၂၀၁၃ နဲ႔ စာထြက္ခဲ့ပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ပယ္ဖ်က္ၿပီး ယာေျမေတြကို ယေန႔အထိ ပုံစံ(၇) ထုတ္မေပးလို႔ ယေန႔ဆႏၵျပၾက တာပါ၊ ဒီယာေျမေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ ဓားမဦးခ် လုပ္ကိုင္ခဲ့တဲ့ ယာေျမေတြပါ´´။ ဟု ေဘာျမင့္ရြာသား ေတာင္သူႀကီး ဦးေပၚဦး က မဇၥ်ိမ ကိုေျပာသည္။ 


          ဆႏၵျပၾကေသာ ေတာင္သူသုံးေထာင္ေက်ာ္သည္ မေကြးၿမိဳ႕အ၀င္ နယ္ေျမရဲစခန္းေရွ႕ ၾကာပန္းအ၀ိုင္း လမ္းဆုံမွ ၿမိဳ႕ပါတ္လမ္း၏ ေျမာက္သု႔ိခ်ီတက္စဥ္ ၿမိဳ႕မနယ္ေျမရဲစခန္း၏ ေျမာက္ဘက္၌ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး ရဲမွဴး  ေက်ာ္၀င္းခ်စ္ မွေခတၱခဏ တားဆီး၍ စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္ေန႔မွာ ဆႏၵျပရန္ ခြင့္ျပဳမိန္႔အား ေပးရာ ဆႏၵျပသူ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ မွ ေျမျပင္သို႔လႊင့္ပစ္ၿပီး ဆက္လက္ခ်ီတက္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ အထက(၁)လမ္းမွ အေနာက္ရန္ကင္းေစ်းေျမာက္ဘက္မွ အေနာက္အရပ္အတိုင္းခ်ီတက္လာရာ ကန္သာရပ္ကြက္ ေအးေစတီဘုရား အနီး၌ မေကြးၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွဴးႏွင့္ အဖြဲ႔က ဒုတိယအႀကိမ္ တားဆီးေသာ္လည္း ဆက္လက္ ခ်ီတက္ၿပီး ကန္သာ ရပ္ကြက္ ေအးေစတီဘုရားအေနာက္ဘက္ သစၥာလမ္း၏ ေတာင္ဘက္သို႔  ခ်ီတက္ၾကၿပီး၊ ေတာင္တြင္းႀကီး လမ္းအေရာက္မွာ အေနာက္ဘက္သို႔ခ်ီတက္၍ တိုင္းေဒသႀကီး/ခရိုင္/ၿမိဳနယ္သစ္ေတာရုံးေရွ႕တြင္ ေတာင္သူ ဦးတင္ထြန္းေအာင္ တို႔က ေတာင္သူမ်ား၏ ခံစားခ်က္ကို ေဟာေျပာသည္။  ခ်ီတက္လာရာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားတြင္ အဆိုျပဳ ဘရုံသစ္ေတာ ႀကိဳး၀ိုင္း ပယ္ဖ်က္ေရး (ဒို႔အေရး)။  ဓားမဦးခ်ဘိုးဘြားပိုင္ေျမ အသိအမွတ္ျပဳေရး (ဒို႔အေရး)။ လယ္ယာေျမ မွတ္ပုံတင္ ရရိွေရး (ဒို႔အေရး) ဟု ေအာ္ဟစ္ေၾကြးေၾကာ္ၾကသည္။ ငွက္ေပ်ာ က်ဥ္းေက်းရြာ၊ မႊန္းစေက်းရြာ/ငါးဇရိုင္းေက်းရြာ၊ ကုန္းဘိုေက်းရြာ၊မွန္ကင္းေက်းရြာ၊ ေပလည္ေက်းရြာ၊ ကုန္းသာ ေက်းရြာ၊စမ္းအိုင္ေက်းရြာ၊ ကန္ေခ်ာင္းေက်းရြာ ႏွင့္ ဇိမ့္ေက်းရြာ တို႔ (၁၁)ရြာမွျဖစ္ေၾကာင္း ဆႏၵျပရန္ ခြင့္တင္သူ ေတာင္သူ ဦးတင္ထြန္းေအာင္ က မဇၥ်ိမ ကိုေျပာသည္။


          မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးသစ္ေတာရုံးမ်ားေရွ႕တြင္ နာရီ၀က္ခန္႔ေဟာေျပာၿပီး ၎ တို႔ ဆႏၵျပသူ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားထဲက ဦးေနမ်ဳိးေက်ာ္(NLD)ႏွင့္ ေတာင္သူ ကိုတင္ထြန္းေအာင္တို႔က က  သစ္ေတာရုံးမွ တာ၀န္ရိွ သူတစ္ဦး အား ေဆြးေႏြးခြင့္ျပဳပါရန္ ဆယ့္ငါးမိနစ္ခန္႔ၾကာေစာင့္ဆိုင္း၍ သုံးႀကိမ္ေတာင္းဆိုရာ ရုံးတြင္းကေန ၾကည့္ရႈ ေနသူမ်ားထဲမွ တစ္ဦးက ဆႏၵျပသူမ်ားကို လက္ယမ္း ႏွတ္ဆက္၍ အုပ္စုလိုက္ရုံးတြင္းသုိ႔ ျပန္လည္၀င္ ေရာက္သြားၾကေၾကာင္း မည္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္မွ် ထြက္၍ မေတြ႔ေၾကာင္း မဇၥ်ိမ က မွတ္တမ္းသတင္း ဓာတ္ပုံရုိက္၍ သတင္းရရိွသည္။


          အလားတူ ဘရုံႀကိဳး၀ိုင္းသစ္ေတာကိစၥအား ဆင္ေပါင္၀ဲၿမိဳ႕ေပၚ၌ တရား၀င္ဆႏၵျပခြင့္ျဖင့္ ၂၀၁၄၊ ဇူလို္င္ ၂၅ ရက္ေန႔ကလည္း ေတာင္သူေပါင္းတစ္ေထာာင္ေက်ာ္ျဖင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎ ကိစၥ အေၾကာင္းမထူး၍ ယေန႔ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးသစ္ေတာရုံးရိွရာသို႔ လာေရာက္ဆႏၵျပၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခု ဆႏၵျပပြဲကို မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးဘုန္းေမာ္ေရႊ မွ ေဆာင္ရြက္မေပးလွ်င္ ေတာင္သူမ်ားသည္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ဆက္လက္ခ်ီတက္၍ ဆႏၵျပသြားၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ရုံံးေရွ႕ေဟာေျပာပြဲတြင္ ေတာင္သူ ကိုတင္ထြန္းေအာင္ က ေျပာသည္။

၀ိုင္းေအာင္
မေကြးၿမိဳ႕ ။ ဖုန္း ၀၉-၄၄၀၂၂၅၁၀၀
 

0 comments: